Rekorder for opvarmning og for ekstremt vejr bliver overgået igen og igen. Efterhånden må det stå klart, at for kapitalen er der ingen grænser. Ingen videnskabelig advarsel eller frygtelig katastrofe kan føre til et politisk gennembrud. Hverken ukontrollable brande, frygtelig tørke eller store oversvømmelser vil få regeringer og selskaber til at ændre kurs! At fortsætte som hidtil betyder udslettelse. Og alligevel bliver de ved: mere fossilt brændstof og færre træer, mere forurening og færre arter.

af Simon Butler

Forslagene i Red Deal: Indigenous action to save our earth [Den Røde Tilgang – Oprindelige folks kamp for at redde Jorden] bygger på, at der ikke findes nogen vej ud af denne krise uden et vidtrækkende socialt oprør. Den korte bog er blevet skrevet af aktivister fra The Red Nation, en koalition, der går ind for oprindelige folks frigørelse og som består af indfødte og ikke-indfødte revolutionære, primært fra Nordamerika.

 

Forfatterne ser kampen for at bremse klimaforandringerne og for at afbøde den økologiske ødelæggelse som tæt forbundet med skæbnen for Jordens oprindelige folk. De siger lige ud, at “der er ikke håb om at genetablere Jordens sårbare og døende økosystemer uden frigørelse for de oprindelige folk”, og at “det gælder afkolonisering eller udslettelse”.

 

Land tilbage

Red Deal mener det bogstaveligt. Red Deal fremhæver, at de landområder, der hører til de omkring 370 mio. oprindelige folk på verdensplan, dækker 22-25 procent af Jordens overflade. I disse territorier findes områder, der rummer mere end 80 procent af planetens biodiversitet. At genvinde kontrollen over deres landområder er afgørende for oprindelige folks evne til beskytte, genoprette og drage omsorg for disse – noget, de har gjort på bæredygtig vis i tusinder af år, før de blev berøvet dem. Det gør afkolonisering – som “starter med Land Tilbage” til oprindelige folk – til en afgørende del af Rød Nations forslag til, hvordan udslettelse af planeten kan undgås.

 

Forfatterne til Red Deal understreger, at deres billede af afkolonisering “ikke kun handler om oprindelige folk”, men i stedet skal bringe ikke-oprindelige og oprindelige aktivister sammen i en fælles kamp for fremtiden.

 

De siger: “Det, vi ønsker, er en verden, der bygger på oprindelige værdier af ansvar og balance mellem arterne. Vi ønsker at opbygge kundskab, teknologi, ledelsesstrukturer og økonomiske strategier, som fremmer disse værdier både på kort og langt sigt og som altid tilgodeser landets fremtidige sundhed i tilrettelæggelse og gennemførelse. Hvad enten det gælder oprindelige folk eller ej. I den forstand er afkolonisering til fordel for alle. Den har også brug for vores fælles opbakning for at lykkes.”

 

Nogle aktuelle bevægelser, ledet af oprindelige folk mod økologisk ødelæggende projekter, har vundet international støtte og opmærksomhed, som fx protesterne ledet af Oceti Sakowan for at standse Dakota Access Pipeline ved Standing Rock og Wangan- & Jagalingou-folkenes kampagne for at stoppe den store Adani-kulmine i Queenslands Galilee Basin. Men Red Deal fokuserer ikke alene på, hvad oprindelige folk er imod. Snarere har de som mål at skabe opmærksomhed om “det revolutionære potentiale i, hvad oprindelig modstand står for: at tage vare på og skabe retfærdige forbindelser mellem menneskelige og ikke-menneskelige verdener på en planet, der er fuldkommen ødelagt af kapitalismen”.

 

Fire principper

Forfatterne til Red Deal tilbyder en “plan for kollektiv klimahandling” baseret på fire principper.

 

Det første af disse er: Det, der skaber krisen kan ikke løse den. Dette princip betyder, at de ødelæggende, forurenende industrier, der profiterer af udplyndring af naturen, ikke kan reformeres, og ikke har nogen fremtid. Men Red Deal udvider dette perspektiv til institutioner som militær, politi, og fængselssystemer, og kræver dem fjernet. Red Deal står fast på, at sådanne voldelige, repressive institutioner også står i vejen for en sikker klimafremtid.

 

Det andet princip er: Ændring nedefra og fra venstre. Dette betyder både forpligtelse til at praktisere græsrodsdemokrati i kampen, men også en langsigtet hensigt om at erstatte kapitalismen med et virkelig demokratisk system. Ifølge dokumentet “må vi kaste folkets fulde vægt ind bag disse krav for et værdigt liv. Folkemagt er massernes organiserede styrke – en bevægelse for at kræve vores menneskelighed og et retfærdigt forhold til Jorden tilbage.”

 

Politikere kan ikke gøre, hvad kun massebevægelser kan gøre, er dokumentets tredje princip, hvilket understreger Red Deals mistro til, at reformistiske politikere kan skabe signifikant fremdrift mod at erstatte fossil kapital. Selvom forfatterne siger, at de “nægter at gå på kompromis”, anerkender de det mobiliserende potentiale i “ikke-reformistisk reform”, som “fundamentalt udfordrer den eksisterende magtstruktur”.

 

Det sidste princip er Fra teori til handling. Det slår fast, at det vigtigste ikke er at have “de korrekte positioner” på tingene. Det er langt vigtigere at udvikle sociale bevægelser, hvor folk kan udvikle deres egen evne til at handle og organisere. ”Korrekte ideer og teorier om forandring, som er værd at fremlægge, bliver kun betydningsfulde, hvis de udvikles i og direkte nærer vores kollektive bevægelser.”

 

Hinsides den Green New Deal

Forfatterne til Red Deal ser ikke deres forslag som et ”modprogram” til Green New Deal [klimaprogram fremsat af venstrefløjen i USA, o.a.], som de roser for dets “potentiale til at forbinde al social retfærdighed – gratis bolig, gratis sundhedspleje, gratis undervisning, grønne jobs – med klimaforandring”. De ser snarere deres ideer som en platform, der bygger på og går videre end det, de hidtidige forslag fra Green New Deal har kunnet tilbyde.

 

Den “primære inspiration” for Red Deal er dog ikke den nye Green New Deal, men Folkets Aftale fra Cochabamba. Denne Folkets aftale blev vedtaget af 30.000 deltagere i den verdensomspændende ’Folkets Konference om Klimaforandringer og Moder Jords rettigheder’ i 2010. Vært for den konference var Evo Morales, den tidligere præsident i Bolivia, selv ’oprindelig’ og venstreorienteret leder. Konferencen fremsatte en række radikale, befolkningsrettede politikker på klimaområdet.

 

Den inspiration fremgår klart af den måde, Red Deal tackler spørgsmål på om teknologioverførsel og klimagælden til det Globale Syd – emner, som ikke tages op i diskussioner i Europa og Nordamerika. De bemærker, at den hidtidige høje udledning fra de rige lande har betydet en ’kolonisering’ af atmosfæren, som afskærer landene i det Globale Syd fra at opnå den samme industrialisering på grund af klimaforandringerne. Denne uretfærdighed betyder, at ”al klimapolitik må også være antiimperialistisk” og indeholde ”betaling af klimagælden fra Nord til resten af verden”.

 

Red Deal indeholder også en kritik af ’visse vestlige socialister’, der nedtoner det Globale Nords ansvar for hurtigt at reducere sin økologiske effekt for at skabe plads til Syd. I stedet stirrer disse sig blinde på ’teknologiske ønskedrømme som fx at minere asteroider, genmanipulation, og syntetisk kød’. Det er langt vigtigere at omdanne de ødelæggende økonomier i Nord, så de i stedet kan spille en ledende rolle i at ’hele’ planeten.

 

Mod slutningen af dokumentet konstaterer forfatterne tørt, at Jordens andre folk ikke har lyttet tilstrækkeligt til de oprindelige folk. ”Hvordan kan det ellers være, at vi er på randen af at udrydde os selv,” spørger de. De, der i dag er villige til at lytte, vil opnå stor indsigt og inspiration fra de radikale oprindelige aktivister, der viser lederskab i kampen for at redde Jorden.

 

The Red Nation er en koalition af oprindelige og ikke-oprindleige aktivister, undervisere, studerende og græsrødder. Se www.therednation.org

 

Simon Butler er medforfatter, med Ian Angus, til Too Many People? Population, Immigration, and the Environmental Crisis. Han bor i Skotland.

 

The Red Nation: Red Deal: Indigenous action to save our earth  – a powerful guide to indigenous liberation and the fight to save the planet. April 2021. 176 sider. Paperback $15 eller E-bog. Kan købes online her.

 

Oversat fra Climate and Capitalism af Anne Haarløv.

 

 

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com