content-picture.php

Islamisk Stat er på fremmarch i det nordlige Irak og inde i Syrien. Disse dybt reaktionære styrker eller bevægelse rydder alt væk, der står i vejen for dem. Hele folkegrupper, alle sekulære kræfter, andre religiøse strømninger og alle demokratiske rettigheder krænkes på det grusommeste.

af Svend Vestergaard Jensen

Konsekvenserne er tusinder – ja, hundredtusinders flugt. Yasidi-mindretallet i Nordirak flygter op i bjergene. Hundredtusinder af flygtninge befinder sig i de kurdiske områder og i andre områder stødende op til de af Islamisk Stats erobrede områder. Islamisk Stat har nu et større område, der strækker sig fra det vestlige Syrien til det nordlige Irak.

Islamisk Stats fremmarch, metoder og tolkning af Islam – er det noget, andre tilhængere denne religion synes om?

Centralt i denne religion er jo ideen om social retfærdighed, fred og opfyldelse af basale menneskelige behov. Og løsningen på regionens – den arabiske region – problemer er vel heller ikke at kaste masserne i favnen på ekstrem islamisme?

Kalifat
Islamisk Stat hævder at have den rigtige udlægning af Islam, inklusiv bevægelsens ekstremistiske ideologi og grusomme metoder. Islamisk Stat er – i modsætning til, hvad der skrives rundt om – ikke speciel "middelalderlig". Den blev dannet i 2013, og er moderne brugere af de sociale medier til at melde ud via fx Facebook. Deres politiske fremmarch synes at kombinere de politiske islamisters målsætning om at erobre en eksisterende statsmagt med neo-traditionalisternes mere globale vision om at skabe en ny statsdannelse, der kan blive udgangspunktet for yderligere ekspansion for at realisere kalifatet.

Kalifatet er i de områder, ISIS har erobret. Der findes ikke en fastlagt definition på det. Det opfattes forskelligt. Et kalifat kan eksempelvis også omfatte ikke-muslimer. Islam kan også hælde mere til sekularisme. En troende muslim drømmer ikke nødvendigvis om en islamisk stat. Mange muslimer anser demokratiet og en sekulær stat for ønskelig. Et samfund, hvor ligestilling mellem alle mennesker uanset religion og herkomst er ønskeligt.

Bevægelsen kan minde om Præstestyret i Iran, der kom til magten i 1979-80 efter revolutionære bølger i kølevandet på det USA-støttede Shah-regimes fald. Efter deres magterobring ryddede præstestyret – legitimeret med islam – al opposition væk. Dette Islam-styre er shia-muslimsk. Islamisk Stat er sunni-muslimsk. Nu er Iran i modsætning til Islamisk Stat og vil indgå i en alliance mod den. Det skyldes shia/sunni-modsætningen, reelle magtinteresser i regionen samt forsøget på at forsone sig med USA.

Markering mod ISIS
Borgerkrigen i Syrien og et meget ustabilt Irak samt hele regionens situation i og ovenpå det arabiske forår betyder, at Islamisk Stat har muligheder, hvis ikke andre indsatser forhindrer dem i det. Denne ustabile situation er skabt over længere tid med start af den vestlige militære intervention i Irak i 2003.

Selvom der i Danmark ikke er tradition for, at herboende muslimer markerer samlet protest mod, hvad andre rundt om i verden fremstiller som islam, gøres det nu. Nu er der en væsentlig grund på grund af såvel politiske som teologiske modsætninger, og hvad "verden pludselig ser som islam".

I Aarhus blev der den 13. september afholdt et demonstrationsmøde. I en pressemeddelelse i forbindelse med indkaldelsen til demonstrationen "For mangfoldighed, imod ISIS og terror" skrev arrangørerne: "Trods vores forskellighed, etnicitet, religion og kultur er vi dog fælles om en ting. Nemlig at vi alle er borgere i Danmark. Her er mange af os født, vokset op, gået i skole og senere fundet et arbejde. Så vi skylder dette samfund noget, på hver vores måde"

Ikke patent på islam
De fortsætter: "ISIS har i disse dage skabt splittelse i verden, også herhjemme i Danmark er der kommet en intern splittelse blandt muslimer. Nogen er for, og andre imod. Det, som er helt klart, er, at ISIS er en terrororganisation. En organisation, som dræber ALLE, som ikke følger deres måde at leve og forstå verden på. På samme tid har de taget patent på alt, hvad Islam indebærer, og det skal stoppes".

Pressemeddelelsen afsluttes således: "Derfor arrangeres denne demonstration, for alle, men især muslimer om at stå frem og vise at ISIS ikke repræsenterer vores religion. ISIS kan og må ikke tage patent på Islam, for ofrene er alle muslimer, Sunni samt Shia. Vær med til at tænde et lys for ofrene og holde et minuts stilhed for de døde".

En lignende demonstration blev afholdt i København. I Aarhus blev det uden imamers støtte. De ønskede ikke at markere sig, da det kunne skabe splid blandt muslimer i byen. Imamerne var tavse og måske modvillige til at sige ISIS imod. Pressen var mødt talstærkt op, men deltagerantallet var meget begrænset. Den første taler – en kvinde fra Gellerup-området meldte fra, da hun havde fået trusler. Demonstrationens dirigent og en af initiativtagerne, Mohammad Sabah Ahmad, var meget tilfreds med demonstrationsmødet på Rådhuspladsen. "Vi har sat en succes i gang, og det må gerne fortsætte," var hans slutkommentar.

Andre talere var rådmand, Rabih Azad-Ahmad (RV), den lokale folketingskandidat i Aarhus og folketingsmedlem for Enhedslisten, Nikolaj Willumsen og en arabisk tidligere professionel bokser, Reda Zam Zam. De var alle enige om, at ISIS ikke repræsenterer islam, og at det er en terrororganisation. At muslimer ikke har en særlig forpligtelse her, men det har alle, når der begås forbrydelser af denne art i verden. Ligesom alle jøder i verden ikke har ansvar for Israels terrorbombninger af Gaza, så har muslimer rundt om ikke særligt ansvar for, hvad der sker i Islams navn. Alle må sige fra.

Som bokseren Reda Zam Zam sagde: "Vi er flygtet fra regimer som ISIS, hvordan kan folk så her i landet støtte denne såkaldte Islamisk Stat? Der er ikke mødt mange op i dag, men vi stå sammen mod ISIS, uanset hvem vi er – vort blod har den samme farve!"

Nikolaj Willumsen sagde endvidere, at Danmark har allerede kastet bomber over Irak, og det må ikke gentage sig. Og at kurderne skal have den støtte, de har brug for til at forsvare sig mod de fremstormende ISIS-styrker.

Politik, ikke religion
Socialistisk Information kontaktede initiativtageren til Aarhus-demonstrationsmødet, Mohammad Sabah Ahmad, et par uger efter demonstrationsmødet i Aarhus. Men han ønskede ikke i nogen tid at udtale sig til medier.

I stedet mødte SI formanden for Somali Community i Danmark, Abdirashid Sheikh Mohamud, i Gellerup Planen i Aarhus. Han siger: "ISIS repræsenterer ikke islam. De er mere politiske end religiøse. De har deres projekt. Jeg kan genkende det fra Somalia, hvor en lignende organisation hedder Al Shabab. I Nigeria hedder en tilsvarende Boica Haram. De bruger det religiøse som en kasket, de tager på. Og hedder noget forskelligt, men det er det samme."

Og han fortsætter: "Det er politik – ikke religion. ISIS og de andre, jeg nævnte, har en anden dagsorden end den religiøse. I Syrien har Vesten støttet religiøse grupper, men nu er de fjender, og der kastes bomber mod dem i disse dage. De fleste muslimer i Danmark tager afstand fra ISIS, men mange er usikre på, hvad der er rigtigt eller forkert. Og hvordan den nuværende situation vil blive brugt mod muslimer i Danmark. Folk er forsigtige. En ting er sikkert – ISIS har ikke megen sympati her. De har ikke meget slagkraft her i landet. Jeg synes, at ISIS skal ignoreres i Danmark, og hvis de eller deres sympatisører kommer frem, skal de mødes med modstand. Det er også vigtigt at sige, at unge mennesker skal have opmærksomhed her i landet, så de føler sig inkluderede. I stedet for at føle sig svigtet, for så bliver de potentielle aktivister for disse ekstreme holdninger".

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com