International Socialistisk Ungdomslejr bliver i år afholdt i Danmark den 22-28. juli. Vi har talt med en række af deltagerne. Adrian er kørt i bil fra Madrid til Billund for at være med på lejren sammen med otte kammerater fra den spanske stat.

af Åge Skovrind

Han er med i en revolutionær ungdomsorganisation, som hedder ”Abrir Brecha” (frit oversat: “Luk døren op!). De har et par hundrede aktive medlemmer fordelt på de fleste af de spanske provinser.

 

I år har de prioriteret at lave deres egen lejr, som finder sted ugen efter. Derfor har de ikke mobiliseret til lejren i Danmark, og derfor er deres delegation meget mindre end normalt.

 

Adrian er også medlem af den spanske sektion af Fjerde Internationale, Anticapitalistas, som er en aktiv – og kritisk, strømning i Podemos, men der er brug for en organisering af ”oprørske og ulydige” unge, som når bredere ud, forklarer han.

 

Ud over interne skolingskurser, workshops og seminarer om feminisme, økologi, LGBT og andre emner, nævner han tre områder, hvor de er aktive: forsvar for ytringsfriheden, kvindebevægelsen og aktiviteter, som skal forhindre, at folk bliver sat på gaden.

 

Finanskrisen i 2008-09 ramte Spanien meget hårdt og betød, at tusinder ikke kunne betale deres husleje. Mange blev sat på gaden, når kreditinstitutterne krævede at få deres investeringer igen. Men samtidig opstod der store mobiliseringer for at forhindre disse udsmidninger, eller for at besætte ejendomme, som stod tomme.

 

”Problemerne med at betale husleje er faktisk blevet større, selv om den økonomiske krise ikke er helt så hård som før, blandt andet fordi boligpriserne er steget dramatisk. Her i Madrid har vi omkring fire udsmidninger om ugen, og det er vel at mærke kun dem, som vi får kendskab  til. Der er mange flere,” fortæller Adrian.

 

Hvordan forhindrer I, at folk bliver smidt ud?

 

”Første skridt er at forsøge en legal udvej gennem en forhandling med kreditinstituttet. Nogle gange fører det til, at man får udskudt sin betaling, får nedsat huslejen eller tilbudt en billigere bolig. Men hvis det ikke lykkes, eller hvis man har fået udskudt sin betaling tre gange, bliver fogeden bedt om at sætte folk på gaden.

 

”Så er det, at vi mobiliserer folk til at komme og blokere indgangsdøren, nogle gange med møbler og barrikader, og det har til tider udvikle sig ganske dramatisk, hvis politiet bliver tilkaldt for at rydde blokaden. Nogle gange har de simpelthen smadret væggen, hvis hoveddøren var spærret.”

 

Men er det lykkedes at forhindre udsættelser?

 

”Når først politiet er kommet for at tiltvinge sig adgang, er der normalt aldrig noget at gøre, men det sker også, at fogeden tilkalder en repræsentant for boligretten, som måske kan få en forhandlet løsning på plads.”

 

Kvindestrejke med dronningen
“Vores anden store prioritet er kvindebevægelsen. Vi havde en kvindestrejke den 8. marts med en enorm opbakning. Mange kvinder, som aldrig før har demonstreret eller strejket, fik deres først erfaringer. Det var en total succes, selv dronningen strejkede, så det gik langt ud over opfordringen fra de to store faglige organisationer, som kun opfordrede til en arbejdsnedlæggelse på to timer. Det eneste problem var, at mange mænd, som arbejder i omsorgssektoren, altså typiske kvindearbejdspladser, mange steder ikke sluttede op om strejken.”

 

Hvilke krav blev ført frem i strejken?

”Det var ikke eller to konkrete krav, men mange forskellige, som bredt handler om diskrimination af kvinder i samfundet. Lønforskellen mellem mande-o g kvindejobs er en ting, men også vold mod kvinder og mere radikale paroler om et opgør med de kapitalistiske samfundsstrukturer.”

 

Kongen blev fornærmet
Den sidste ting, som Adrian nævner, er kampen for ytringsfrihed!

 

”Det handler mest om rap-musikere,” forklarer han. ”Der er en rap-musiker med kunstnernavnet Valtonyc, som er blevet idømt en fængselsstraf på tre og et halvt år for at fornærme den spanske konge i en af sine sange ved at kalde ham en tyveknægt. Nu er han gået i eksil i Belgien.

 

Men der er også andre musikere, som er blevet dømt, for eksempel for at komme med vittigheder om nogle af de mest højreorienterede ministre. Så vi laver solidaritetskampagner for dem og kræver at få fjernet de paragraffer i straffeloven, som de er dømt efter,” slutter Adrian.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com