Næste lørdag, den 5. september, er der igen "Folkets Klimamarch" i en lang række byer. Og der er mere end nogen sinde brug for at mange møder op og kræver øjeblikkelig handling. Udviklingen af klimaforandringerne viser sig at gå endnu hurtigere end frygtet. Og overskriften for regeringens indsats på klimafeltet indtil nu er desværre: "For lidt, for langsomt og forkert".

af SAPs Forretningsudvalg

”Folk er utålmodige, så vi skal i gang hurtigt… Vi sætter det her mål. Og ikke nok med at vi sætter det. Vi vil også bedømmes på, om vi leverer konkrete resultater på den korte bane.”  Det sagde den nye klimaminister, Dan Jørgensen, efter ”klimavalget” sidste år.

 

Set i lyset af, hvad der faktisk er leveret, ville den udtalelse nu forekomme komisk, hvis sagen ellers levnede plads til humor.

 

Klimasmøl
En fly-pakken, der poster penge i at flyve med tomme sæder i stedet for at bruge dem på at afvikle overforbruget af flytrafik og udvikle og omskole til mere klimavenlig transport. Et Baltic Pipe projekt, der bygger på fortsat afbrænding af fossil gas ud i en fjern fremtid. En privatisering af affaldshåndteringen, som spænder ben for en samfundsmæssig optimal udvikling på den front. Og en ”klimahandlingsplanens 1.del”, der planmæssigt (inklusiv affaldsaftalen) først leverer en CO2-reduktion på 17-18% i år 2030! På de helt afgørende områder, transport og landbrug, er der endnu intet – positivt – sket. Regeringen har kun gennemført nogle stumper af en grøn omstilling, som erhvervslivets spidser (på regeringens opfordring) selv har fastlagt.

 

Dette smøleri skal sammenholdes med, at klimaforandringerne nu åbenlyst går endnu hurtigere end hidtil forventet, og at behovet for netop en hurtig opbremsning derfor er indiskutabelt, hvis katastroferne skal begrænses.

 

Offensive krav
I det lys er det opmuntrende, at Folkets Klimamarch i København (en corona-sikker menneskekæde om søerne) i år har formuleret klare krav.

 

Krav om, at Danmarks samlede klimaaftryk – også selv om varen produceres i Kina – skal opgøres år for år, og at ambitionerne skal hæves:

 

”Når Dan Jørgensen og andre politikere taler om klimamålsætninger som 70% i 2030, lyder det måske ambitiøst. Men målene medregner kun de udledninger som sker på dansk jord, og ikke dem, vi forårsager i andre lande. Hvilket gør vores klimaaftryk dobbelt så stort! Inddragelse af hele Danmarks klimaaftryk er AFGØRENDE for en retfærdig omstilling.

 

Derfor kræver Folkets Klimamarch:
1) At danskernes klimaaftryk opgøres og fremlægges årligt af klima- og energiministeren
2) At et mål svarende til 70% målsætningen vedtages for hele klimaaftrykket”

 

Der stilles også krav til ’ en retfærdig og grøn finanslov’:
– at 20 mia. afsættes til omstillingen hvert år fra 2021
– at Danmarks samlede klimafininansiering (bidrag til omstilling i fattige lande, red.) hæves til 5 mia.”

 

Ud over disse krav, vil og skal der som altid på demonstrationerne blive fremført en mangfoldighed af andre, konkrete og vigtige krav, f.eks.:

 

 • Markante CO2-afgifter i både landbrug og industri hér og nu
 • Stop Baltic Pipe
 • Stop for olie- og gas-udvindingen i Nordsøen
 • Begræns flytrafikken
 • Bedre og billigere kollektiv transport
 • Stop for salg af fossil-drevne biler senest i 2025
 • Langt hurtigere udfasning af fossil opvarmning
 • Nej til havnetunnel i Kbh.
 • Nej til flere motorveje
 • Klimaafgifter med socialt retfærdig kompensation
 • Offentlige investeringer i en klima-job-plan for bæredygtig omstilling

 

De utallige milliarder, der fortsat bruges til corona-krisestøtte, skal ikke fortsat bruges til bevidstløst at redde virksomhedsejerne og skubbe kapitalismens blinde vækst i gang igen, som regeringen (i finanslovsforslaget) åbenbart forestiller sig det. Coronakrisen må og skal tværtimod bruges som afsæt for en drastisk, socialt retfærdig omstilling til bæredygtig produktion og forbrug.

 

Mobiliser til Folkets Klimamarch lørdag den 5. september!
Gå med i klimabevægelsen!

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 31. august 2020

 

Læs mere om arrangementerne bl.a. her:
https://www.facebook.com/climatemarchcph
https://www.facebook.com/climatemarchaarhus
https://www.facebook.com/climatemarchaalborg

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com