content-picture.php

...så sker der ting og sager! Fra den 24. til den 30. juli samles socialister fra hele Europa i Catalonien. Der vil også blive arrangeret dansk deltagelse på dette års Internationale Socialistiske Ungdomslejr (ISUL).

af Ole Koed

Kapitalismens angreb på arbejder ungdommen er international, derfor må vores svar også være internationale!
Vi samles for at udveksle de erfaringer, som vi har opnået i de forskellige lande. Noget af det, som vi skal præsentere, er erfaringerne fra Kommunalt Oprør – en kampagne, hvor bl.a. Enhedslisten forsøger at stable et oprør mod statens nedskærringer på benene. Her vil kammerater fra den Spanske Stat også præsentere deres erfaringer fra kommunale oprør. På denne måde, kan vi, på tværs af landegrænser, få en diskussion af hvilke metoder der virker i kampen.

Desuden er vi nødt til at vende flygtningesituationen, og dens afledte konsekvenser. I store dele af det vestlige Europa har den flygtningestrøm, som vi selv har skabt, tegnet en stor del af det politiske billede det sidste år. Grækerne vil præsentere erfaringer fra Lesbos, folk fra Frankrig vil fortælle om situation i Calais. Vi skal tale om gæstfrihedsbevægelser rundt omkring i Europa, i Danmark var det f.eks. Venligboerne. Vores store bidrag den dag bliver ”Medmenneskesmuglerne”, dette skal præsenteres, diskuteres og sammenholdes med erfaringer fra andre lande.

I en tid, hvor vi går flere flygtningestrømme i møde på grund af bl.a. klimakrisen, så er det vigtigt, at venstrefløjen kender de midler, der virker. Denne diskussion håber vi, at mange SUF’ere vil deltage i.

På lejren er et LGBT forum og et kvindeforum, begge er selvorganiserede fora De mødes hver dag og repræsenterer en vigtig del af programmet på ISUL. Formålet er, ikke blot at teoretisere om, hvordan vi fremmer kampen for frigørelse, men også konkret at skabe nogle rum, bl.a. de selvorganiserede pladser og fester, hvor vi forsøger at sprænge de sociale ordener og rammer. Vi ved, at det sociale rum er politisk, hvorfor de undertrykte grupper tager pladsen og definerer, hvordan rammerne skal være i de selvorganiserede fora, men også tager pladsen i ikke-selvorganiserede fora.

Vi skal også præsentere vores linje i EU-modstanden. Dette skal ske i forhold til de britiske kammerater, som lige nu står overfor en afstemning om Storbritanniens medlemskab af EU ”BREXIT”. Til denne afstemning opfordrer Socialist Resistance til at stemme for at blive i EU. Dette sker af frygt for, at BREXIT vil være en sejr for højrefløjens UKIP. Denne vurdering vinder ikke særlig stor genklang i Enhedslisten og SUF. Hvis man allerede på forhånd kalder BREXIT en UKIP-sejr, og dermed opgiver EU modstanden, så mister venstrefløjen forståelsen af, hvordan EU er storkapitalens brækjern overfor arbejderklassen. Diskussionen er meget interessant, specielt med de erfaringer vi fik under afstemningen om retsforbeholdet. Her leverede venstrefløjen et kæmpe stykke arbejde, men vores sejr betegnede medierne som en DF-sejr. Men hvis vi opgiver vores modstand, så får højrefløjen monopol på EU-modstanden. Dette må ikke ske!

Interesserer du dig også for, hvordan den europæiske venstrefløj udvikles? Så tag med på International Socialistisk Ungdomslejr 2016!

Lidt praktisk: Lejren er organiseret af Fjerde Internationale, en organisation som i mange årtier har kæmpet mod stalinisme og kapitalisme. Målet er socialisme, midlet: den internationale solidaritet! Dog er lejren ikke styret af Fjerde Internationale, lejren er selvorganiseret, hvilket betyder, at det til 7. og sidst er deltagerne selv, der styrer Lejren. Priserne for at deltage (inkl. bustransport) er 3600 kr. (hvis man har et arbejde), 3200 kr. (hvis man lever af SU), 2700 kr. (hvis man har indkomst mindre end SU).

For mere information, spørgsmål og tilmelding; kontakt Ole på sek.sapu@gmail.com

Program og mere information: Læs her!

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com