Når flere hundrede delegerede fra hele landet samles til Enhedslistens årsmøde, er der grund til optimisme. Meningsmålinger har gennem længere tid vist, at et valg nu ville betyde: • at VK vil miste regeringsmagten • at Enhedslisten vil få fremgang - til 5-7 mandater • at en S-ledet regering ikke kan dannes uden Enhedslisten Sådan ser det ud lige nu, og det må være et mål for EL, at det også ser sådan ud, når valget er afholdt, og stemmerne er talt op. Årsmødets opgave bliver at lægge en linje, der sigter mod, at disse tre mål kan nås.

af SAP's forretningsudvalg

Men årsmødet skal mere end det. Et endnu større mål – men mindst lige så vigtigt – bliver at en ny, socialdemokratisk ledet, regering, skaber forbedringer for det store flertal i befolkningen, der har betalt prisen for VK-regeringens højre-politik. De seneste år har klart vist, at dette mål om politisk forandring ikke automatisk vil følge med en ny regering. Det er nærmest blevet en fast vending, at ”alle partier undtagen EL” har indgået forlig om det ene store politiske område efter det andet.

Enhedslistens største opgave bliver derfor at være en drivkraft, der er med til at gøre de forventninger og håb, der ligger bag fremgangen til oppositionen, til klare og direkte krav til en ny S-ledet regering. Socialdemokraterne og SF skal presses til at tjene arbejdere og lønmodtageres interesser lige så godt, som VKO-flertallet i ni år har tjent arbejdsgivernes og overklassens interesser. Årsmødet må opfordre alle dele af arbejderbefolkningen til allerede nu at stille deres krav til en ny regering og tage initiativ til at føre dem aktivt frem – i udtalelser, demonstrationer og store og små politiske aktioner.

Lige nu og i de kommende måneder er det kampen for velfærd, der står i centrum for opgøret mellem en politik til højre og en politik til venstre. Regeringen kræver nedskæringer i milliardklassen og fyringer af tusinder af offentligt ansatte. Enhedslisten har sagt fra, og det samme har mange borgmestre og medlemmer af byrådene – også repræsentanter for S og SF. Disse protester i ord må nu følges op af afvisning i praksis ved at:
• S og SF bruger sit nye flertal i Kommunernes Landsforening til at blokere for en frivillig aftale med regeringen om nedskæringer og større brugerbetaling
• S og SF bruger sit flertal med EL i de store kommuner til at afvise at gennemføre nedskæringer, når de til efteråret skal vedtage budgetter for næste år.
• Enhedslistens byrådsmedlemmer i kommunerne afviser enhver nedskæring i den sociale velfærd

Kravene om at stoppe regeringens nedskæringer – og i stedet forsvare og forbedre den kommunale velfærd – skal stilles fra alle de dele af samfundet, som kan og vil bringe en ny regering til magten – faglige organisationer, uddannelsesorganisationer, forældreråd, boligforeninger, pensionistklubber o.s.v.
Hvis Enhedslistens årsmøde vælger at sætte kræfterne ind på disse opgaver, kan det blive en start på nedtællingen til VK-regeringens sidste 100 dage.
Årsmødet må vælge at organisere Enhedslisten, så partiets medlemmer kan udføre disse opgaver. Ikke mindst de faglige og sociale netværk må styrkes, og partiets ressourcer må prioriteres med sigte på at løse den opgave.
Samtidig må årsmødet fastlægge en folketingstaktik, der styrker mobiliseringen bedst muligt, og som bidrager til presset på S og SF.
Det vil styrke kampen for, at en ny regering trækker Danmark til venstre, og det vil samtidig styrke opbygningen af Enhedslisten som et stærkt og aktivt parti, der kæmper for socialistiske løsninger på de problemer, der følger med kapitalismen.

SAP’s forretningsudvalg, 7. maj 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com