Regeringens nye klimaudspil består af alt for langsomme forhandlinger og fugle på taget - og er helt uden de forslag til omgående reduktioner i CO2-udledningen, der er tvingende behov for. Det ville se rigtig sort ud for det danske klimabidrag, hvis ikke det var fordi klimabevægelsen er ved at vågne af corona-dvalen!

af SAPs Forretningsudvalg

I august kom den nye rapport fra FN’s klimapanel, hvori forskerne erklærer en ”klima-nødsituation”. De fremlægger nye beregninger, der bl.a. klart viser, at de danske mål om 70% reduktion i 2030 og ”50-54%” reduktion i 2025 nu er helt utilstrækkelige. På verdensplan er der kun plads til i alt at udlede yderligere 500 gigatons CO2, hvis der skal være en mulighed for at holde temperaturstigningen under Paris-aftalens 1,5 grader – og med regeringens ”hockeystav-strategi” risikerer vi langt at overskride den del af dette, som befolkningstallet i Danmark berettiger til.

 

Faktisk er det en vigtig pointe i rapporten at advare mod lige netop det, som regeringen gør: At udskyde reduktionerne og derved i mellemtiden nå at opbruge og overskride det rum for udledninger, der faktisk er tilbage. For drivhusgasserne forsvinder jo ikke bare år for år; de ophobes i atmosfæren.

 

Planer om planer…

I september nåede vi så lige at få regeringens svar på denne udfordring. Angiveligt vil man ”fremskynde klimaindsatsen”, hvis man skal tro klimaministeriets egen overskrift.

 

Men regeringens udspil består dels af vidtløftige gennemgange af teknologier, der helst først ”skal modnes”, dels af løfter om nye forhandling af de forskellige indsatsområder – i løbet af de næste fire år…!

 

Til gengæld brillerer udspillet med ikke at indeholde ét eneste konkret tiltag, der faktisk kan sætte gang i en reduktion af CO2-udslippet her og nu.

 

Altså et udspil, der totalt ignorerer nødråbet om at komme i gang nu og her. Et udspil, der lægger langtidsplaner om at aftale nye planer, formentlig i håbet om, at det hele bliver lettere og billigere og kan fikses af markedsmekanismerne, når nye teknologier med tiden ”modnes”. Med andre ord et udspil, der krampagtigt holder fast i den katastrofale ”hockeystav-model”.

 

Vågner til kamp af corona-dvalen

Heldigvis er der andre kræfter i Danmark end regeringen. Kræfter, der ikke vil vente år med at genforhandle, om der f.eks. skal gøres noget ved fly- og biltrafikken. Om der skal bygges nye motorveje og nye gasledninger eller ej. Om der virkelig skal pumpes olie op af Nordsøen indtil 2050. Og om ”konkurrenceevnen” (læs: profithensyn) skal have lov at styre, hvor meget industri og landbrug skal reducere udledningerne.

 

Med coronaen på retur er klimabevægelserne atter begyndt at røre på sig. Sidste fredag var Fridays for Future igen gået i fredags-skole-strejke, og lørdag omringede klima- og naturbeskyttelses-bevægelser Christiansborg.

 

Den 6. november mobiliseres der til klimamarcher over hele landet – som optakt til et kommunalvalg, der forhåbentlig også kan minde både lokale og nationale politikere om, at der skal klima-handles her og nu.

 

Protester ved Folketingets åbning

Også når Folketinget åbner nu på tirsdag den 5. oktober vil der blive demonstreret. Den grønne studenterbevægelse inviterer til ”Ungdommen erklærer KLIMANØDSITUATION” på Christiansborg Slotsplads kl.9-14 (mød op i sort tøj).

 

Og når vi nu er ved det (Folketingets åbning), er der også andre vigtige demonstrationer samme dag, som vi ikke kan dy os for at nævne:

 

Under overskriften ”Giv os nu det løft – få os op af den grøft!” har Handicapinitiativet indkaldt til demonstrationer i en række byer – for kravet om, at finansloven for 2022 omsider kommer til at sikre midler til, at kommunerne faktisk kan overholde handicap-konventionerne. Ved Christiansborg i Kbh. er det fra kl.16.

 

Endelig er også ”Tjenestemands-tirsdage” tilbage på Slotspladsen (fra kl.15) med krav om ligeløn og opgør med de diskriminerende lønforskelle fra tjenestemandsreformen i 1969. Og nok ligeledes med støtte til de fortsat strejkende sygeplejersker!

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 1.oktober 2021

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com