En rapport fra Europæisk Venstrepartis styrelsesmøde 23-25. marts.

af Felicity Dowling

 

Mødet fandt sted i Wien i en bygning der i 30’erne husede det jødiske hus indeholdende en fabrik, et folkekøkken og et mødested. Da Tyskland invaderede Østrig, blev bygningen et helle for dem, der blev smidt ud af deres hjem. Det er i dag igen et socialt mødested. På stationen er der en mindesten for briternes indsats for at redde flygtningebørn. Det er sørgeligt, at en sådan indsats ikke finder sted i forhold til nutidens flygtningebørn.

 

Vi var til stede sammen med repræsentanter for 28 andre lande for at diskuterede vigtige emner, dele informationer og planlægge fremtidige aktioner. De fleste, men ikke alle er repræsenterede i deres respektive parlamenter og i Europa-Parlamentet.

 

Diskussionen omfattede nedslående rapporter om højrefløjens fremgang, Stemmetallenes styrtdykning hos de socialdemokratiske partier med undtagelse af Corbyns Labour, som har et helt andet politisk program, oprustning, krig, voksende fattigdom, angreb på kvinders rettigheder (som i Polen) og hvordan nyliberal politik, privatisering, indvandrerfjendtlig politik og nedskæringer i offentlig service bliver gennemført ustraffet.

 

Der var også en runde over situationen rundt omkring i Europa med rapporter fra valg i forskellige lande, herunder Tyrkiet. Her havde HDF partiet afhold[LM1] t i kongres på en baggrund af tanks og repression. Der var ikke meget at fejre, selvom der var enkelte lyspunkter.

 

Det var adskillige punkter at diskutere:

1.       Det Europæiske Venstreparti arbejde, dets muligheder og begrænsninger

2.       Socialdemokratiernes politiske og vælgermæssige krise, højrefløjens valgfremgang og den voksende repression.

3.       Ligestilling mellem kønnene, kampen for kvinders rettigheder og kvindestrejker.

4.       Samarbejdet med modstandere af nedskærings- og krisepolitikken og Marseille Forums arbejde.

5.       Samarbejdet om fælles slogans og programmer i Europaparlaments-valget.

 

Punkter fra diskussionen:

·         Putin styrer Rusland, venstrefløjen er lille, og Vesten sender hære til den russiske grænse.

Krigen i Syrien er tæt på. Emigration udløst af krig og økonomisk krise er en kendsgerning og en del af vor erfaring.

·         Det yderste (parlamentariske) højre og det ekstreme højre gør fælles sag. ”Der er personer i magtfulde positioner, som har meget lidt respekt for demokratiet, og de kan meget vel have besluttet at regere uden demokrati ”.

·         Ligestilling mellem kønnene er stadig ikke opnået og krisen medfører angreb på kvinders rettigheder på mange forskellige måder. Børn og ældre er mangler mad, husly, sundhedstilbud og boliger. Arbejdernes rettigheder er under angreb i hele Europa.

Folk er stigende grad bevidste om, hvad de har mistet.

·         Forskellige dele af verden har ikke den samme levestandard. Det er blevet et stadig mere indlysende problem. Områder med økonomisk krise eller krig har udløst kæmpe folkevandringer.

·         Hverken isolation eller arbejde på et begrænset geografisk område virker. Vi er nødt til at finde en vej fremad for at finde svar: vi ved hvorfor folk flygter.

Vi står overfor et pres for oprustning i EU, hvor EU søger at udvikle sin egen hær.

 

Der blev opridset 3 forskellige tilgange til EU:

·         De der ønsker at opløse EU og vende tilbage til nationalstaten.

·         De, der mener at EU skal opløses og en ny slags EU skal erstatte det. Det er flertallets opfattelse.

·         De, der mener, at EU kan reformeres og ændres med et nyt fælles udgangspunkt.

 

Følgende udtalelse blev vedtaget:

Med lidt over et år til Europa parlamentsvalget har det Europæiske Venstreparti stadig som mål at opnå enhed blandt det politiske venstre og progressive kræfter i Europa for at besejre nyliberale politikker. EU er i dyb krise. Domineret af nyliberal krise og nedskæringspolitik med hastigt voksende social uretfærdighed mellem rig og fattig, unfair handel aftaler. Fare for krig i Europa på ny, fortsat ødelæggelse af natur og miljø, forsat ulighed mellem kønnene og flygtningestrømme udløst af krig.

Desuden må venstrefløjen stoppe højrefløjens fremgang i Europa.

Det er venstrefløjens opgave at fremføre løsninger. En social genstart af EU kan kun lykkes, hvis venstrefløjen står sammen. Vi må enten overvinde vores forskelle og farerne for splittelse, eller Europas fremtid og EU vil blive afgjort uden os, Vi kan blive stærkere sammen eller meningsløst splittet.

Europæiske Venstreparti mener, partiet har et ansvar for at fremme denne dagsorden i de europæiske folks interesser og i ånden fra Marseille Forum.

Vi inviterer alle venstre- og progressive kræfter over hele Europa til at arbejde sammen med os, i den korte tid, der er tilbage, om disse mål for at forberede Europaparlamentsvalget.”

 

Der vil komme yderligere diskussioner om fælles politik i Europaparlamentsvalget for at finde ud af, hvilke krav vi kan fremsætte til trods for vore uenigheder.

 

Det forventes, at kravene vil omfatte:

Slut med krise- og nedskæringspolitikken, et demokratisk Europa, at mobilisere mod højrefløjspolitik, at skatten betales, der hvor pengene tjenes, at være et lærende parti og at organisere blandt ungdommen og stå sammen mod fascismen.

 

I begyndelsen af august vil der komme et fælles program til brug i alle europæiske venstrepartier i 2019 – et valg uden Storbritannien.

 

Et andet arbejdspunkt udspringer af Marseille Forum. Vi opfordrer fagbevægelsens venstrefløj til gå sammen med os i modstanden mod højrefløjens fremgang og at sikre politisk repræsentation for dem, som er modstandere af nyliberalisme, højrefløjens nationalisme og autoritære tendenser. Faren for, at de socialdemokratiske partier vil blive kraftigt decimerede, er reel.

 

Eksklusion af Syriza?

Der var en vanskelig diskussion om en resolution fra Parti de Gauche om eksklusion af Syriza fra det Europæiske Venstreparti. Udfaldet var en enig beslutning om ikke at ekskludere det græske parti. En kammerat fra Moldova beskrev problemerne med, at de var den eneste arbejderparti-regering i Europa. Det var interessant at høre om de reformer, som det lykkedes Syriza at få gennemført så som fri adgang til sundhedsydelser og nogle nyttige programmer for emigranter og en slags mindsteindkomst.

 

Ikke desto mindre var folk meget bekymrede over, hvordan Syriza har gennemført nedskæringer, de gode forbindelser til Israel m.v. Der var enighed om, at en grundigere diskussion om erfaringerne fra Grækenland er nødvendig.

 

Europæiske Venstreparti er ikke et demokratisk centralistisk parti, men bruger konsensus for at opretholde nyttige forbindelser. Der er ofte uenigheder om det enkelte partis politik.

 

De ungarske kammerater beskrev, hvordan oppositionspartier arbejdede sammen i forsøget på at fælde Orban, den reaktionære regeringsleder i Ungarn. De afgørende stemmerfor Orbans sejr stammer ifølge undersøgelser fra afdøde.

 

Spanske kammerater gav en kompleks, men inspirerende rapport om mobiliseringen for og deltagelsen i kvindestrejken. Den næste er planlagt næste år.

 

Fremtidige aktiviteter

Det Europæiske Venstrepartis sommerskole i Wien i juli.

Det andet Politiske Forum for venstrepartier, fagforeninger som opfølgning på Marseille foregår i Bilbao til november.

 

Europæisk Venstreparti består af en række europæiske parti med kommunistisk baggrund og andre venstrefløjspartier, blandt andet Enhedslisten, Parti de Gauche og Ensemble (Frankrig) og Venstreblokken (Portugal).

 

Oversat fra Left Unity (GB) af Leif Mikkelsen

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com