Frem mod EU-valget indgår Enhedslisten i et europæisk samarbejde, som fremlægger fælles konkrete løsninger på nogle af Europas mest presserende grænseoverskridende problemer sammen med Vänsterpartiet (Sverige), Vasemmistoliitto (Finland), Bloco de Esquerda (Portugal), La France Insumise (Frankrig) og Podemos (Spanien).

af Socialistisk Information

Partierne vedtog nedenstående fælles platform på et møde i Bruxelles den 27. juni 2017:

 

Sammen ønsker vi, progressive kræfter, et nyt projekt for Europas folk.

 

Vi er imod de grundlæggende traktater for den Europæiske union, som sætter virksomhedernes rettigheder og interesser over folkenes og planetens rettigheder og interesser.

 

Europa har aldrig været så rig og samtidig så ulige. 10 år efter starten på finanskrisen konkluderer vi, at de europæiske ledere har dømt os til et tabt årti. Den dogmatiske og irrationelle brug af nedskæringspolitik løste ikke nogen af de strukturelle problemer, som ledte til denne krise. Tværtimod, så reddede Unionen bankerne og deres ejere, mens omkostningerne og skylden blev placeret hos folket. Folk, som har lidt, og som fortsat leder under den hårde nedskæringspolitik, som angriber deres velfærds- og arbejdstagerrettigheder. Denne politik må droppes.

 

Det betyder, at vi har brug for nye europæiske regler, fri for dogmer og markedsliberalisering, regler som sætter folket og planeten i første række.

 

Det er på tide at bryde med de udemokratiske europæiske traktater. Det er på tide at opbygge en ny orden, som fuldstændig afviser logikken bag den gennemførte nedskæringspolitik og støtten til social og skattemæssig dumping. Det er på tide, at de, der tror på demokrati og social retfærdighed at komme i omdrejninger og bryde med den nedadgående spiral. Sammen vil vi arbejde for en virkelig forandring for folket, i stedet for den gamle, uretfærdige orden.

 

Aldrig har der været et større behov for e progressiv bevægelse og for internationalt samarbejde, som bygger på demokrati og solidaritet. Folkets valg kan ikke blive låst fast mellem den nyliberale status quo og den yderste højrefløj. Vi tilbyder et reelt alternativ:

 

Vi vil bekæmpe social dumping og kæmpe for at sikre sociale rettigheder. Arbejdernes ret til social beskyttelse gennem lovgivning og kollektive aftaler må ståover virksomhedernes fri bevægelighed. Vi er imod, at arbejdere bliver sat op imod hinanden, vi ønsker et rum for en opadgående social konvergens. Derfor må vi bryde med EU’s traktater og droppe det Europæiske Semester. Europæisk samarbejde må bygge på en social protokol, som sæter arbejdsvilkår såvel som sociale og kollektive rettigheder over den fri bevægelighed for tjenesteydelser og kapital.

 

Vi vil kræve skattemæssig retfærdighed og et retfærdigt finanssystem, fordi kapitalens fri bevægelighed ikke må blive prioriteret over folkets velbefindende. Sammen vil vi gå imod skatteunddragelse og skattely, både inden og uden for EU. Vi vil arbejde sammen for, at kredit tjener fællesskabets interesser snarere end særskilte interesser. Med dette formål vil vi arbejde for at sikre offentlig kontrol og offentligt ejerskab i banksektoren.

 

Vi vil kæmpe imod klimaforandringerne og for økologisk bæredygtighed. Nedskæring af drivhusgasserne må være en hovedprioritet. Derfor må vi bryde med Unionens markedsbaserede tilgang til klimaforandringerne. I stedet skal vi have en klar ”klimabaseret” tilgang, såvel som offentlige investeringer i ren og sikker energi og i grønne teknologier.

 

Vi vil stå vagt om lighed og kvinders rettigheder. EU’s angreb på velfærdsstrukturer og serviceydelser i mange lande er en trussel mod lighed og kvinders rettigheder. Det må ændres. Vi må gøre lighed til en central del af alle europæiske politikområder for at det kan opnås. Vi forsvarer retten til sikker og legal abort og kæmper imod alle former for kønsrelateret vold.

 

Vi kræver en demokratisk og bæredygtig international handelspolitik og forkaster frihandelsaftaler. De store virksomheders interesser må ikke få lov til at overtrumfe demokratiske beslutninger, som har til formål at beskytte og styrke social, økonomisk og økologisk tryghed. Derfor må investeringsklausuler, som giver virksomheder ret til at sagsøge stater for demokratiske beslutninger, fjernes fra alle EU’s handelsaftaler.

 

Vi forsvarer retten til asyl og går imod Fort Europa. Folk flygter og migrerer på grund af krig, konflikter og fattigdom, ofte på grund af indblanding og militaristisk politik i tredjelande. Europa må være et kontinent, hvor folk, som søger tilflugt, har garanti for rettigheder og sikkerhed. Vi går imod fremmedfjendsk og racistisk politik, hvor som helst den truer demokrati og menneskelig anstændighed.

 

Vi arbejder for fred og nedrustning. Vi er modstandere af militariseringen af EU. Ingen budgetfonde skal gå til oprustning. Vi ønsker et effektivt forbud mod eksport af våben til diktaturer, krigsførende lande og lande, som krænker menneskerettighederne. Vi vil arbejde for at stoppe EU’s nykoloniale udenrigspolitik og plyndring af andre landes ressourcer.

 

I ånden fra erklæringen underskrevet i Lissabon den 12. april 2008 vil vi samarbejde og føre kampagne på tværs af Europa omkring disse temaer. Vi er for en grundlæggende forandring. Vi er trætte af at vente. Vi ønsker et retfærdigt og lige samarbejde, som bygger på demokrati og solidaritet, og som fuld ud respekterer folkets suverænitet og interesser.

 

Det er på tide at opbygge et folkenes Europa. Det er folkets tur!

 

Pernille Skipper, Enhedslisten

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, Sverige

Li Andersson, Vasemmistoliitto, Finland

Catarina Martins, Bloco de Esquerda, Portugal

Jean-Luc Mélenchon, La France Insumise, Frankrig

Miguel Urban, Podemos, Spanien

 

Se også partiernes udtalelse 14. marts 2019 om klimaforandringer

og udtalelse fra 17. oktober 2018 om migration

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com