Et spøgelse gik gennem Enhedslisten – midt under kommunalvalgkampen. Kampagnen ”Velfærdens helte”, der handlede om manglen på sosu’er, sygeplejersker, pædagoger og andre, blev pludselig - og vist uden om alle formelle politiske kanaler – beriget med en støtte til ”vort politi”.

af SAPs Forretningsudvalg

Ikke det mest oplagte bidrag til netop regions- og kommunalvalgkampen, kunne man mene, da politiets ansatte jo som bekendt er statsansatte – og større bevillinger til politiet plejer just heller ikke at være et valgkamptema for netop Enhedslisten…

 

Kampagnen gik rent hjem, hvad angår det at tiltrække sig opmærksomhed. I hvert fald internt i Enhedslisten! Enhedslistens forskellige facebook-grupper flød over med kommentarer og debatindlæg i en grad, så det er svært at huske noget lignende. Der var mange, der havde travlt med at påpege politiets repressive rolle og aggressive adfærd i alt fra strejker, demonstrationer og husbesættelser.

 

Men for hver gang, der var ét indlæg der kritiserede kampagnen, var der mindst to, der roste både kampagnen  og politiet. Der er rigtigt mange af Enhedslistens medlemmer, der er glade for et politi, der fanger bankrøvere, stopper bandekriger og arresterer voldtægtsmænd. Der er rigtigt mange, der mener, at et velfungerende politi er en menneskeret og et grundlæggende element i en retsstat. Også langt flere, end der var kritikere af kampagnen.

 

Og de har jo – et stykke hen ad vejen – ret. Alle mennesker har til alle tider været glade for de forskellige korps af veltrænede unge, velbevæbnede (fortrinsvis) mænd, der sikrer, at man kan sove trygt i sin seng om natten og sende ungerne trygt i skole om dagen.

 

Klassesamfundets bevæbnede styrker

Faktisk er det behov så stort, at det har eksisteret til i alle klassesamfund siden antikken. Romerne posterede soldater langs vejnettet, så handelsrejsende kunne færdes trygt.

 

Middelalderens fyrste lod landsknægtene patruljere for at holde røvere og ugerningsmænd på afstand af fredelige folk. Det er bare ikke en funktion, der har en pind med velfærd eller retsstat at gøre.

 

Det har til alle tider været en del af den sociale kontrakt mellem udbytterklassen og de udbyttede, at udbytterne sørgede for de udbyttedes fysiske sikkerhed mod udplyndring og overgreb. Men det handler ikke  bare om at sikre folks liv. Det handler samtidig om at sikre de udbyttedes reproduktion, og at udbyttet, det samfundsmæssige overskud, havner i de rigtige hænder. Nemlig i hænderne på den ”lovligt” herskende overklasse – om denne så er repræsenteret ved en feudal borgherre, en romersk konsul eller en aktieinvestor.

 

Der er bestemt en del af denne sociale kontrakt, som de små i samfundet kan være glade for – og som ikke er noget, som nogen socialister indvender noget imod, eller tvivler på nødvendigheden af.

 

Men det  er kun den ene side af medaljen. Politiet er også det repressive apparat, der f.eks. altid står parat til med vold at beskytte kapitalistklassens interesser, i særdeleshed deres ejendomsret til og kontrol over produktionsmidlerne. Læs f.eks. denne ugekommentar. Som et socialistisk parti burde Enhedslisten og Enhedslistens medlemmer være i stand til at se dobbeltheden i politiets funktioner og rolle, og ikke stirre sig blinde på de positive sider.

 

 

Marx, staten og Enhedslisten

Diskussionen må også ses som et led i en længerevarende diskussion i arbejderklassen og i Enhedslisten, nemlig diskussionen om statens rolle.  Det er traditionelt en minoritet af den danske arbejderbevægelse, der har set staten som et redskab for kapitalismen. Det overvældende flertal har fulgt tyskeren Lasalle, siden hans opgør med Marx tilbage i 1870’erne, og ser staten som et neutralt redskab for den til enhver tid siddende regering. En af årsagerne til dette er i dagens Danmark naturligvis, at staten faktisk varetager en række velfærdsordninger, som arbejderklassen har tilkæmpet sig. Og det er så en ekstra grund til, at Enhedsliste-kampagner ikke bør medvirke til at udvande velfærdsbegrebet.

 

Enhedslistens principprogram placerer sig både i sin analyse af det kapitalistiske samfund og i beskrivelsen af de nødvendige samfundsændringer på den marxistiske position, selv om de meget skarpe formuleringer om dette emne er undgået.

 

Så meget mere ærgerligt er det, at en storstilet og professionelt planlagt Enhedesliste-kampagne skal bidrage til at udbrede en naiv opfattelse af politiet (og den borgerlige stat) både blandt medlemmerne og i resten af befolkningen – og samtidig forplumre kampen for velfærd.

 

SAP’s forretningsudvalg, den 3. december 2017

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com