Egyptens Socialistiske Parti har sendt denne appel til alle progressive lande, partier og folk I hele verden om Egyptens og Sudans ret til vandressourcer, som er truet af Etiopiens ensidige optræden i forhold til Renæssancedæmningen i den Blå Nil.

af Ægyptens Socialistiske Parti

Den Hvide og den Blå Nil. Foto: Hel-hama – CC BY-SA 3.0, Wikimedia

 

Kære kammerater, på vegne af vores parti sender jeg hermed jer alle vores bedste hilsener.

 

Vores land, Egypten, står i den nuværende periode over for en eksistentiel udfordring – muligheden for at blive udsat for en katastrofal vandmangel. Det vil true med at stoppe dyrkningen af omkring en femtedel af landets landbrugsareal og en alvorlig vandmangel, udover afbrydelser på Aswandæmningen og begrænsning eller indstilling af elforsyningen herfra. Forklaringen ligger i Etiopiens aggressive opfører sig i forhold til opførelsen af den Store Renæssancedæmning på den Blå Nil inden for sine grænser.

 

Sagen handler ikke – som den etiopiske ledelse påstår imod alle historiske kendsgerninger, om, at landet er afskåret fra Nilens vand på grund af uretfærdige aftaler I fortiden, under udenlandsk besættelse (med henvisning til aftalen I 1902 om at dele vandet mellem Etiopien, Egypten og Susan). Derfor er det vittigt at få klarlagt kendsgerningerne i denne sag.

 

Etiopien er et af de lande, der har rigeligt med vand, med en total vandressource på mere end 8.000 m3 per person per år, med en befolkning på 110 millioner, og som årligt nyder godt af genbrugeligt regnvand på omkring 936 milliarder m3, hvilket er er en kilde, der svarer til omkring 50 milliarder m3 fra den Blå Nil og dens bifloder inden for Etiopien, hvortil kommer næsten den samme mængde fra andre floder i Etiopien, samt udnyttelsen af Tanasøen og grundvandet, hvis genanvendelige reservoir stammer fra den umådelige regnmængde.

 

I modsætning hertil ligger Egypten under fattigdomsgrænsen for vand, hvor landets 100 millioner indbyggere kun får 55 milliarder m3 årligt, hvoraf 85 procent kommer fra Etiopien I regntiden. Der er ikke noget større regnvand tilgængeligt i Egypten. Hver person har ikke over 550 m3 vand om året. Derfor er det opdyrkede område i Etiopien omkring 35 millioner hektar landbrugsareal, mens det i Egypten er omkring en tiendedel af dette, eller omkring 3,5 millioner hektar. Antallet af husdyr i Etiopien er 110 millioner, som lever på jorder, der vandes af regnvand, mens der i Egypten kun er 8 millioner, som lever vandressourcer fra Nilen, Egyptens eneste kilde til vand.

 

Trods dette har Egypten ingen ambitioner om at få mere vand fra Etiopien, ud over de 55 milliarder kubikmeter, der er fastlagt i international aftaler I 1902 og 1959. Samtidig retfærdiggør Etiopien sin ensidige nedskæring af den begrænsede andel med, at man er nødt til at producere elektricitet. Så derfor handler problemet ikke om den uretfærdige fordeling af vand, eller om Etiopiens ret til det.

 

Etiopien har brug for dæmninger til at producere elektricitet til sin udvikling, en interesse som Egypten absolut ingen indvendinger har imod. Så hvor kommer uenigheden fra? Kontroversen stammer først og fremmest fra den kendsgerning, at Etiopien forsvarer det, man kalder en suveræn ret til, som kildelandet, at have enekontrol over Nilens vand, og at man man modsætter sig alle forpligtende aftaler, men kun forhandler for at definere uforpligtende retningslinjer.

 

Egypten støtter sig på retten – stadfæstet i international lov, til at alle stater, som deler en flod, i fællesskab koordinerer kontrollen over vandet fra floden på en måde, som ikke skader nogen stat, særligt med den afgørende betydning af en fælles styring af alle dæmninger på den samme flod, uanset om det er i Etiopien, Sudan eller Egypten.

 

Egyptens krav i forhold til Etiopiens ret til at producer elektricitet er begrænset til at kræve, at opfyldning af dæmningen ikke skader Egyptens vand-interesser. Teknisk samarbejde og koordinering i den fælles styring af alle dæmninger på floden er vigtig for at sikre vandforsyning og elforsyning og sikkerhed for dæmningernes fungeren i alle lande. Opfyldningsgrænserne af dæmningerne, særligt i år med lav vandstand, bør aftales, så det ikke skader de vitale interesser i noget land.

Vi beder hermed alle vores venner om at støtte Egyptens ret til van dog liv, og hjælpe os i situationen. Den anden opfyldning af Renæssancedæmningen, som er planlagt til at ske mellem midten af juni og september, uden hensyn til vores interesser, kan skabe ødelæggelser og alvorlig skade på Egypten. Derfor beder vi den frie verden om at støtte os i forsvaret af vores ret til vand i overensstemmelse med alle internationale konventioner, som fastsætter retten til en fælles styring af vandressourcer på en måde, som ikke skader nogen af parterne.

 

Appellen er udsendt bredt til partier på venstrefløjen over hele verden, blandt andet Enhedslisten. Mohamed Khalil er medlem af ledelsen af Ægyptens Socialistiske Parti. Støtte-erklæringer kan sendes til ham på mhkhalil1952@gmail.com

 

Ægyptens Socialistiske Parti blev dannet få måneder efter den ægyptiske revolution den 25. januar 2011 og indgik i en alliance med andre venstrefløjspartier ved parlamentsvalget i 2011-12.

 

Partiet var med i demonstrationerne i 2013 mod ”det reaktionære, udemokratiske og ikke-sekulære system under det Muslimske Broderskab, som samarbejdede med imperialistiske partnere for at splitte nationens integritet, på samme måde som i Libyen og Syrien.” Partiet indgår i to venstrefløjskoalitioner i de arabiske lande: det Arabiske Venstreform og den Progressive Arabiske front.

 

Partiet har i flere år kørt en sag for at opnå legal anerkendelse i henhold til grundloven af 2014, men det nuværende styre tillader dog, at partiet optræder offentligt, afholder møder og kommunikerer på Facebook og internettet. Som andre kritiske partier er man dog underlagt militærstyrets restriktioner, som undertiden afviser at give tilladelse til offentlige arrangementer. En konference blev for eksempelvis for nylig henvist til et lokale med plads til kun 100 deltagere, og en solidaritetsdemonstration for Palæstina blev afvist af indenrigsministeriet.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com