content-picture.php

Britiske socialister støtter retten til selvbestemmelse. De kaukasiske folk må afvise imperialistisk indblanding fra såvel USA og Vesteuropa som Rusland. Det er en forudsætning for en demokratisk og socialistiske løsning, siger redaktionen af den britiske avis Socialist Resistance.

af Socialist Resistance

Redaktionen af Socialist Resistance vedtog den 26. august nedenstående udtalelse. Socialist Resistance udgives af Fjerde Internationales sektion i Storbritannien, i samarbejde med andre socialister.

Sandheden er efter sigende krigens første offer. For blot få år siden blev verden udsat for løgnene om Iraks såkaldte masseødelæggelsesvåben for at retfærdiggøre invasionen af landet i 2003. De begivenheder, der var anledning til den militære konflikt mellem Rusland og Georgien, er ikke anderledes.

Sandheden er imidlertid væsentligt anderledes. Kaukasus er blevet strategisk vigtig for USA-imperialismen både på grund af landets oliereserver og dets geopolitiske placering, med Rusland i Nord og Iran i syd. Siden præsident Saakashvili kom til magten i 2003, er Georgien i stigende grad blevet en nøgleallieret for USA i regionen.

USA og Israel har solgt betydelige mængder våben til Georgien og har trænet georgiske tropper for at opbygge landets væbnede styrker. Betalingen for dette er, i hvert fald til dels, faldet i Irak. Udover USA og Storbritanien har Georgien flere tropper i Irak end noget andet land, selvom Georgiens befolkning kun tæller fem millioner!
Ikke overraskende har USA været ivrig for at få både Georgien og Ukraine optaget som medlemmer i NATO som led i en strategi om at inddæmme Rusland militært på den vestlige flanke. De anti-ballistiske missilaftaler mellem USA og Tjekkiet, og senest Polen, er en integreret del af denne strategi.

Med al sandsynlighed angreb Georgien Sydossetien tidligt i august efter forudgående orientering af og accept fra USA. I samtlige taler fra George W. Bush såvel som vores egen David Milliband til støtte for ”Georgiens territoriale integritet” er det blevet gjort klart, at USA og Storbrittanien er mindst 100 procent bag Georgien.
Ossetierne har imidlertid udgjort en selvstændig national minoritet inden for den tidligere Sovjetrepublik Georgien, og Sydossetien har, uden dog at være internationalt anerkendt, de facto fungeret som en uafhængig stat de sidste 16 år.

Georgien indledte invasionen af Sydossetien med at bombe hovedstaden Tskhinvali. Eftersom der ikke er nogen militære områder i Tskhinvali, var Georgiens overlagte bombardement af et civilt centrum både et udtryk for statsterrorisme og krigsforbrydelser.
Som terroristhandling var bombardementet delvist succesfuldt, da mange ossetiere flygtede over grænsen til Rusland. Vi kan blot spekulere, men Georgien kan meget vel have anvendt denne statsterror som redskab til at etnisk udrense Sydossetien for dens oprindelige befolkning. Alt dette danner baggrund for Ruslands beslutning om at sende sine tropper ind i Georgien. Det var et svar på det georgiske bombardement og efterfølgende invasion af Sydossetien.

I skrivende stund har det russiske parlament anmodet præsident Medvedev om at anerkende både Sydossetiens uafhængighed (se note) og Abkhasiens, som er den anden omdiskuterede region i Georgien. Hvorvidt en sådan anerkendelse vil blive givet, og hvorvidt truslen om anerkendelse vil blive brugt i forhandlingerne fra russisk side, er uklart.
Selvom vi støtter Sydossetien og Abkhasiens ret til selvbestemmelse, og dermed anerkendelsen af dem som uafhængige stater, støtter vi på ingen måde Rusland mod Georgien i denne konflikt – der klart udgør et led i en inter-imperialistisk kamp mellem russisk og amerikansk imperialisme, mens Georgien fungerer som USA’s stedfortræder

Ruslands angivelige forsvar for de nationale mindretals rettigheder inden for Georgien er blot et kynisk og opportunistisk forsøg på at udvide Ruslands magt og indflydelse i Kaukasus. I vid udstrækning på samme måde som USA og de vesteuropæiske imperialister brugte Serbiens nationale undertrykkelse af Kosova som et middel til at udvide deres magt og indflydelse i Balkan.
Derudover har Rusland i sine tidligere handlinger vist sig på ingen måde at respektere nationale minoriteters rettigheder inden for landets egne grænser, som det f.eks. er kommet til udtryk i den folkedrabslignende krig mod det tjetjenske folk.

Vores position er klar. Vi er både for Georgien ud af Sydossetien og for Rusland ud af Georgien. De kaukasiske folks totale afvisning af ekstern imperialistisk indgriben er en forudsætning for enhver demokratisk og socialistisk løsning på de nationale konflikter og de sociale og økonomiske problemer i regionen.

Note: Den russiske præsident Medvedev meddelte den 26. august, at Rusland anerkender både Sydossetien og Abkhasien som selvstændige nationer, red.

Oversat af Nina Trige Andersen fra Reject imperialist interference in Georgia!

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com