SUF havde sendt en bus med 40 personer ned til Frankfurt am Main for at deltage i de fælles internationale protester ”Blockupy Frankfurt” fra tirsdag den 15. maj til lørdag den 19. maj.

af Camilla Holst

Protesterne vendte sig imod Den Internationale Valutafond (IMF), EU og særligt Den Europæiske Centralbank, der har hovedsæde i Frankfurt. Blockupy-konceptet protesterede imod EU’s nedskæringspolitik og økonomisk forfordeling af bankerne. Vi boede på Die Linkes sekretariat og havde nær kontakt med kammerater fra SOLID (SUFs tyske samarbejdspartnere). Die Linke (”moderpartiet” til SOLID) og SOLID var også medarrangører på flere af Blockupy-aktiviteterne. Derudover var der flere politiske partier, bevægelser og initiativer til stede, bl.a. Attac.

Mødet med finansmidtpunktet Frankfurt am Main bød på store glasbygninger og massiv politirepression, der ikke var til at spøge med. Den første dag blev vi sat af bussen på Taunusstrasse lige midt i byen meget tæt på ECB (den Europæiske Central Bank). Dette førte til vores første møde med det tyske politi, der startede med at følge os ned ad gaden, og da vi ville gå ud af det politiafspærrede område (hele midtbyen omkring banken var spærret af) blev vi stoppet, omringet og fastholdt i ca. 2 ½ time, fordi politiet ville registrere pas, gennemrode vores bagage og fratage os vores telte. Velkommen til Frankfurt!

Protester ulovliggjort
Alle protester var ulovliggjort af det konservative byråd, hvilke både vanskeliggjorde Blockupys kritik af ECB og aktiviteter, der gik ud på at besætte pladser, diskutere politik, lave demonstrationer, blokere for ECB og derigennem italesætte antikapitalisme og modstanden mod bankernes magt. Godt nok lovliggjorde retten den store internationale demonstration, der fandt sted lørdag den 19. maj. Men frarøvelsen af vores demokratiske rettigheder om forsamlings- og ytringsfrihed tydeliggør, at bankerne og kapitalisterne har midler og magt til at tilsidesætte demokratiet.

Basale rettigheder blev derfor også et vigtigt politisk emne i de følgende protester – desværre overskyggende det nogle gange for de antikapitalistiske fokuspunkter og kritik af EU’s nedskæringspolitik – mon ikke det var bevidst fra myndighedernes side?

Arm i arm
Vi danske unge endte med at have en grundlæggende rolle i protesterne. Allerede den første dag var der overtal af danskere, der stod og beskyttede SOLID’s lydanlæg, der stod i en indkøbsvogn. Det var en stor fornøjelse at stå der på pladsen ved Hauptwache og danse, efter at have snydt sig uden om de politibetjente, der begyndte at give nyankommende ”platzverbot” (opholdsforbud på et bestemt område).

Dagen efter tog vi til en demonstration /manifestation på Paulsplatz, imod ulovliggørelsen af demonstrationer. For at symbolisere krænkelsen af grundloven gik alle rundt med en kopi af den tyske grundlov. Vi var på Paulsplatz i seks timer, med talere, telte, trommer, banners, folkekøkken, dans og ikke mindst menneskekæder der beskyttede demonstrationen imod politiet. Det var en helt særlig oplevelse, at stå arm i arm med tyskere (primært vores kammerater fra SOLID) og rigtig mange danskere, for at holde politiet ude af vores absolut fredelige ”besættelse” af pladsen.

Politiet lavede mange ”magtdemonstrationer” og provokerede os, men vi var klar hver gang og kom frem i kæder gang på gang, når politiet rørte på sig – alt sammen fuldstændigt fredeligt. På et tidspunkt kunne vi høre, at der skete noget på en Römerplatz lige ved siden af os (afskærmet af bygninger og meget politi). Det viste sig, at de var endnu flere folk, der havde besat denne plads, og det var rigtig sjovt at kunne høre noget ske på en anden side af gaden.

Lyskryds besat
Vi lavede sit-down blokader flere af dagene. Bl.a. ude foran den større besatte Römerplatz. Her så vi, hvordan politiet bar aktivisterne ud og ”smed” dem ud til os på den anden side.

Om fredagen skulle vi have blokeret for vejene ind til ECB, og vi gjorde da også vores forsøg på at komme derind. Vi gemte os i buske og under træer, hoppede over mure, løb rundt i skjul af lejlighedskomplekser og lignende, men det nyttede ikke rigtig noget, når politiet havde omkring 20 panservogne og en helikopter lige omkring os. Derfor delte vi os op, og senere endte jeg og min affinity-gruppe, sammen med nogle andre danskere, i et lyskryds lige uden for en demonstration (der var umulig at komme ind til). Her havde der samlet sig et helt trommeorkester i lyserøde klæder og en del andre mennesker (selvfølgelig omringet af en tiltagende mængde politi).

Det var os danskere, der sad foran politibetjentene, sang sange og råbte kampråb; ”Styrk den internationale solidaritet”. Kort tid efter, da en stor flok mennesker (her flere danskere) kom løbende ind i vores ”besatte lyskryds”, besluttede politiet at rydde stedet. Flere gik af sig selv, men alle SUF’erne skulle bæres væk, vi blev også skubbet, revet i håret, losset over benene og fik slag i maven – men alt dette skete kun, når pressen ikke kunne se det.

Vi endte så i et nyt vejkryds, hvor vi lavede en primært dansk sit-down blokade med sang og kampråb. Mange af de andre demonstranter var løbet andetsteds hen, men heldigvis var der en masse presse, der gjorde, at politiet ikke kunne tillade sig at være meget brutale mod os. Her sad vi så i over en time i den stegende sol, med politi alle steder omkring os. Denne blokade var en succesoplevelse!

Fest for et andet Europa
Lørdag var derimod en stor fest. 30.000 mennesker på gaden, fra hele Europa, musik, dans, faner og bannere i hundredvis, politiske talere, godt vejr og god stemning: Vi vil sgu alle sammen et andet samfund! Vi gik på alle de vigtige gader i Frankfurt, selv dem der havde været spærret af de foregående dage – det var en ret sjov oplevelse – nu var det os der havde magten, politiet kunne i praksis ikke gøre noget.

Frankfurt var sprængfyldt af politisk og aktivistisk aktivitet i løbet af disse dage! Men der var desværre ikke så mange deltagere, som vi havde håbet på (omkring 20.000 gennem alle dagene). Men flere busser var også blevet stoppet i flere omgange og sendt tilbage, hvor de kom fra. Sammen med forsamlingsforbuddet, var det derfor stort set umuligt at agere aktivistisk med reelle sejre i byen. Et andet problem var også, at den store andel af befolkningen i Frankfurt ikke deltog i protesterne.

Dog synes jeg alligevel, at det var en succesfuld oplevelse. Vi har fået nye internationale kammerater, deltaget i en, overordnet set, enorm international og antikapitalistisk protest, fået aktivistiske erfaringer og lært mere om andre landes problemer med det kapitalistiske system.

Hvis SUF’s deltagelse i Blockupy har vakt interesse, så tjek vores ”dags rejseblog” på www.ungdomsfront.dk

Camilla Holst er medlem af SUF Roskilde

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com