Vi har med stolthed fulgt den samlede oppositions kamp mod diktatur og undertrykkelse i Sudans økonomiske og politiske krise. Den har ikke blot rejst traditionelle økonomiske og sociale krav som svar på regimets mangeårige neoliberalistiske politik med nedskæringer af offentlige ydelser, privatiseringer og prisstigninger på basisvarer.

af Enhedslisten

Den har stået i spidsen for en magtfuld mobilisering af menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, kulturel frihed, lighed og et fuldt demokratisk styre. Det gamle magtapparat har ikke skyet nogen midler i forsøget på at stoppe massebevægelsen.

Gennem fagforeninger og lokale komiteens massemobiliseringer og selvorganisering i hele Sudan er det det indtil nu lykkedes at modstå militærets og de reaktionære arabiske regeringers pres.

Vi fordømmer på det kraftigste det sudanske undertrykkelsesapparats voldelige metoder, særligt massakren på den store sit-in den 3. juni, der er en fortsættelse af diktaturets tilgang til utilfredse borgere: nedskydning og drap på hundredevis af demonstranter, tusinder såret, massevoldtægter og fængslingen af og mord på aktivister.

 

Fredag den 5. juli annoncerede det militære overgangsråd og organisationer fra blandt andet FFC (Alliancen for Frihed og Forandring) en aftale om overgangen til fuldt civilt styre. Det skete med medvirken af den etiopiske regering og den Afrikanske Union.

Enhedslisten betragter dette spæde første skridt til civilt styre som et løfte om ophør af vold som løsning af den politiske krise i Sudan. I den egenskab hilser vi det velkommen. I betragtning af militærstyrets hidtidige vaklen, tøven og brudte løfter, vil Enhedslisten følge udviklingen nøje.

– Om alle politiske fanger frigives betingelsesløst
– Om den uvildige undersøgelse af de omfattende krænkelser menneskerettighederne gennemføres og forbliver uvildig med internationale deltagelse som garant herfor.
– Om de skyldige stilles for en domstol i en fair og gennemsigtig retssag og at de anklagede suspenderes fra deres civile eller millitære poster.
– Om internettet åbnes.
– Om de sudanske enheder trækkes ud af Yemen.
– Om forsamlings- forenings- og ytringsfriheden respekteres og milits-, militær- og sikkerhedsstyrkerne trækkes tilbage til deres forlægninger.

Enhedslisten støtter fuldt ud kravet om civilt styre, herunder også at politi og militær bringes under fuld demokratisk kontrol. Før dette er sket, kan vi kun opfordre det internationale samfund til årvågenhed.

 

Enhedslisten opfordrer til at støtte det solidaritetsarbejde, som er under opbygning i Danmark. Dette arbejde sigter imod at styrke civilsamfundet med styrkelse af fagforeninger, kvindeorganisationer og lokal selvorganisering. Disse organisationer er befolkningens værn mod vold og kan sikre en demokratisk samfundsudvikling.

 

Det gælder selvfølgelig Enhedslisten som organisation, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi opfordrer FH og Akademikerne og alle faglige organisationer til at støtte op. Vi opfordrer til, at de kontakter deres modsvarende organisationer i Sudan og informerer deres medlemmer om udviklingen.

 

Vi opfordrer regeringen og danske myndigheder til, at alt samarbejde med sudanske myndigheder granskes i forhold til, om det fremmer vejen til civilt styre og demokrati, især gælder det EUs samarbejde med Rapid Support Forces, som spillede en markant rolle i massakren den 3. juni.

 

For alle, der vil have en verden, hvor ingen behøver at flygte, er det nødvendigt med en stærk og principiel støtte til denne kamp for demokrati og menneskerettigheder. Enhedslisten vil støtte de uafhængige faglige organisationer, kvindeorganisationer og lokale komiteer, indtil de får indfriet deres mål om fred, frihed og demokrati.

For Enhedslistens FU
Per Clausen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com