Fjerde Internationales (FI) sektion i Filippinerne laver et vigtigt stykke arbejde og har især en vis indflydelse på befolkningen på Mindanao, landets store sydlige ø. Men situationen er kritisk. En orkan krydsede over øen i december og hærgede voldsomt i de egne, hvor sektionens medlemmer og deres familier bor.

af Socialistisk Arbejderpolitik - udtalelse

”Natur”-katastrofen forværrer en i forvejen vanskelig politisk situation. Der er etableret våbenstilstand mellem hæren og de muslimske jihadister, men store dele af befolkningen er stadig fordrevet fra deres hjem, blandt andet fordi orkanen har ødelagt store beboelsesområder.

 

I hele landet er der nu udbrudt åben krig mellem regeringen og Kommunistpartiet, som tidligere var i regeringen i en længere periode. På den baggrund er der blevet erklæret militær undtagelsestilstand på Mindanao, som i praksis betyder, at militæret har fuldstændigt frit spil til at undertrykke befolkningen.

 

Optrapningen af ​​militære konflikter påvirker især den oprindelige befolkning (lumaderne), som både er organiseret i stammer og i sproglige mindretal. Forskellige former for væbnede styrker indtager jævnligt deres territorier for at søge tilflugt, operere i områderne eller for at åbne områderne for deres økonomiske lobbyer. Indførelsen af undtagelsestilstanden forværrer levevilkårene for den oprindelige befolkning. Regeringen beskylder den oprindelige befolkning for at støtte guerillaerne i Kommunistpartiets Nye Folkehær, og Duterte har derfor truet med at bombardere deres skoler som en gengældelsesaktion. Lumaderne har deres egne interne styreorganer (offentlige og skjulte), der især sigter på at beskytte deres samfund mod overgreb, bevare deres historiske områder, undgå at blive drevet ud af deres landområder og skove med risiko for at ende som fattige blandt de fattige i byerne, hvilket ville betyde deres kulturelle død. At deres territorier er blevet krigszoner, er ikke deres skyld. De lider under en lang historie med kolonialisme, udelukkelse, marginalisering og bortskaffelse. Som hovedregel forsvarer de kun deres rettigheder.

 

Fjerde Internationales revolutionære kammerater ønsker ikke at blive inddraget i den væbnede konflikt mellem regeringshæren på den ene side og kommunisternes Folkets Nye Hær på den anden. Under ekstremt vanskelige betingelser og med stor personlig risiko bruger kammeraterne alle kræfter på at hjælpe de dele af befolkningen, som bliver ofre for den voksende humanitære katastrofe. Man støtter lokalsamfund og lumaderne, der bor i bjergene, og bidrager til at disse grupper kan organisere sig selv og forsvare levevilkår og rettigheder.

 

At standse den humanitære krise kan kun lade sig gøre på langt sigt. Det kræver en konstant kamp for at opnå varig fred, som Mindanaos Folkebevægelse for Fred (Mindanao Peoples’ Peace Movement, MPPM) arbejder for. Det kræver en effektiv koordinering mellem organisationer, der arbejder på en række fronter; afhjælpning af mere eller mindre naturlige katastrofer, forsvar af rettigheder for lokalsamfund og berørte befolkninger, beskyttelse mod militære konflikter, forpligtelse til genoprettelse og genopbygning ud over nødhjælp, støtte til ofrenes selvorganisering og respekt for deres beslutninger.

MMPM, som forbinder mange græsrodsforeninger, gør det muligt at kombinere indsatsen, udveksle viden, skabe broer mellem bevægelser, dække et stort område og hjælpe hinanden med at opretholde indsatsen på lang sigt. Snarere end blot at finansiere specifikke projekter (som selvfølgelig også kan være meget nyttige), støtter Socialistisk Arbejderpolitik ESSF’s (Europe Solidaire Sans Frontières) arbejde med disse netværk og organisationer, som i Mindanao opererer under hårde og farlige forhold.

 

SAP ser det som sin opgave at støtte og oplyse om forholdene for befolkningen og bevægelser i Filippinerne. Vi støtter vores internationale kammerater i deres projekt for fred og social retfærdighed i Filippinerne. Denne kamp er lang og kan føre til store resultater på sigt. I øjeblikket er den økonomiske støtte til kammeraterne alfa omega, så de på kort sigt kan genopbygge og sikre bevægelsernes overlevelse. Socialistisk Arbejderpolitik opfordrer derfor alle til at bidrage økonomisk så hurtigt som muligt.

 

SAP’s Landsmøde erklærer derfor solidaritet med kampen for fred og social retfærdighed i Filippinerne både på skrift og økonomisk ved en indsamling.

Bidrag kan overføres via SAP, reg.nr.1551 kontonr. 0005073928 (mærk overførslen ”Filippinerne”).

 

Vedtaget på SAP’s Landsmøde den 28. januar 2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com