content-picture.php

De seneste uger har en lille flok aktivister forsøgt at blokere for etablering af en prøveboring efter skifergas ved Dybvad i Vendsyssel. Det lykkedes ikke at forhindre opførelsen af et boretårn, men til gengæld har aktionen givet stor offentlighed og lagt et pres på regeringen.

af Ebbe Rand Jørgensen

SI har fanget en af aktivisterne på mobilen sent søndag eftermiddag (19. april). Anne-Marie Kristensen kommer lige fra den daglige demonstration foran indgangen til boreområdet.

”Vi mødes hver dag kl. 16.30 og synger nogle af vores sange. Bagefter mødes vi i lejren til kage og kaffe og snakker om dagens begivenheder og aftaler de næste dages aktiviteter.”

Anne-Marie fortæller, at der er mange besøg af f.eks skoleklasser og andre, som kommer forbi og vil have noget at vide om, hvad de laver, og hvorfor de er der.

Lokalpolitikerne kaster ansvaret fra sig
Hun har ikke opgivet modet, selvom det ikke lykkedes at stoppe opsætningen af boretårnet.
”Det, vi ville, var at råbe folk op og påvirke politikerne,” siger hun.
Det første, må man sige, er lykkedes rimeligt godt, det sidste måske knapt så godt.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen siger til weekendnummeret af dagbladet Information, at der ikke vil blive givet flere tilladelser til at bore efter skifergas i Danmark, hvis de Radikale fortsat skal være med i en regering.

Anne-Marie kommenterer:

”Folk spørger, om vi nu pakker sammen og rejser hjem, når nu vi har fået medhold i regeringen. Svaret er at vi selvfølgelig, at vi ikke stopper, så længe det stadig er muligt at starte fracking og udvinding af skifergas i Danmark”

Ministeren lægger ikke op til ændring i de nuværende planer om prøveboringer i Nordjylland og Nordsjælland, og han har heller ikke opbakning fra sine regeringspartnere i Socialdemokratiet.

Heller ikke lokalpolitikerne er nemme at få til at flytte sig. Det undrer Anne-Marie:

”Selvom miljøminister Kirsten Brosbøl for nogen tid siden sagde, at kommunerne selv måtte finde ud af, om de vil tillade fracking, så sker der ikke noget i Frederikshavn Kommune, der bare lægger ansvaret over på ministeren.”

Kommunal modstand i Nordsjælland
I Nordsjælland er Total i gang med de indledende undersøgelser. Det er såkaldte ”seismiske” undersøgelser, baseret på data indsamlet fra fly i sommeren 2013. Om – hvornår og hvor – de går over til næste fase, en prøveboring som ved Dybvad, er uafklaret. Det afhænger bl.a. af resultatet af boringen ved Dybvad.

Politisk er der en del modstand i Nordsjælland. I Allerød Kommune vedtog en enig kommunalbestyrelse på et møde i september 2014 at sige nej til boring efter skifergas indenfor kommunegrænsen (se http://www.socialistiskinformation.dk/side.php?id=1374 )

Efter denne beslutning meddelte regeringen, at ansvaret for tilladelser til prøveboringer ikke mere ligger i kommunalt regi, men er overgået til miljømisteriet.

Nu har Furesø Kommune rettet henvendelse til miljøminister Kirsten Brosbøl, og opfordret hende til at stoppe alle prøveboringer efter skifergas.

De opfordrer andre kommuner til at tilslutte sig brevet til ministeren med ordene:

”Som kommuner med en klar, grøn dagsorden vil vi opfordre miljøministeren til at hindre efterforskning og udvinding af skifergas i Nordsjælland, såvel som i Danmark generelt”

Denne opfordring bliver fulgt op af lokalpolitikere i andre kommuner. Det sker f.eks. i Gribskov Kommune, hvor Socialdemokraterne, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har stillet et forslag om at bakke op om Furesøs brev til miljøministeren

Kun en prøveboring!
Hvad kan der vente beboerne i Nordsjælland og andre steder, hvis der ikke bliver sat en stopper for efterforskning efter skifergas? Boringen ved Dybvad er ifølge Naturstyrelsen kun en prøveboring, som ikke vil skade miljøet. Udvinding med ”fracking” er en senere fase, som endnu ikke er besluttet. Total har lavet en oplysende video, der fortæller, hvad der sker lige nu ved Dybvad: http://www.skifergas.dk/nordjylland.aspx

Arealet, der skal bruges, udgør 2,2 hektar svarende til 3 fodboldbaner og boretårnet er 33 meter højt. Der skal bruges store mængder vand til boringen, og bassinerne på pladsen skal opsamle det forurenede vand.

Anne-Marie fortæller, at bassinerne løb over under et af de voldsomme regnskyl i efteråret:

”Kommunen sagde, at der ikke var grund til bekymring, det var blot en vejrhændelse, som statistisk ville ske hvert tredje år.” Heldigt, at de tilfældigvis ikke var begyndt at bore endnu.

Læs mere om skifergas i Socialistisk Information eller her: www.skifergasnejtak.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com