content-picture.php

Unge fagligt aktive og studerende gider ikke bureaukratiske fagforeninger. Der skal ske noget. Og det gør der i Fremtids Fighters, siger talskvinde fra det faglige netværk i Århus.

af Mads Bruun Pedersen

Faglig aktivisme? Det er noget med røde faner, 1. maj-demonstrationer og overenskomstforhandlinger. Hvis det da ikke er vommestore mænd med røde seler. Det er en ikke ukendt fordom om, hvad fagforeninger er.

Men det kan også være noget andet – og mere! I hvert fald er det meningen med det netværk, som er skudt op i København og Århus i forbindelse med konflikten mellem it-folkene i Prosa og it-firmaet CSC. Eller som det skete i forbindelse med 3F Hotel og Restaurations konflikt med juicekæden Joe and the Juice. Den sag trak støtte fra de unge i netværket Fremtids Fighters i Århus. Det samme gjorde striden mellem gourmet-bagerkæden Agnes Cup Cakes i København.

Her lykkedes det også for HK at få en overenskomst hjem, blandt andet efter en masse skriverier i pressen om firmaets personalepolitik og Fremtids Fighters’ annoncerede aktion med kagekæden.

Ud og CSC
Anne Hegelund er talspersonen for netværket af fremtidsfightere i Århus. Hun forklarer til Socialistisk Information, at de overvejende yngre er mere med på at der skal være kort vej fra tanke til aktion for at få unge involveret i fagligt arbejde.

– Vi stillede os op langs med 1. maj-ruten til Tangkrogen her i Århus for at støtte op om PROSA, siger 22-årige Anne Hegelund og fremhæver, at det er et åbent forum for folk, som mener, at det er vigtigt at gøre noget aktivt for at støtte op om ’den danske model’.

– PROSA-folkene har ikke været vandt til at lave aktioner og sådan, så vi syntes, at det var oplagt at støtte dem. Det gjorde vi både ved at blokere CSC fuldstændig et par gange, og ved at dele flyers ud, fortæller Anne, som understreger, at Fremtids Fighters ikke går aktivt ud og opsøger konflikter, men støtter op om dem, fagforeningerne har gang i.

– Der er ca. 70, der har ’liked’ os på Facebook her, og i København er det vel en 700 stykker, siger Anne, som understreger, at det et åbent netværk, hvor man kan komme og være med til aktivisme. Det er ikke noget med, at man skal være medlem og sådan.

Fremtiden i flammer
Fremtids Fighters’ logo er FF omspændt af orange flammer. Det vidner om, at netværket er tænkt som et forum for aktivisme og hurtig aktion.

I Århus har FF markeret sig i forhold til juicekæden Joe and the Juice, som heller ikke havde ordnede forhold, indtil 3F fik overenskomst.

– Vi delte appelsiner og flyers ud foran Joe and the Juice op til, at de indgik overenskomsten med 3F, siger Anne, som forklarer, at FF er et selvstændigt initiativ, men at man naturligvis forhører sig om situationen i de enkelte sager.

– Vi vil jo ikke forstyrre, hvis fagforeningen er midt i noget.

Det er Annes indtryk, at fagforeningerne er positivt indstillede over for FF og synes, at det er ’fedt’, at de kan rykke ud så hurtigt.

FF består af især yngre, som enten allerede er medlemmer af en fagforening, men også af studerende, som vil være med til at præge det arbejdsmarked, de selv skal ud på senere. Ofte har de – ligesom Anne – skiftende studiejob.

– Jeg har haft fritidsarbejde som tjener. I dag er jeg ’facer’ for Amnesty International, medlem af HK og skal begynde som socialrådgiverstuderende til februar. Jeg er udmærket tilfreds med fagforeningen, som serviceorgan, men mangler noget aktivisme, og at den også rykker hurtigt.

Aktivisme og maillister
– Det kan vi i FF bedre. Vi fører ikke lange politiske diskussioner, det må man gøre i sit parti eller andre steder. Vi snakker sammen, hvis der er en sag. Det er en aktivisme, som appellerer til unge, ikke så meget til bureaukraterne, siger Anne.

Det hurtige ved FF kommer også til udtryk ved at kommunikation sker via maillister. Det skal ikke være så bureaukratisk, understreger Anne, som regner med, at FF også kommer til at forholde sig til de kommende overenskomstforhandlinger i 2012.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com