content-picture.php

Med det snævrest mulige flertal valgte Enhedslistens hovedbestyrelse den 3. december at oprette et ungdomsnetværk i Enhedslisten. Det nye Enhedslistens Ungdomsnetværk (EUN), er dermed en realitet. Men grundlaget er en del anderledes end ideerne fra den oprindelige mediestorm.

af Jonathan Simmel

Forslaget blev vedtaget på opfordring fra otte unge medlemmer, mens en lang liste af aktive i elevbevægelsen som modsvar havde foreslået hovedbestyrelsen at afvise forslaget.

Dette er så i første omgang slutningen på den mediestorm, der opstod, da 30 medlemmer af SUF gik i pressen og fortalte, at man ville oprette ”Enhedslistens Ungdom” som en konkurrent til SUF.

Det giver naturligvis lejlighed til at kigge nærmere på organiseringen af de unge rundt om Enhedslisten, herunder status over SUF.

Kommissorium for EUN
Inden hovedbestyrelsen godkendte forslaget til kommissorium for det nye netværk, blev der dog ændret markant på forslaget. HB valgte at fjerne de sætninger, som omhandlede udadvendt politisk aktivitet, samt tilføje et afsnit om, at dette netværk ikke må være i konkurrence til SUF, men skal være for de personer under 30, som ikke er medlemmer af SUF, eller føler sig for gamle.

Hvis forslagsstillerne til ideen om EUN kan holde sig indenfor dette mandat og fungere som et supplement for SUF, vil dette kunne medvirke til at styrke den unge venstrefløj og lette overgangen fra SUF til Enhedslisten.

Dog må man ikke glemme de sidste måneders historie, hvor hele ideen udsprang af et ”manifest” for en ny, uafhængig, ungdomsorganisation som alternativ til SUF.

Situationen i SUF efter ”splittelsen”
Mediestormen og de ophedede diskussioner med personerne bag ideen om ”Enhedslistens Ungdom” har tæret på kræfterne i SUF, samt sat samarbejdet mellem SUF og Enhedslisten på en prøve.

Udbrydergruppens forsøg på at ”sprænge” SUF, kom på et tidspunkt, halvanden uge efter en overstået valgkamp, hvor aktivistkræfterne var opbrugt, og SUF var i gang med at forberede efterårets andre aktiviteter. Vi kan nu, næsten 3 måneder senere, gøre status over organisationens drift og udvikling. Siden udbrydergruppens 30 medlemmer sagde farvel, har der været tre store landsdækkende aktiviteter i SUF.

Aktivitetsmødet
SUF afholder årligt to stormøder. Et om foråret, som er tiltænkt at være politikudviklende og diskussion af struktur og vedtægter, samt ét om efteråret, som i højere grad retter fokus mod arbejdsplan og budget.

Dette års aktivitetsmøde blev afholdt den 4-6. november og indeholdt desuden forslag til udtalelser om ”antiracisme er klassekamp” og ”uddannelsespolitik er klassekamp”. Begge udtalelser skal ses som et værktøj, der vurderer det nuværende område, viser et alternativt system og fastlægger SUFs strategi indenfor dette arbejde.

Udover de emnepolitiske udtalelser var der i dette års arbejdsplan langt op til helt nye satsninger i det politiske arbejde. Aktivitetsmødet vedtog, at man i stedet for flere store årlige kampagner, vil prøve at fastholde blikket på et politiske tema hele året, et tema som logisk nok næste år vil være den økonomiske krise. Derudover vedtog man en satsning indenfor følgende to områder:
– Organisering og uddannelse af folkeskoleelever
– Organisering af medarbejdere i kæden ”Dansk Supermarked”, som er ejet af A.P. Møller Mærsk, og skal ses som et forsøg på at sætte aktivt og koordineret ind mod en enkelt branche i et forsøg på at organisere medarbejderne her, og lave politisk arbejde målrettet et dansk supermarked.

Nordisk feminismekonference
I weekenden 2-4. december afholdt SUF sammen med Rød Ungdom fra Norge og VANU fra Finland en konference i Høje Tåstrup for 200 deltagere, med feminisme som tema. Konferencen mål var at udveksle og udvikle analyser og konkrete erfaringer omkring kønsbegrebet og feminisme. Herunder hvordan man sætter det på den politiske dagsorden, og arbejder med emnet som person på sin arbejdsplads.

Såvel politisk som organisatorisk har dette være en kæmpe gevinst for SUF. Det er lykkes både at udvikle analyser og udveksle erfaringer omkring et aktuelt politisk tema, som SUF har arbejdet med gennem længere tid, men også organisatorisk har det været en succes at kunne afholde en konference, hvoraf op mod 2/3 af deltagerne kom fra udlandet.

”Vælg din chef”
For det tredje har SUF gennem længere tid arbejdet med udviklingen af kampagnen ”vælg din chef”, en kampagne som i første omgang skulle have været en skolestartskampagne i august/september, men som på grund af valget blev udsat. Kampagnen er inspireret af en kampagne, som netop Rød Ungdom Norge kørte for nogle år siden

Kampagnen er ligeledes et samarbejde mellem SUF og Enhedslisten, og bekræfter at dette samarbejde er under udvikling, ikke afvikling.

Kort sagt er kampagnen netop skudt i gang, og ideen bag er at tage hul på mere fundamentale samfundsopfattelser af, hvordan systemet er indrettet. Hvorfor stopper demokratiet, når man møder på arbejde, hvorfor vælger man ikke demokratisk, hvem der skal lede firmaet, osv. Alt sammen i et forsøg på at stille spørgsmålstegn ved den eksisterende samfundsorden, altså i fin forlængelse af den internationale Occupy-bevægelse.

Afslutning
Kort sagt kan det således bidrage til noget positivt, hvis Enhedslisten vælger at lave et supplement til SUF, som kan sikre en glidende overgang mm. Men hvis denne nye gruppe, Enhedslistens ungdomsnetværk, begynder at fungere i konkurrence med SUF, så er det ikke bare en krigserklæring mod de 1100 dobbeltmedlemmer (medlemmer af både SUF og Enhedslisten), men også en slag mod de politiske aktiviteter, der foregår i ungdommen, og direkte i modsætning til al politisk erfaring om behovet for uafhængige ungdomsorganisationer.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com