Den 28. marts endte en urafstemning med, at medlemmerne i Anticapitalistas - Fjerde Internationales organisation i den spanske stat - besluttede at forlade Podemos. 79 procent af medlemmerne deltog i afstemningen, af disse stemte 89 procent for, 3 procent imod og 7,5 procent undlod. Vedtagelsen blev offentliggjort 14. maj med denne udtalelse

af Anticapitalistas

Vores prioritet har været at fokusere på COVID-19 pandemien, der rammer landet hårdt, og som fundamentalt har berørt de mest sårbare sektorer af de folkelige klasser.

 

Tiden i Podemos, som vi var med til at stifte, har givet os en kollektiv og lærerig erfaring, som altid vil være en del af vores historie, såvel som af Podemos’ historie. Begrundelserne for vores deltagelse i dannelsen af Podemos er velkendte. Det var nødvendigt at danne en bred og radikal demokratisk politisk kraft, med stærke bånd til sociale kampe og sociale bevægelser, som var i stand til at udfordre elitens økonomiske, kulturelle og politiske magt, og til at afbøde konsekvenserne af en aggressiv og ukontrolleret neoliberalisme. Selvfølgelig med henblik på at opbygge et overordnet politisk alternativ til den øko-selvmorderiske og patriarkalske kapitalisme.

 

Vi tror stadig, at disse mål er gyldige, men at Podemos i øjeblikket ikke længere er det sted, hvorfra Anticapitalistas kan bidrage til dette. Vi har ofte fremført vore standpunkter og, i en kammeratlig ånd, stillet dem overfor standpunkter i de øvrige strømninger på venstrefløjen. Desværre er Podemos ikke i dag den organisation, vi fra starten ønskede at opbygge: Den organisatoriske model og det indre regime, baseret på at centralisere magten hos en lille gruppe mennesker, knyttet til de valgte poster og til generalsekretæren, har efterladt meget lidt plads til kollektivt, pluralistisk arbejde. Selvfølgelig har denne model heller ikke vist sig effektiv, når det drejer sig om fremskridt i forhold til de folkelige bevægelser: Den aktive organisering og græsrodsaktivisme, som Podemos på et tidspunkt havde, er blevet udtyndet, opløst og fordampet med denne model, uden at det er blevet omsat til en forbedring af valgresultaterne, hvad der ellers skulle have retfærdiggjort denne udvikling.

 

Podemos blev født som en politisk bevægelse, der udfordrede systemets økonomiske og politiske normer. Det er åbenbart, at strategien er ændret. For Podemos er “det mulige” blevet stadigt reduceret i årenes løb: Efter vores opfattelse er opgaven at gøre det nødvendige muligt. Kulminationen på denne udvikling er samarbejdsregeringen med PSOE [Socialdemokratiet, o.a.]. Endnu engang er et venstrefløjsprojekt på den korte bane blevet underordnet det mindre onde, hvor man giver køb på sin politik, til gengæld for en smule og ikke afgørende indflydelse i regeringen. På trods af regeringens propaganda bryder koalitionens politik ikke med de ortodokse økonomiske rammer, den kræver ikke en omfordeling af rigdomme, man forsøger ikke radikalt at styrke den offentlige sektor eller udfordre de nyliberale institutioner. Vi vil selvfølgelig støtte de fremskridt, man måtte opnå inden for disse rammer, og vi vil kæmpe sammen mod den yderste højrefløj. Men i en situation med en dyb systemisk krise tror vi, at en indsats for at fremme demokrati og social retfærdighed nødvendigvis må gå gennem opbygningen af en social styrke, ambitiøse politiske tiltag og at forberede sig på en konfrontation med eliten.

 

De kommende måneder og år vil være scenen for store kampe mellem klasserne. Den nuværende krise er ikke en midlertidig krise: Det er en systemisk, økonomisk, økologisk og omsorgsmæssig krise. Den vil involvere store politiske, kulturelle og sociale forandringer. Intet af det, vi tror i dag, vil nødvendigvis forblive det samme. Vores forpligtigelse til at opbygge en anti-kapitalistisk bevægelse, der er åben for alle slags kampe og erfaringer, tillader os at se på fremtiden med et åbent sind, og der er ikke tvivl om, at vi vil finde os selv i mange fælles kampe med folk fra Podemos.

 

Så snart den sociale og sundhedsmæssige situation tillader det, vil vi afholde en politisk konference i Anticapitalistas, for grundigt at diskutere vores forslag den kommende periode.

 

14. maj 2020

 

Oversat fra International Viewpoint af Steen Andersen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com