Det begynder med skældsord og spytklatter. Så går det videre og bliver skubben og håndgemæng for til sidst at ende som direkte vold og overfald. Det er i hvert fald, hvad aktivister fra det faglige netværk Fremtidsfighters har oplevet, mens de ved flere lejligheder har været på gaden for at demonstrere for ordnede faglige forhold på cafeen Ziggy Sidewalk.

af SAP's forretningsudvalg

For nylig gik det rigtig galt, og personer, som menes at have tilknytning til det højreekstremistisk miljø i Aarhus, nøjedes (igen) ikke med at bruge deres ytringsfrihed til at diskutere med de faglige aktivister. Nej, de lod handling følge ord, og overfaldt de aktive Fremtidsfighters.

I den anden ende af Europa oplever befolkningen i den græske Athen-forstad Rafina også, hvad der sker, når højreekstremister ikke bare slår sig løs ved valgene, sådan som det græske politiske parti Gyldent Daggry gjorde ved det seneste parlamentsvalg. Her fik de 18 mandater i parlamentet valgt på et politisk program, hvis racistiske linje ikke indholdsmæssigt adskiller sig afgørende fra de synspunkter, som de århusianske åndsfæller udi fremmedhad giver kød og blod i den jyske hovedstad.
Senest er de græske stormtropper gået endnu mere håndfast til værks end de jyske racister og har organiseret sig i egentlige uniformerede korps og er begyndt deres egen etniske udrensning af flygtninge og udlændinge, som forsøger at overleve ved gadehandel. Ifølge avisrapporter fra Grækenland er der tale om en helt målrettet kampagne, hvor partiets aktivister patruljerer på en markedsplads i Rafina og på eget initiativ kontrollerer, om stadeholderne har orden i papirerne. Er det ikke tilfældet, overfaldes stadeholderne, og boderne smadres. Det hele dokumenteres på video af partiet, som tilsyneladende er stolte over denne indsats, hedder det i en rapport om forholdene.

De faglige aktivister fra Fremtidsfighters har brug for opbakning og støtte, for deres eneste brøde er, at de vil sikre ordnede forhold for i dette tilfælde personalet på cafe Ziggy Sidewalk. Og i modsætning til de græske selvtægtsbøller, som bruger vold mod udlændingene for at sikre ordnede forhold for etnisk græske stadeholdere på markedet i Rafina, så slås både Fremtidsfighterne og fagbevægelsen her i landet for ordnede forhold for alle arbejdere på job i Danmark. Fagbevægelsen er ikke en bevægelse for danske arbejdere, men en organisation for arbejdere i Danmark.

Denne skelnen er afgørende, for den viser forskellen på nationalistisk chauvinisme og klassesolidaritet – en forskel, som både aktuelt og historisk har sine fortilfælde.
Da de nazistiske partiorganisationer i Tyskland i 1930’erne skulle finde syndebukke, som partimedlemmerne kunne lade deres økonomiske og sociale frustrationer gå ud over, blev især jøderne målskiven. Selvtægten blev sat i system og organiseret nationalt, og Krystalnatten den 9. november 1938 blev den foreløbige kulmination på en kampagne med overfaldet på jødiske butikker og synagoger og som alene den ene nat førte til drab på over 100 mennesker. Sporene til udryddelseslejrene var således lagt ud længe før ’die Endlösung’ blev sat på skinner.

Alle progressive kræfter, ikke mindst i de faglige kredse, der slås imod social dumping og for lige vilkår på arbejdspladserne, må tage overfaldene i Aarhus alvorligt. Alt for længe har byens højreekstremister huseret i gaderne og sat en hadefuld dagsorden. Hvis de skal stoppes, inden de når ligeså langt som deres åndsfæller i Grækenland – og Tyskland, Ungarn, Italien, Spanien, for nu blot at nævne nogle af de seneste lande, hvor højreekstremismen er nået så langt frem i billedet, at det ikke længere anses for en krænkelse af demokratiet, når sortskjorter overfalder minoriteter på eget initiativ – så må overfald som det seneste ved Cafe Ziggy Sidewalk ikke blot konstateres som endnu en kedelig episode. Nej, de kræfter i byen, som stod bag de store manifestationer mod højreekstremisme, der tidligere på året samlede bred tilslutning, må igen aktiveres. Det kan ske ved, at de faglige organisationer organiserer deres medlemmers deltagelse i en vagtordning ved Fremtidsfighters blokade. Og det kan se ved manifestationer på årsdagen for Krystalnatten den 9. november 1938.

SAP’s Forretningsudvalg, den 27. september 2012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com