I juli forsøgte en international delegation fra den latinamerikanske venstrefløj at få adgang til og tjekke helbredstilstanden hos de politiske fanger i Nicaragua. Ikke overraskende blev deltagerne stoppet, da de forsøgte at komme over grænsen fra Costa Rica.

af Åge Skovrind

Den internationale kommission bag initiativet definerer sig som en bredt, demokratisk initiativ på venstrefløjen, som er uafhængigt af imperialistisk indblanding. Det er lykkedes at samle praktisk talt alle de nicaraguanske grupper i eksil og grupper af familiemedlemmer til fængslede og ofre. Delegationen bestod af parlamentarikere, aktivister fra sociale bevægelser og menneskerettigheds-organisationer.

 

Karavanen gav os vigtige erfaringer om internationalistisk solidaritet, selv om det ikke lykkedes at nå fysisk frem til de politiske fanger. Det skriver Emilio Téllez Contreras fra Mexico og Antonio Neto fra Brasilien, som begge var med på karavanen.

 

”Denne erfaring har ikke kun været en proces med koordinering med andre socialistiske bevægelser i Latinamerika, men først og fremmest med familiemedlemmer til ofrene, de forfulgte, de eksilerede og fængslede, som har haft fuld tillid til denne internationale solidaritetskampagne.”

 

Ortegas forvandling

I slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne var Nicaragua et vigtigt mål for solidaritetsarbejde på den internationale venstrefløj. Unge revolutionære valfartede til landet for at støtte den Sandinistiske Front FSLN, som havde væltet Somoza-diktaturet i 1979.

 

Daniel Ortega stod i spidsen for regeringen gennem 1980’erne, først som leder af den 5-personers FSLN-junta, der ledede den nationale genopbygning, og fra 1985 til 1990 som landets præsident. Derefter overtog borgerlige kræfter ledelsen af landet, men ved præsidentvalget i november 2006 kom Ortega tilbage, og i november 2021 blev Daniel Ortega genvalgt for en fjerde femårsperiode med 75 procent af stemmerne ved et valg, hvor alle seriøse politiske modstandere var blevet fjernet.

 

I dag står Daniel Ortega og hans kone Rosario Murillo for en totalt modsat politik end den socialistiske linje, der kendetegnede det oprindelige FSLN. Familiediktaturet Ortega/Murillo har begået forbrydelser mod menneskeheden, tortur, henrettelser og tvunget tusinder til at forlade landet.

 

I april 2018 startede et oprør mod regimet, i starten som protest mod forringelser af pensionsordningerne, som blev brutalt slået ned af uro-politi og sandinistiske bander. Flere hundrede blev dræbt. De fleste af de politiske fanger i dag er unge, som tog del i dette oprør, men der sidder også ældre, tidligere ledere af FSLN.

 

Dora María Téllez

En af dem er den 66-årige Dora María Téllez, som sultes langsomt ihjel i et nicaraguansk fængsel. Som blot 22-årig var hun næstkommanderende i indtagelsen af ​​Nationalpaladset i 1978. Det blev et vendepunkt for ​​Sandinistfrontens (FSLN) tilslutning.

 

På årsdagen for indtagelsen af ​​Nationalpaladset den 22. august lancerede solidaritetsgrupper en kampagne for at skabe medieopmærksomhed om Dora Marías behandling i fængslet og risikoen for hendes liv. Hun har siddet i isolation i mere end et år. Hendes helbred forværres, og hun modtager ingen lægehjælp og utilstrækkelig mad.

 

Dora María er fængslet for at udfordre præsident Ortega, fundet skyldig i “forræderi” og idømt 8 års fængsel.

 

Dora María har hele sit liv arbejdet og kæmpet for demokrati og retfærdighed i Nicaragua. Hun var en legendarisk guerillaleder i kampen mod diktatoren Anastasio Somoza i 1970’erne. Som militærkommandant fra FSLN befriede hun byen León, den første større by, der faldt til sandinisterne i 1979. To uger senere faldt Managua, og FSLN overtog magten. I løbet af 1980’erne ledte Dora María den demokratiske indsats i civilsamfundet som sundhedsminister, hvor hun talte for kvinders rettigheder og integrerede alliancer for at genopbygge landet.

 

Da valget i november 2021, nærmede sig, beordrede Ortega arrestation og fængsling af alle syv forventede oppositionskandidater, sammen med studerende, journalister, forretningsmænd, menneskerettighedsaktivister og kirkelige og politiske ledere. En af de anholdte i juni 2021 var Dora María Téllez.

 

Støt politiske fanger

Det danske Nica-netværk samler ind til de politiske fanger og deres familier i samarbejde med andre solidaritetsorganisationer, der fordeler de indsamlede midler retfærdigt. Hver familie skal have 300 kr. om måneden, hvilket svarer til de basale leveomkostninger.

 

I Danmark er målet at samle ind til 30 familier fra august til december 2022. Du kan støtte med et engangsbeløb eller et månedligt beløb ind på mobilepay 3555KS eller kontonr. 5370 0544059. Hvis du vil modtage korte nyhedsbreve eller har spørgsmål, kan du kontakte Nica-netværket på nicaindsamling@gmail.com

 

Appel til regeringen

Tidligere i år udsendte en gruppe danskere nedenstående appel til den danske regering. Listen over underskrivere kan læses her.

 

Kræv de politiske fanger i Nicaragua løsladt

Vi – danske venner af Nicaragua – ser med sorg på udviklingen i Nicaragua. Den går fra slemt til værre. Nu sidder der et par hundrede politiske fanger under elendige, uhumske, fysisk og psykisk nedbrydende forhold. Styret har fængslet dem for … at kritisere styret. Ved at tale imod det, organisere sig imod det, demonstrere imod det.

 

Den danske regering må højt og tydeligt sige fra – i en direkte henvendelse til det nicaraguanske styre, som ledes af præsident Daniel Ortega og medpræsident Rosario Murillo (hans kone). Kræve alle de politiske fanger løsladt. Og tilbyde asyl i Danmark til de politiske fanger, der måtte have et ønske herom.

 

Danmark hjalp i årtier Nicaragua med at komme på fode efter kampen mod Somoza-diktaturet, der blev fældet i 1979. Den internationale solidaritet med og hjælp til det nye Nicaragua var omfattende. Også i og fra Danmark. Med milliarder i støtte fra staten (Danida), fra fagbevægelsen, fra politiske partier, fra NGO’er og mange andre civile organisationer. Mange, mange hundrede (fortrinsvis unge) danskere var over årene i Nicaragua for at hjælpe til i kortere eller længere tid med byggeprojekter, undervisningsprojekter, sundhedsprojekter, landbrugsprojekter og meget, meget mere.

 

Det gik fremad i Nicaragua. Mod lysere tider. Med demokrati, frihed, socialt, uddannelses- og sundhedsmæssigt.

 

Det er slut. Den gamle frihedshelt fra kampen mod Somoza-diktaturet, Daniel Ortega, og hans familie styrer i dag landet med en jernhånd – som det diktatur, han var med til at bekæmpe, gjorde det. Et borgeroprør i april 2018 blev brutalt slået ned. Og siden er der indført love, så styret kan slå ned på enhver form for politisk opposition. Blot det at ytre sig offentligt imod styret anses for landsforræderi. Ledere af civile organisationer og af politiske partier er blevet smidt i fængsel og idømmes i disse dage mange års fængsel – ved retssager bag hermetisk lukkede døre. Styret har fuld kontrol over domstolene. Blandt de politiske fanger er unge studerende, der var med i borgeroprøret i 2018, der er ledere fra andre politiske partier, den mest internationalt kendte er Dora Maria Tellez, som kæmpede side om side i FSLN med Daniel Ortega i den væbnede kamp mod Somoza-diktaturet. Hun står nu til 15 års fængsel for at have kritiseret … Ortega-Murillo-styret.

 

Ja, Danmark er et lille land. Det fylder ikke meget. Men det fyldte engang meget i Nicaragua. Og Nicaragua fylder meget hos mange, mange danskere. Derfor appellerer vi til den danske regering: Sig højt og offentligt til styret i Nicaragua, at de politiske fanger skal løslades omgående, at de falske anklager imod dem skal ophæves, at de skandaløst førte retssager imod dem skal opgives. Og tilbyd de politiske fanger asyl i Danmark.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com