Over hele landet kæmper Almen Modstand – med betydelig opbakning – mod gennemførelsen af den såkaldte ”ghettopakke”. Den kamp fortjener 100 procents opbakning! Derfor er det et katastrofalt svigt, at Enhedslisten-København har vedtaget at støtte en plan for gennemførelse af loven i Tingbjerg-området – endda uden at beboerne der direkte er blevet spurgt.

af SAPs Forretningsudvalg

Enhedslisten har både før og under valgkampen bakket fuldt op om kampen mod den såkaldte ”ghettopakke”. Denne indebærer først og fremmest et felttog mod den almene boligsektor – der i disse områder tvangsmæssigt skal ”udtyndes” til 40% af boligmassen ved hjælp af privatiseringer, nedrivninger og nybyggerier. Det er lykkedes bevægelsen ”Almen Modstand” at samle en betydelig mobilisering mod gennemførelsen af dette overgreb mod nogle af de fattigste og mest udsatte grupper i samfundet.

Med en ny regering, der også på dette felt er presset af forventningerne om, at den ikke skal gå i den gamle regerings fodspor, er der nu grundlag for ny optimisme i kampen mod denne lovgivning. Ikke så meget på grund af pakkens i øvrigt temmelig tydelige fremmedfjendske undertoner – på det felt står S jo nogenlunde ligeså fast som DF – men på grund af det skingert nyliberale angreb på den almene sektor, som loven også indeholder.

Netop i denne situation virker det ekstra absurd, at Enhedslisten i København har valgt at stemme for en indstilling om, hvordan denne lovgivning skal gennemføres i Tingbjerg-området. For uanset hvordan man vender og drejer det, kan denne indstilling ikke undgå at virke som en kniv i ryggen på Almen Modstand og deres forbilledlige kamp.

 

Vi gør det på en mindre ond måde?

Det overordnede argument for, at EL her skal støtte gennemførelsen af en lov, som vi er inderligt imod, er øjensynligt det klassiske: At vi kan gennemføre loven på en måde, der vil gøre implementeringen langt mindre smertefuld, end den ellers var tænkt! Ved hjælp af gode forhandlinger i Borgerrepræsentationen og et snedigt trick, kan vi gennemføre loven på en mindre ond måde… Det snedige trick i Tingbjerg-planen er, at man kun i yderst begrænset omfang river ned og flytter med de nuværende beboere, og at man således ikke får færre almennyttige boliger i området – men at man til gengæld tilplastrer de grønne områder i Tingbjerg plus nogle ellers fredede arealer ved Vestvolden og i Utterslev Mose (som planlægger at få af-fredet), med dyrt, privat nybyggeri, så procenterne kommer til at passe på den måde! En del af planen, dog med betydeligt mindre privat byggeri, stammer endda fra 2015, så det er bare en god, gammel plan, der er tilpasset den dårlige, nye lov…

 

Og det er uomtvisteligt sandt, at hvis loven skal gennemføres, er dette for de nuværende beboere en mindre brutal løsning end de fleste andre. Men dette gør det jo på ingen måde til en god løsning:

 

  • Fordi det overordnede, voldsomme angreb på det almennyttige i forhold til det private (spekulationsbelastede og dyre) boligmarked også i denne model bliver gennemført, bare ved hjælp af nybyggeri  – med de sørgelige konsekvenser, dette under alle omstændigheder har for kommende boligsøgende.
  • Fordi grunde tilhørende de almennyttige boligselskaber og kommunen kastes i grams til private profitmagere.
  • Fordi grønne og endda fredede områder i det tætbebyggede København igen skal inddrages som byggegrunde. Der er næppe tvivl om, at “Fredningsalliancen”, der med udspring i ”slaget om Amager Fælled” kæmper for bevarelse af de grønne åndehuller i København, med god grund vil mobilisere imod disse planer.

Fordi der faktisk er lejere – i 42 rækkehusagtige handicap-boliger – der til deres store utilfredshed får deres boliger revet ned til fordel for et tilbud i et lidt dyrere og efter deres opfattelse  mindre attraktivt nybyggeri.

Og ikke mindst fordi den demokratiske proces overhovedet ikke har været i orden. De to lokalafdelingers bestyrelser har fået lov at mene noget – og været hhv. for og imod. Men man har overhovedet ikke givet de almindelige beboere mulighed for at stemme for eller imod projektet!

 

Benspænd – og fortsat støtte!

Logikken i EL-Kbh.’s støtte til planen er lidt den samme, som når SF’erne gennemfører nedskæringspolitik sammen med Socialdemokraterne. Argumentet er altid, at hvis SF ikke var med, ville S og de borgerlige sikkert lave endnu større nedskæringer. Men hvad gør det ved kampen mod nedskæringerne…?

Eller et andet, endnu mere parallelt, men hypotetisk eksempel: Hvis man på en arbejdsplads bliver stillet over for et krav om lønnedgang, og fagforeningen så stiller op med et forslag om, at alle (på nær nogle få) skal bevare deres løn, men til gengæld skal alle nyansatte have den halve løn… Man kan ikke nægte, at man redder noget for nogen, vel? Men man får til gengæld spændt godt og grundigt ben for en samlet kamp mod lønnedgangen!

 

Tilbage til virkeligheden:
Hvis kampen mod ghettopakken var endegyldigt tabt, og Almen Modstand måtte give op, kunne man ikke fortænke beboerne i at gå med til en eller anden tvivlsom ”løsning” – måske endda netop den, der nu ligger. Og hvis beboerne støttede dette massivt, kunne EL også overveje at gå med på dette – i hvert fald hvis man kunne finde rimelige byggegrunde.

 

Men det er bare slet ikke der, vi er. For det første er det som nævnt meget langt fra at være en løsning, som beboerne i Tingbjerg har taget demokratisk stilling til. Og allervigtigst har Almen Modstand overhovedet ikke opgivet kampen. Tvært imod har de mange steder rigtig stor opbakning og er parate til at kæmpe fra hus til hus – eller rettere: fra lejlighed til lejlighed.  Den kamp er det Enhedslistens fornemste opgave at støtte! Både i bevægelsen selv, i andre dele af lejerbevægelsen, i offentligheden og i Folketinget. Og selvfølgelig i byrådene – herunder i Københavns Borgerrepræsentation.

 

I den aktuelle situation er Enhedslistens støtte til Tingbjerg-planen i Borgerrepræsentationen ikke en støtte til, men et skammeligt benspænd for denne kamp.  Og det er det værste. Men det næstværste er, at sagen i høj grad også er skadelig for Enhedslistens omdømme blandt alle dem, der ønsker at kæmpe mod ghettopakken. At den underminerer vores troværdighed i Almen Modstand.

Det er heldigvis sandsynligt, at mange Enhedslistemedlemmer trods beslutningen i københavnsbestyrelsen fortsat vil bakke op om og deltage i kampen mod ghettopakken – også i Tingbjerg. Det er næsten sikkert, at der også vil stå masser af Enhedsliste-medlemmer i demonstrationerne, hvis de handicappede ender med at skulle tvangsfjernes fra deres boliger, og hvis bulldozerne virkelig vil gå til angreb på Utterslev Mose.

 

Det kan man kun glæde sig over.

 

SAPs forretningsudvalg, den 1. juli 2019

 

NB: Ugekommentaren holder herefter sommerferie til medio august. God ferie!

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com