Til medlemmer af KPRF og Det Leninistiske Ungdomsforbund (LKSM) folkevalgte og kandidater på forskellige niveauer for KPRF, politiske og faglige aktivister og borgere, der stemmer på KPRF, til tillidsvalgte på alle niveauer.

af Socialistisk Information

Kammerater, medlemmer og tillidsvalgte i det Kommunistiske Parti i den Russiske Føderation (KPRF), vi henvender os til jer med en venlig anmodning. Vi opfordrer dig til offentligt at kræve en umiddelbar afslutning af broderkrigen mellem det russiske og ukrainske folk og at formulere et overgangsprogram for forandring af Rusland og verden efter krigen. Og også at stå fast på denne holdning i interne partidiskussioner.

 

Vi er overbeviste om, at du og jeg ikke har nogen ret til at forblive tavse under den katastrofe, som udfolder sig i den tidligere Sovjetunion. En katastrofe, som vi ikke har været vidne til i samme omfang siden Den Store Fædrelandskrig (Anden Verdenskrig, o.a.), Især når hverken de døde børn i Donetsk, Luhansk og Odessa eller Ukraines yderste højres forbrydelser kan accepteres som en begrundelse for Putins militære eventyr.

 

Krigen er klokkeklart imperialistisk. Imperialistisk nationalistiske ideologer, som drømmer om etnisk homogenisering, der følger deres egen drejebog, står bag den. Russiske og ukrainske soldater fortrinsvis fra en ikke-privilegeret baggrund dør i krigen, hundredtusinder af ukrainere er tvunget til at forlade deres hjem, og millioner lever i frygt for bombardementer. Krigen rammer arbejdere i begge lande, det er dem, som vil komme til at betale for dette blodorgie. Hvis Ukraine trænger til ”af-nazificering”, kan denne opgave kun løses af ukrainerne selv. Tværtimod vil Kremls aggression kun medføre, at ekstreme højreorienterede og anti-russiske stemninger vinder gehør. I dag benævner hundredtusinder af russisktalende ukrainere Rusland som besættelsesmagt. De har intet med nynazisme at gøre, og den begivenhed, som pågår Ukraines Fædrelandskrig. Bryder vi os om denne sammenligning?

 

Enhver broderlig relation eller alliance med ukrainere efter dette eventyr fra Putin-regimet kan godt afskrives for altid.

 

Rusland vil under alle omstændigheder ikke være det samme efter dette, men det beror på dig og mig – på vores handlinger eller manglen på samme, hvilke forandringer der vil komme. Ved at støtte krigen vil vi kaste skam på os selv, partiet og selve den kommunistiske ide i årtier, men hvis vi griber den fremvoksende anti-krigsstemning i samfundet til at skabe radikale forandringer i flertallets interesser, vil det hæve kommunisters troværdighed enormt. For at opnå det må vi tage magten fra den sammenspiste elite af oligarker og militarister, så en sådan tragedie ikke nogensinde vil blive mulig igen. Sådanne krige forekommer på grund af ekstrem ulighed. Fordi en lille andel af befolkningen lever i luksus og sikkert bag deres paladser, mure og bunkere og vilkårligt kan træffe beslutninger, der gør livet for til et levende helvede og et mareridt for hundreder af millioner. Under enhver sanktion vil eliterne finde veje til at beholde deres penge, værdier og ejendomme. På befolkningens bekostning.

 

Som den største oppositionsgruppe i den russiske Duma [parlament, o.a.], bør KPRF, som fik øget opslutning ved sidste valg deltage aktivt i anti-krigsprotester og kombinere det med krav om social og økonomisk omstrukturering af landet. Statsdumaens medlemmer i Smolin, Markhaev, Matveev, byrådsmedlem Stupin i Moskva, nogle regionale Komsomol-organisationer og mange andre har allerede støttet en øjeblikkelig afslutning på denne krig. Et initiativ ”KPRF/MLKSM-medlemmer mod krigen” er opstået, men det er ikke nok.

Vi opfordrer dig på det kraftigste – vores kammerater, parti- og Komsomol-medlemmer, folke- og tillidsvalgte på alle niveauer til at skride til handling:

1.    Åbent at støtte denne appel og udbrede informationer om den, hvor du har mulighed for det

2.    Skriv eller ring til KPRF’s tillids- og folkevalgte og anmod dem personligt om at tilslutte sig appellen.

3.    Diskuter appellen på møder og forsamlinger i jeres partistrukturer, KPRF-møder i Dumaer på alle niveauer og vedtag en udtalelse på baggrund af disse diskussioner.

4.    Anvend enhver platform, herunder parlamentariske såvel som gademøder med vælgere, til at kræve en gensidig afslutning på krigen mellem broderlande og en social transformation af vores land.

 

Apellen er oversat fra Links af Leif Mikkelsen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com