En hel del fora er i spil i Europa, hvor venstrefløjens partier og progressive bevægelser mødes og samarbejder. Her er nogle af dem.

af Tord Björk/Leif Mikkelsen

Altersummit

Altersummit vokse ud af European Social Forum med fagforeninger i Belgien og Frankrig samt ATTAC som de vigtigste drivende kræfter. På et større møde i Athen i 2013 blev man enige om en længere platform mod krisepolitikken og for demokratiske, økologiske og politiske alternativer. Netværket ser som sit største fortrin at kunne påvirke EU’s politik. Arbejdsformen er møder, hvor beslutninger træffes gennem konsensus, konferencer, en hjemmeside med udtalelser om aktuelle begivenheder og aktionsdage.

 

Politiske partier er ikke medlemmer, men der holdes aktiv dialog med partirepræsentanter.

www.altersummit.eu

 

Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25)

DiEM25 udsprang som et af svarene på EU’s legitimitetskrise efter at pressionen fra EU, Den Europæiske Centralbank(ECB) og IMF tvang Grækenland i knæ og til at videreføre nedskæringspolitikken, efter en folkeafstemning havde nedstemt denne politik. På et møde i Berlin 9. februar 2016 blev DiEM25 dannet med deltagere fra røde og grønne partier og bevægelser som fagforeninger og civil ulydighedsinitiativet ”Blockupy ECB”.

 

Formen har været uklar. Sigtet har været en paneuropæisk bevægelse, der forener grønne, yderste venstre og liberale, men er kun aktiv i EU- lande, hvor der er dannet nogle lokale grupper i de fleste medlemslande. I maj 2017 startede diskussionen om at danne et transnationalt parti, der skulle stille op i EU valget 2019. Venstrefløjspartiet RAZEM i Polen, Alternativet i Danmark og Piratpartiet i Tjekkiet er medlemmer. Den tidligere græske finansminister Gianis Varoufakis tog initiativ til DiEM25. Han har fortsat en fremtrædende rolle. (1)

www.diem25.org

 

Europe in movement

”Europe in movement” var navnet på et folkemøde, som første gang blev afholdt i Barcelona 19.-20. januar 2018. Arbejdsformen er møder, hvor der træffes beslutninger, der fører frem mod fælles politiske krav og en fastere organisering for at samordne folkelige bevægelser og politisk skoling. Sammen med andre regionale møder i Afrika, de arabiske Lande, Latinamerika og Sydøstasien forberedes et globalt møde i Caracas i efteråret 2018. Disse regionale møder er inspireret af det samarbejde, der findes mellem folkelige bevægelser i Latinamerika (2). De bygger på den fælles erfaring, at de venstreorienterede partier er blevet svækket, mens de folkelige bevægelser er blevet vigtigere. Europe in Movement har haft en mere EU-kritisk orientering end andre europæiske fora. Forummet er mindre domineret af lande fra Europas centrum, men har haft deltagelse fra Europas periferi i Syd, Balkan, Central- og Østeuropa og også EU-modstandere fra Norge. Bevægelser og venstreorienterede partier deltager. Globalt er bondebevægelsen Via Campesina (3) betydningsfuld og i Barcelona flere af bondeorganisationer fra Middelhavsområdet.

 

Marseille European Forum

Marseille European Forum blev afholdt 10.- 11. november 2017 og lagde grunden til et årligt forum, som samler Europas venstrefløj, grønne og progressive kræfter. Man henvender sig til et bredt udsnit af partier og netværk og politiske bevægelser, fagforeninger og sociale organisationer, NGO’er, intellektuelle og græsrodsbevægelser fra hele Europa. Den dominerende kraft blandt de 100 organisationer, som støtter initiativet, er venstrefløjspartier, inklusive Labour, i næsten alle europæiske lande samt nogle lande uden for EU.

 

Initiativet støttes også af enkelte grønne partier og DiEM25. Andre kræfter er Euro LO og enkelte nationale fagforbund som Ver.di i Tyskland, CGT i Frankrig og Metalarbejderforbundet fra Belgien, ATTAC og venstrefløjens folkeoplysningsorganisation Transform! Og endelige enkelte indvandrer- og flygtninge-politiske organisationer, Stop the war!, Blockupy og nogle stiftelser og institutioner. I sluterklæringen fra mødet i Marseille vender man sig imod autoritær og antisocial politik og indskrænkninger i arbejdernes rettigheder, mod miljøødelæggelser og for et fredeligt Europa. Man vender sig udtrykkeligt mod den politik, som de forskellige europæiske regeringer og EU fører.

 

Man ønsker at udvikle en alternative model for europæisk integration, som bidrager til en retfærdig verdensorden som modstykke til opbygningen af et ultraliberalt, autoritært Europa, og som kan modstå reaktionære og fascistiske kræfter. Man håber på at kunne udvikle fælles kampagner og angiver som eksempler folkelige initiativer mod TTIP og CETA samt kampagner for kvinders rettigheder og ligestilling.

Mødet følges op af 2. Political Forum of the Left i november 2018 i Bilbao.

www.marseilleseuropeanforum.eu

 

Plan B

Plan B er en tilbagevendende konference, som er startet på initiativ af fremtrædende venstrefløjspolitikere fra hele Europa for at sætte spørgsmålstegn ved euroen og de aftaler, som binder EU til en nyliberal politik.

 

Den første konference blev afholdt i Paris januar 2016 med stor deltagelse efterfulgt af andre i Madrid, København, Rom og Lissabon. Konferencen i København var arrangeret af Enhedslisten og det svenske Vensterpartiet. Plan B voksede frem som en reaktion på, hvordan EU tvang den græske regering i knæ ved at lukke de græske banker og true med aldrig at åbne dem igen. Plan B arbejder for at reformere EU’s politik og, hvis det ikke er muligt, at arbejde for en plan B, herunder euro-exit. Konferencerne har samlet mange venstrefløjspartier og intellektuelle, men har haft vanskeligheder med at tage stilling til, om man henvender sig til folkelige bevægelser eller kun til partier.

euro-planb.dk

 

Social forum i Europa

European Social Forum (ESF) findes fortsat i Central- og Østeuropa. De er ofte mere radikale end de fora, som holdes i Vesteuropa og mere orienterede mod kamp mod militarisering, strejker og boligkampe end i Vest. Et forum blev afholdt i Wroclaw i 2016. Det seneste blev holdt under navnet Assembly of Resistance i Budapest med deltagelse også fra resten af Europa som et opfølgningsmøde efter Europe in Movement i Barcelona forud for det globale sociale bevægelsesmøde i Caracas, men også World Social Forum som foregår i Salvador i Brasilien. Det første ESF blev afholdt i Firenze i 2002 med 50.000 deltagere og en massedemonstration mod Irakkrigen med 1 million deltagere. I 2008 foregik det i Malmø med 1500 deltagere. Det næste i Istanbul i 2010 med 3.000 deltagere. Nationale sociale fora findes fortsat i Norge og Finland. I nogle lande i Central- og Østeuropa findes løse kontaktnetværk, f. eks i Rusland, Tjekkiet, Ungarn og Østrig med netværket: Foråret i Prag2 mod højreekstremisme og populisme som bindeled. (4)

 

Noter:

1. Varoufakis har skrevet bogen: Adults in the room om sine erfaringer. I et interview i det norske manifest.no 19.1.16 bliver hans tanker introduceret.

2. Det seneste møde blev afholdt i april 2018: Peoples progressive Summit. Se Telesur 14.4.2018

3. For flere oplysninger om Via Campesinas arbejde. Viacampesina.org

4. Sluterklæringen fra Budapest findes på attac.hu

 

Artiklen er oversat, redigeret og opdateret af Leif Mikkelsen fra Internationalen.se Dags att bygga EU kritisk internationalistisk rørelse. 3.2.2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com