Hvordan mandaterne er fordelt, og hvem der sidder i regering efter tirsdagens folketingsvalg, betyder noget. Det betyder noget for mulighederne for at presse nogle skridt i den rigtige retning igennem. Alt andet lige vil det være et grimt tilbageskridt for både klasse- og klimakampen, hvis vi efter valget får en Frederiksen-Løkke-regering ”hen over midten” eller måske endda en blå (Løkke-?) regering baseret på det yderste højre.

af SAPs Forretningsudvalg

Enhedslistens mandater i Folketinget kan næppe i sig selv forhindre dette – med mindre antallet vokser meget drastisk! Men under alle omstændigheder vil en stærk Enhedsliste-repræsentation betyde noget. Nemlig som en platform i Folketinget, der kan synliggøre, agitere for og arbejde for bevægelsernes krav. Som kan sikre, at de overhovedet kommer på Folketingets dagsorden. I bedste fald kan Enhedslisten endda også perspektivere og sætte mere vidtgående skridt på dagsorden i den politiske offentlighed.

 

Man kan med rette hævde, at det afgørende for den overordnede politiske udvikling er det, der foregår uden for Folketinget. Om der er levende bevægelser, klassekampe og klimakampe i gang, der kan rykke ved bevidstheden i befolkningen – og i sidste ende ved magtforholdene. Men det betyder ikke, at valgkampe og valgresultater er ligegyldige. Derfor skal der både føres valgkamp og stemmes – på de rigtige!

 

Stem Ø!

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i disse spalter ofte har efterlyst, at Enhedslisten fremstod med en klarere selvstændig profil som socialistisk parti – og indtog en tydeligere oppositionsrolle ift. SD-regeringens grundlæggende borgerlige politik.

 

Men det ændrer ikke ved, at der alligevel er masser af gode grunde til at stemme Ø! Her kommer ti af dem:

 

1.  Enhedslisten vil kæmpe imod den underminering af ”en rød-blok-valgsejr”, som Mette Frederiksen truer med ved sin plan om samling om en borgerlig politik ”hen over midten”.

2.  Enhedslisten i Folketinget holder – generelt – fast på princippet om at stemme imod alle forringelser (for almindelige mennesker). Dvs. at Enhedslisten (modsat f.eks. SF) aldrig har lagt stemmer til de angreb, bevægelserne mobiliserer imod.

3.  Enhedslisten er et grønt parti, der har det mest vidtgående grønne, økosocialistiske program. Et program, der peger på de nødvendige brud med den kapitalistiske vækst-økonomi – og på kamp for grøn omstilling koblet med social retfærdighed. Enhedslisten står på bevægelsernes side i kampene mod gasledninger, motorveje og motorvejsbroer, Lynetteholmen osv. osv. – og ikke kun lige op til et folketingsvalg…! Enhedslisten er også i front med krav, der skal beskytte biodiversiteten.

4.  Enhedslisten har i valgkampen fremlagt konkrete vidtgående krav på det grønne område: Halvering af den animalske produktion, og motorvejs-byggestop til fordel for bedre kollektiv transport til halv pris.

5.  Enhedslisten har her i valgkampen gjort klart op med tanken om ”brede klimaaftaler” (som vi ellers hidtil selv har deltaget i). Der er simpelthen ikke tid til mere nøl og ”mindste fællesnævner”. Enhedslisten vil presse på, for at alt, hvad der er et nok så snævert flertal for, skal sættes i gang NU!

6.  Enhedslisten vil forsvare og udbygge velfærden: Enhedslisten stemte imod de katastrofale kommune- og regionsaftaler, der har betydet en nedskæringsbølge i kommuner landet over. Kræver 5 mia. til ligeløn i det offentlige sundheds og velfærdssystem. Kræver afskaffelse af alle fattigdomsydelser – f.eks. integrationsydelsen.

7.  Enhedslisten vil lade de rige betale – her og nu ved genindførelse af formueskat og beskatning af de overnormale profitter – og give en inflationsstøtte, der ikke kun går til beskæftigede og enkelte andre, men til alle med små indtægter, også overførselsindkomster.

8.  Enhedslisten stemte imod ”det nationale kompromis”, der vil øge oprustningsudgifterne og underminere velfærdsområdet med på sigt 18 mia. kroner om året.

9.  Enhedslisten kæmper imod statsracismen, specielt de såkaldte ghettolove, og kræver bl.a. langt lettere adgang til statsborgerskab.

10.  Enhedslisten støtter en human flygtningepolitik og kæmper imod tilbagesendelse af flygtninge til Syrien, Rwanda-projektet m.v.

 

Derudover er det værd at nævne, at Enhedslisten er et parti med et udvidet medlemsdemokrati, som gør Enhedslisten langt mere påvirkeligt af krav fra de progressive bevægelser end samtlige andre partier.

 

Så, konklusion: Der er alle mulige gode grunde til at stemme Enhedslisten på tirsdag – og få flest mulige andre til at gøre det samme. Hvis du ikke er helt tilfreds med Enhedslisten, som den er – så brug anledningen til at melde dig ind og vær med til at gøre det bedre 😊

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 26. oktober 2022

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com