I disse dage forbereder boligselskaberne opsigelserne af beboere i den almene sektor, fordi deres bolig skal rives ned. Der ikke noget galt med boligerne. Det er beboerne, der er noget i vejen med – hvis man skal tro politikerne.

af SAPs Forretningsudvalg

Samtidig arbejder kommuner og boligselskaber på højtryk på at få lempet de ”forkerte” beboere ud i god ro og orden, så nedrivningerne kan undgås.

 

Dermed bliver ikke blot Folketinget, men også kommunalpolitikere og tillidsvalgte i boligsektoren medskyldige i dette angreb på boligens ukrænkelighed og konventioner, som danske regeringer hidtil har holdt i hævd.

 

Modstanden mod lovgivningen har stået på lige siden lovgivningen først tog form. Denne er siden skærpet – men det diskriminerende indhold er intakt: Uanset alle ændringer er etnicitet et kriterium for, om et boligområde er på en af ghettolisterne. Dermed er loven åbenlyst diskriminerende.

 

Dette er imidlertid ikke det eneste område, hvor lovgivningen er skæv og vendt mod bestemte befolkningsgrupper. Lovgivningen er også vendt mod den meget brede gruppe på ca. 1 million mennesker, der bor alment. Deriblandt mennesker, der traditionelt har haft særlig glæde af alment boligbyggeri: arbejdsløse, førtidspensionister, kortuddannede og studerende.

 

Loven handler kun om almene boliger. – Ikke om andelsboliger, private lejeboliger, ejerlejligheder og parcelhuse. Ghettopakken er et benspænd for, at den almene sektor løser den sociale opgave, den også er skabt til at løfte. Dermed indebærer den endnu et skridt væk fra alles ret til en ordentlig bolig, der i forvejen undergraves af de voksende grundpriser i storbyerne.

 

Lovgivningen er vendt mod den almene boligsektor som sådan. Den boligform, der skal skaffe boliger til alle, fri for udlejere og spekulation. Derfor er det vigtigere end nogensinde at synliggøre modstanden. Borgerforslaget mod ghettolovgivningen er bestemt egnet hertil.

 

Borgerforslaget
Borgerforslaget lyder således:

 

Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte “ghettolister”
“Vi foreslår, at Folketinget ophæver Lov 38, vedtaget den 22. november 2018, som bruges til at tvinge almene boligforeninger til nedrivninger og salg af almene boliger, samt til privatisering af almen ejendom.

 

Derudover foreslår vi, at de tre lister over henholdsvis de såkaldte ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde ghettoområder” helt afskaffes. Dermed stoppes den forskelsbehandling og diskrimination, disse lister indebærer.

 

Almene boliger er for alle – både rig og fattig, ung og gammel – og derfor er almene boligområder den blandede by, hvor alle kan bo.”

 

Borgerforslaget har indtil nu primært været et værktøj til at brede debatten om ghetto- lovgivningen ud. Der er flere redskaber i kampen: udarbejdelse og spredning af dokumentation og information, debat i boligbevægelsen og blandt beboere, demonstrationer, retssager osv.

 

Imidlertid er antallet af underskrifter sakket alvorligt bagud, så der nu er indsamlet 14.100 underskrifter, og målet på 50.000 underskrifter skal nås inden 13. december. Derfor er der en alvorlig fare for, at målet ikke bliver nået, og at dette bliver anvendt som et argument mod den samlede fortsatte modstand mod ghettolovgivningen: Hvem taler I egentlig på vegne af?

 

Derfor er det vigtigt, at alle modstandere af ghettolovgivningen nu stiller op og giver en hånd. Opgaven er så stor, at den hidtidige tilgang ikke vil få os i mål.

 

Hvad kan du gøre for at hjælpe forslaget i mål?
Enhedslistens årsmøde besluttede at støtte borgerforsalget, men uden at tage stilling til hvordan. Denne proces er i fuld gang i disse dage. Der er ikke blot brug for en hånd. Vejen til succes er: Netværk, netværk, netværk! Vi/du skal bruge dit netværk til at få budskabet bredere ud.

 

Her er en række forslag, som du kan plukke i:

 

 1. Tag borgerforslaget op i din Enhedsliste-afdeling eller netværk.
 2. Få borgerforslaget sendt ud til medlemmerne og læg det på afdelingens hjemmeside/Facebook-profiler.
 3. Foreslå at lokalt kendte ansigter lægger borgerforslaget ud på deres profiler med en kort begrundelse.
 4. Foreslå at afdelingen tager initiativ til en annonce i det lokale dagblad/ lokalavisen, gerne med en bred kreds af støtter.
 5. Avisannoncen kan indeholde tid og sted for gadeindsamling af underskrifter og flyer-uddeling. Naturligvis koordineret med Almen Modstand.
 6. Tag det op i din fagforening og/eller beboerforening. Med forslag om udtalelser og udbredelse af forsalget.
 7. Inddrag den lokale SUF- og RGU-afdeling i arbejdet. Hvis I har begge dele, så altid begge.
 8. Inddrag relevante solidaritets- og antiracistiske organisationer.
 9. Af særlig betydning er kontakten til foreninger for etniske og religiøse minoriteter, så som pakistanere, tyrkere, kurdere og palæstinensere, for at sprede borgerforslaget der.
 10. Hvis det mislykkes – mod forventning – at aktivere Enhedslisten lokalt, kan kontakt med Almen Modstand eller nogle af ovennævnte netværk bruges til at sætte støtte i gang.
 11. Hvis du er medlem af et andet parti eller ungdomsparti er opgaverne jo de samme – og støtten mindst lige så velkommen.
 12. Landsdækkende avisannoncer er måske en mulighed. Hvis du løber ind i relevante personer til underskrivere, så sig det videre til Almen Modstand.

 

Der sker løbende udvikling omkring udskiftning/udsmidning af beboere samt retssagerne. Det kan udløse mere omfattende aktivitet og aktioner. Hold øje med aktiviteterne på Almenmodstand.dk

 

Kampagnen er nu i den situation, at enhver nok så begrænset støtte, der kan bringe borgerforslaget bredere ud end de traditionelle Facebook-kredse, modtages med det, man før Corona kaldte kyshånd!

 

Det er ikke beboerne, der er noget i vejen med – det er lovgivningen

 

SAP’s Forretningsudvalg, den 26. oktober 2020

 

Links:
Borgerforslaget:  https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04982
Videoer om borgerforslaget:  https://www.facebook.com/watch/almenmodstand/
Almen Modstand om parallelsamfundspakken:  http://almenmodstand.dk/ompakken/#det-mener-vi
Almen Modstands lokalgrupper:  http://almenmodstand.dk/bakop/lokalgrupper/
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com