En ny bevægelse har set i disse tider dagens lys. Boligbevægelse, social bevægelse - Almen Modstand rummer begge og mere til. Den 29. september var der demonstrationer i København, Aarhus og Odense mod konsekvenserne af regeringens såkaldte ghettoplaner. Fokus var ikke mindst på ideen om nedrivning af tusinder af boliger i den almene boligsektor.

af Svend Vestergaard Jensen

Demonstrationerne den 29. september var den foreløbige kulmination på denne nye bevægelse. Kampagnen har til formål at fremme selvbestemmelsen over hjem og nabolag for almene beboere, som kampagnen skrev i en flyer til demonstrationerne.

 

“Et Danmark uden parallelsamfund” var titlen på regeringens udspil i marts 2018. I denne plan indgår massenedrivninger af almene boliger, tvangsflytninger af mennesker med ikke-vestlig baggrund, at forbyde arbejdsløse og folk på overførelsesindkomster at flytte ind i “hårde ghettoområder” m.v. Alt dette er stærkt stigmatiserende. I stedet for at tage fat på de reelle sociale problemer, der givetvis er til stede, og fokusere på konkrete løsninger. I stedet er fokus på etnicitet.

 

Forsvar beboerdemokratiet

En af talspersonerne for Almen Modstand i Gellerup ved Aarhus, er Elsebeth Frederiksen.

 

“Efter den 29. september handler det fortsat om at påvirke og ændre de politiske beslutninger fra Folketinget. “Ghetto-pakken” skal vedtages engang i efteråret – vel omkring den 1. december. Vores opgave er at presse og fortsætte kampen, der jo heller ikke stopper ved Folketingsbeslutningerne”, siger hun til Socialistisk Information.

 

“Fem boligblokke er revet ned her i Gellerup for nogle år siden. Ni blokke yderligere skal nu rives ned efter byrådsbeslutningen her for nylig. Og tænk – det er altså folks hjem. Men det varer en del år, for der skal bygges boliger til dem, der smides ud. Det ligger i beslutningen. Altså 1000 nye boliger til samme husleje!. Folk skal flyttes. Bliver der så nye “ghetto-områder?”

 

Almen Modstand har inddraget boligforeninger, beboere, fagforeninger og andre. Regeringens angreb er ikke mindst et angreb på beboerdemokratiet. Kampen drejer sig derfor om at bevare en stor almennyttig boligsektor, og bekæmpe det som regeringen lægger op til, nemlig privatiseringer og nedrivninger af boliger.

 

Målet er at reducere andelen af almen familieboliger til 40 procent i 16 områder, som stemples som “hårde ghetto-områder”. Ifølge ghettolisten fra december 2017 var der 22 “ghettoområder”. Bruger man de nye kriterier fra maj i år, er der 30 “ghettoområder” samt 55 “udsatte boligområder”.

 

Kampen fortsætter

Demonstrationerne den 29. september var en foreløbig kulmination på en række aktiviteter. En af de aktive i Almen Modstand i hovedstadsområdet er Fatma Tounsi, der bor i en almen bolig i Bellahøj.

 

“Efter demonstrationerne den 29. september bliver opgaven at fortsætte dette arbejde og udvikle det til flere deltagere i de såkaldte udsatte områder og fra hele den almene sektor. Flere skal inviteres ind. Politikerne skal presses gennem forskellige aktioner. De aktive skal selv finde nye aktioner,” siger hun og fortsætter:

 

“Lokale grupper her i Københavnsområdet skal der blive flere af og skabe aktiviteter, så vi kommer ud i offentligheden og oplyser om, hvad der sker med denne “ghettopakke”, der jo sætter beboernes rettigheder ud af kraft. Modstanden med dette angreb på den almene boligsektor skal koordineres. Og vi mødes snart og koordinerer arbejdet på landsplan – begyndende med de lokale grupper i Aarhus, Odense og København”

 

Et opgør med den almene boligsektor er en del af den neoliberale politk – “man skal eje sin egen bolig – ikke leje”.  Men lejerne vil have trygge rammer. En husleje, der kan betales, en forsikring om, at de ikke kan opsiges uden grund. Denne rettighed er nu ved at blive taget fra tusinder af lejere i den almene boligseektor. Under dække af ord som integration, opgør med “parallelsamfund” med videre så som den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, bandeaktiviteter med videre.

 

Den almene boligsektor må forsvares

Fatma Tounsi opfordrer til modstand:

 

“Hvis de begynder at sætte folk ud, og bulldozerne kommer, må der gøres modstand. Når familier tvangsflyttes, må vi opbygge modstand. Vi vil stå og forsvare os. Almene boliger er for alle, og vi står sammen. Vi er fredelige, men vi står der. Beboernes rettigheder bliver taget fra dem. Jeg vil opfordre alle til at være aktive og opbygge lokalgrupper – uanset om man bor alment eller noget andet”.

 

På flyeren uddelt på demonstartionen hedder det: “Vi kræver, at ingen almene boliger sælges, og at alle privatiseringer og økonomiske spekulationer i vores boliger stoppes”.

 

“Den almene boligsektor skal jo ikke tjene penge på folk gennem deres bolig. Det er et vigtigt element,” fastslår Fatma Tounsi.

 

Også Elsebeth Frederiksen vil kæmpe til det sidste for at bevare boligerne i den almene sektor:

 

“Jeg vil lænke mig til radiatoren, tænkte jeg, da jeg hørte om beslutningen. Når de snakker om “ghettoer” i Aarhus, handler det altid og kun om Aarhus Vest. Nu er det vigtigt, at vi koordinerer på landsplan. En ny bevægelse er startet – Almen Modstand. En fælles konference i denne nye bevægelse er vigtig for at forsvare den almene boligsektor mod alle angrebene fra regeringen.”

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com