Tre grundlæggende principper: afstandtagen fra den russiske invasion, anerkendelse af Ukraines ret til selvbestemmelse og solidaritet med russiske antikrigs-aktivister.

af Fjerde Internationales Forretningsudvalg

Fjerde Internationales Forretningsudvalg vedtog den 26. juni 2022 denne offentlige erklæring om sin politiske uenighed med Socialist Action i forhold til krigen i Ukraine.

 

Den russiske invasion af Ukraine er et vigtigt spørgsmål for socialister verden over. Internationalister i hele verden har fordømt invasionen og udtrykt deres solidaritet med det ukrainske folk. Udtalelser fra den amerikanske organisation Socialist Action står imidlertid i modsætning til Fjerde Internationales grundlæggende principper og den socialistiske bevægelse generelt.

 

Den 24. februar invaderede den russiske hær Ukraine. Fire måneder senere kan tabet af menneskeliv tælles i titusinder. Hele byer er blevet forvandlet til ruiner, og invasionsstyrkerne har begået omfattende og uhyrlige grusomheder. Drabene og ødelæggelserne er langt fra slut. Fjerde Internationale har fordømt invasionen fra dag 1.

 

Siden angrebet begyndte, har Fjerde Internationales forretningsudvalg vedtaget to udtalelser, den 1. marts og den 24. maj.

 

Vi opfordrer til at støtte den ukrainske modstand i forsvaret for retten til selvbestemmelse, og til solidaritet med russiske antikrigs-aktivister. Vores kammerater organiserer solidaritet med Ukraines folk og landets arbejderklasse gennem hjælpekonvojer, indsamlinger og mobiliseringer såvel som støtte til russiske anti-krigs aktivister.

 

Den røde tråd i alt vores arbejde er afvisningen af al imperialisme. Derfor står Fjerde Internationale i opposition til alle imperialistiske blokke og er modstander af ekspansionisme og interventioner fra såvel NATO som den russisk ledede [militæralliance] CSTO. Vores opposition til imperialisme og ekspansionisme medfører nogle grundlæggende principielle holdninger, som indebærer:

 

·        Fordømmelse af den russiske invasion af Ukraine og krav om tilbagetrækning af de russiske tropper fra Ukraine

·        Anerkendelse af Ukraines ret til selvbestemmelse

·        Solidaritet med russiske antikrigs-aktivister.

 

Vi har noteret os, at Socialist Action ikke forsvarer nogen af disse principielle holdninger til trods for, at organisationen hævder at have ”broderlige relationer” med Fjerde Internationale. I Socialist Actions seneste udtalelse om krigen tager de hverken afstand fra den russiske invasion eller erklærer sin støtte til russiske antikrigs-aktivister. Deres udtalelse præsenterer et forvrænget billede af Ukraines historie.

 

Socialist Action forsøger at misbruge udtalelser fra kammerater i Fjerde Internationale ved kun at referere dele af, hvad vores kammerater vil udtrykke, og ignorerer, hvordan de karakteriserer den igangværende krig. Socialistisk Action søger at tilsløre deres synspunkt om Ukraines ret til selvbestemmelse ved kun at støtte et hypotetisk socialistisk Ukraines selvstændighed. Socialist Action er en del af United National Antiwar Coalition. Denne organisation har udsendt en udtalelse med en tilsvarende linje, uden nogen afstandtagen fra den russiske invasion, ingen anerkendelse af Ukraines ret til selvbestemmelse og afvisning af solidaritet med russiske antikrigs-aktivister.

 

Indenfor Fjerde Internationale er der en løbende debat om, hvordan vi skal udforme vores solidaritet og hvilke slogans og krav, som skal anvendes af de nationale organisationer i deres specifikke nationale sammenhænge. Vores hjemmeside International Viewpoint giver spalteplads til diskussioner om dette, såvel som kritik af Forretningsudvalgets udtalelser, såsom den skriftlige kritik fra den græske sektion, OKDE- Spartakos.

 

Imidlertid deler alle de samme socialistiske principielle holdninger og støtter de tre principper, som er skitseret ovenfor. Vores uenigheder med Socialist Action er af en helt anden karakter. Til trods for gentagne anmodninger fra Forretningsudvalget har Socialist Action ikke erklæret sin støtte til de tre ovennævnte grundlæggende principielle holdninger.

 

Udtalelsen er oversat fra International Viewpoint af Leif Mikkelsen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com