Den 23. marts underskrev præsident Zelenskij en lov om at afskaffe en række faglige rettigheder. Socialister og faglige aktivister siger, at loven – som på en afgørende måde beskærer de ansattes rettigheder og giver ledelsens mere magt – er forfatningsstridig og risikerer at kunne fortsætte selv efter krigens afslutning.

af Federico Fuentes

Foto: Ukrainske fagforeninger protesterede også mod en ny arbejdsmarkedslov i oktober 2021. Kilde: EPSU

 

Lederen af Den Sociale Bevægelse Vitaliy Dudin forklarede i et brev til Zelenskij den 16. marts, at den nye arbejdsmarkedslov kommer ”på et tidspunkt, hvor de ukrainske fagforeninger og arbejderne i bred forstand er mobiliseret til en folkelig modstand og organiseringen af gensidig hjælp”, men at den repræsenterer ”et slag i ansigtet på deres mod og offervilje”.

 

”Sådanne tiltag vil overføre krigens byrder fra de rigeste til det arbejdende flertal,” skrev Dudin. ’’De må blive forkastet”.

 

George Sandul, der er advokat for NGO’en ”Arbejderinitiativer” sagde til Serhiy Guz fra openDemocracy, at afreguleringerne har ”chokeret fagforeninger og eksperter på området”.

 

”Selvfølgelig er der under krigen, der fulgte på Ruslands invasion, sket nogle kolossale forandringer i den måde, folkl arbejder på”, sagde Sandul, ”men de ansatte, der ikke har mistet deres arbejde, arbejder dag og nat for hæren og det ukrainske folk for at sejre”.

 

”Det siger sig selv, at enhver lovændring kun bør tjene et hovedformål, nemlig at styrke Ukraines forsvarsevne. Denne lov … tjener åbenlyst ikke dette formål, den stikker i stedet en kæp i hjulet.”

 

I samme ånd skrev Dudin: ”Begrænsninger, der bliver indført for at beskytte offentlighedens interesse, må være proportionale i forhold til de mål, man erklærer at ville opnå. Loven hævder at tilsigte en styrkelse af forsvarsevnen, men giver mulighed for at udnytte arbejdere i alle slags industrier i hele Ukraine. Med andre ord kan de nødregler, som den fastlægger, blive brugt ikke blot til at udføre forsvarsnyttigt arbejde, men også til at øge ejernes profitter.”

 

Loven indebærer mulighed for, at

  • arbejdsgiverne kan se bort fra overenskomsterne og øge arbejdsugen fra 40 til 60 timer
  • arbejdere, der er sygemeldte eller på ferie, kan afskediges, ligesom medlemmer af fagforeninger uden at de faglige komitéer har godkendt dette
  • kvinder kan tildeles fysisk krævende eller underjordisk arbejde, som i øjeblikket ikke er tilladt i henhold til Ukraines arbejdslove
  • suspension af ansættelseskontrakter ”i forbindelse med den militære aggression mod Ukraine”, hvor ansvaret for betalingen af arbejdernes lønninger pålægges”den stat, der begår militær aggression” (Rusland), i stedet for arbejdsgiveren.

 

Guz bemærker, at loven følger i kølvandet på ”lige så radikale forslag til at ændre arbejdsmarkedslovgivningen i arbejdsgivernes favør, og i væsentlig grad indskrænke fagforeningens rettigheder”, som blev fremsat af den parlamentariske komité for sociale politikker og Økonomiministeriet måneder før Ruslands invasion.

 

Dudin tror ikke, at disse begrænsninger i arbejderrettigheder er nødvendige, men at der findes ”mere retfærdige måder” til at sikre forsvaret af Ukraine: ”Det er nødvendigt at konfiskere de ukrainske oligarkers ejendom på grund af samfundets behov. De ukrainske oligarkers kapital må arbejde for økonomien. Hovedmålet for politikken i denne fase må være at forene samfundet i en modstand mod den russiske aggression og at bevare de berørte menneskers rettigheder i så høj grad som muligt. Ukraines økonomi vil med sikkerhed blive genoplivet [gennem] statslig støtte, ordentlig organisering af arbejdet og anstændige lønninger.”

 

Oversat og forkortet fra Green Left af Peter Kragelund

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com