Det er forståeligt, at der i disse tider er et stort fokus på vores egen andedam i Danmark, den aktuelle virus og den medfølgende krise. Men også i denne situation må vi som politisk tænkende mennesker anerkende, at der fortsat er situationer rundt om i verden, som fortjener vores opmærksomhed.

af SAPs Forretningsudvalg

Og vi ved, at den globale kapitalisme, som uanset hvad stadigvæk er hovedfjenden, kun kan bekæmpes globalt.

 

International solidaritet er hjælp til selvhjælp
Der er problemer nok at tage fat på verden over, og det kan til tider virke både nytteløst og uoverskueligt, hvor man skal starte. Man vil altid kunne diskutere, hvem der er “hårdest ramt”, og hvem der “fortjener størst fokus i disse dage”.

 

Spørgsmålet om international solidaritet må dog aldrig ses som en konkurrence mellem de “mest trængende”. Der er afgørende forskel på international solidaritet og humanitært arbejde.

 

International solidaritet handler grundlæggende set om at føre en fælles kamp: Uanset at vores kamppladser er forskellige, så er målet det samme. Derfor er det indlysende, at vi har et fællesskab, udveksler erfaringer og hjælper, når situationerne spidser til.

 

International solidaritet handler om hjælp til selvhjælp i mere end en forstand, når vi hjælper organiserede kræfter i andre lande til at gøre en politisk forskel. Hjælp til selvhjælp fordi det handler om at hjælpe kammeraterne med selv at kæmpe forbedringer igennem i deres land. Men også hjælp til selvhjælp for os, fordi den politiske forskel, de forhåbentlig kan gøre i deres ende af verden  i sidste ende også påvirker situationen i vores egen lille andedam. Dertil kommer en yderligere bonus: Når vi kan styrke en politisk gruppe i f.eks. Pakistan, så betyder det også, at denne gruppe får øget deres kapacitet, og dermed i højere grad kan byde tilbage med politiske erfaringer, analyser og teorier fra deres vinkel, en helt anden kampplads, et helt andet sted på kloden.

 

Den pakistanske situation: Undertrykkelse og muligheder
Situationen i Pakistan er alvorlig, det burde være klart for alle. Løbende spændinger mellem den indiske og pakistanske regering, statslig repression, trusler fra religiøse fanatikere og NATO/USA tilværelse i Afghanistan er alle faktorer i den undertrykkelse, vi ser af arbejderklassen i Pakistan. En arbejderklasse, som ikke bare er ekstraordinært undertrykt økonomisk, men også en arbejderklasse, som lider under en mængde voldelige konflikter.

 

Ud over den generelle situation med en løbende trussel om krig og undertrykkelse, har både naturkatastrofer og senest COVID-19 yderligere forværret situationen.

 

Men på trods af de hårde vilkår i Pakistan, har den pakistanske venstrefløj markeret sig politisk, så det giver genlyd globalt. Vores kammerater i Pakistan har præsteret at vise, at spørgsmålet om partiarbejde og politik ikke blot er et spørgsmål om parlamentarisk repræsentation og valgkampagner. De har været afgørende i opbygningen af en lang række sociale bevægelser, såvel for studerende som faglige, hvor de har vist en progressiv linje. Dette er lykkedes på trods af statslig undertrykkelse. For eksempel i sagen mod Baba Jan, som førte an i en bevægelse for erstatning til ofrene for et jordskred som følge af klimaforandringerne. Han er nu sammen med to andre politiske ledere  blevet dømt til 90 års fængsel. En række andre fremtrædende personer sidder ligeledes fængslede på grundlag af fabrikerede anklager for forræderi.

 

Brug for hjælp
Men opgaverne er mange og ressourcerne små. Derfor opfordrer SAP i de kommende to måneder alle gode kammerater til at kigge en ekstra gang i lommen og finde et bidrag frem.
Konkret har vores pakistanske kammerater bedt om støtte, som de vil bruge til følgende:

 

  • COVID19 overlevelse: For 27 euro kan vores kammerater købe en madpakke til en familie på 5, og sikre dem ernæring i 1 måned. Målet er at kunne uddele 1.000 sådanne madpakker.
  • Økonomisk støtte til juridisk hjælp til retssagen for de fængslede ledere.
  • Støtte til onlinemagasinet: “Daily Jeddodjehad” (The Struggle)
  • Faglig kampagne for at overholde mindstelønnen på 111 US dollars om måneden, hvilket 80 procent af de private firmaer ikke overholder.
  • Opbygningen af en ungdoms/studenterbevægelse. Sidst havde de demonstrationer i 50 byer, og selvom de fyldte venstrefløjsmedierne i en uge, er der stadigvæk brug for midler til flyers og transport m.m. for at forbinde bevægelsens mange afdelinger. – Også her er der brug for juridisk bistand: Her i marts måned blev en af de ledende unge fængslet, mens fem andre sidder fængslet for organisering af demonstrationerne i 2019.
  • Opbygningen af deres politiske organisering: Afholdelse af kongres, udgifter til transport m.m.

 

Hvis du vil være med til at støtte vores kammerater i Pakistan, kan du indbetale et beløb på reg.nr. 1551 konto nr. 5100852 – skriv ”Pakistan” som meddelelse. Så sørger vi for at sende pengene videre.

 

SAP’s forretningsudvalg, den 6.april 2020

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com