Efter 19 dages strejke med krav om faglige og menneskerettigheder genoptog de palæstinensiske arbejdere på virksomheden Yamit arbejdet den 20. januar.

af New Unions

Arbejderkomiteen nåede frem til denne beslutning efter en aftale med firmaet om at imødekomme deres krav. Aftalen, som stadig skal igennem en juridisk proces ved israelske domstole, fastslår følgende:

 

  • Arbejderne genoptager arbejdet og fortsætter forhandlingerne med Yamit i 3 måneder.
  • I denne periode modtager arbejderne en lønforhøjelse på ca. 1500 kr.
  • De palæstinensiske arbejdere modtager årlige feriepenge, som israelske arbejdere får udbetalt i juli
  • Arbejdere, der forlader Yamit, modtager en fratrædelsesgodtgørelse baseret på ansættelsesforholdets varighed
  • Yamit må ikke ansætte nye arbejdere uden arbejderkomitéens tilladelse – den komite, der ledte strejken og som viderefører forhandlingerne.

 

Sejren er vigtig, men er imidlertid stadig kun en delsejr. Den vil først være fuldstændig, hvis forhandlingsperioden ender med, at alle arbejdernes retfærdige krav er imødekommet.

 

Klassesolidaritet

”Det er en sejr for vores strejkende arbejdere. At opnå den succes var alt andet end nemt,” udtalte Mohammed Blaidi, generalsekretæren for Den Nye Palæstinensiske Sammenslutning af Fagforeninger, efter aftalen var indgået.

 

”Til alle fagforeninger og venner af Palæstina, som stillede sig solidariske med de strejkende. Denne sejr er også jeres sejr. Ved at støtte strejken tilsluttede du dig kampen mod undertrykkelse, racisme, apartheid, slaveri og udnyttelse. Tak!”

 

”Vi håber, at denne lille sejr er indledningen til andre sejre for vores arbejdere og vores folk, som er blevet undertvunget af Israels umenneskelige apartheid og koloniale bosætter-undertrykkelse.”

 

Før denne succes blev opnået havde Yamit prøvet at bryde arbejdernes kampvilje ved at nægte at lytte til deres krav, forsøgt at erstatte dem med andre arbejdere, at stoppe lønudbetalingerne under strejken og at true dem med afskedigelse.

 

Arbejderne var imidlertid bevidste om, at de ikke stod alene. Den kolossale støtte, de modtog fra fagforeninger og enkeltpersoner fra hele verden, gav dem håb til at fortsætte… Det er takket være denne solidaritet, at Ofer Talmi, direktør og ejer af Yamit, var tvunget til at sende et brev til de strejkende arbejdere på såvel hebræisk som arabisk, hvor han undskyldte for det racistiske brev, han tidligere havde sendt (fra arabisk):

 

”Kære arbejdere!

De seneste episoder, som har fundet sted, har fået mig til at beslutte at kontakte jer personligt for at dele nogle tanker, som kommer fra mit hjertes dyb. Jeg vil give jer en undskyldning og trækker mine udtalelser tilbage, at landet Israel tilhører det Israelske folk, det skrev jeg i et øjebliks raseri. Det er ikke noget, der vedrører min virksomheds forhold og drift. Jeg er ked af og såret… af at blive fremstillet i medierne som ”racist” og ondskabsfuld overfor arbejderne.”

 

Selv om Talmi har sendt en skriftlig undskyldning til arbejderne, fremgår det tydeligt af hans erklæring, at han ikke fortryder den kendsgerning, at han er en racistisk person, som er af den opfattelse, at kun det israelske folk bør have ret til det land, de har koloniseret og bemægtiget sig fra det palæstinensiske folk i årtier. Det, han i virkeligheden fortryder, er, at han offentligt har udstillet sin racistiske ideologi – en handling, som har skadet hans forretning.

 

Det beviser kun, at vores arbejderkamp ikke kun er antikapitalistisk og en klassekamp, men er i første række en antikolonial kamp. Kampen bør fortsætte og optrappes for at bringe en ende på konsekvenserne af Israels racistiske, herrefolks- og apartheidmentalitet med Talmis tankesæt som reglen snarere end undtagelsen, som konsekvens af den koloniale tilstand, som Israel har skabt.

 

Artiklen er oversat fra New Unions hjemmeside, hvor den blev bragt 22. januar 2021, af Leif Mikkelsen

En tidligere artikel på Socialistisk Information beskriver baggrunden for strejken her

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com