Oven på Fukushima er atomindustrien trængt, og nu forsøger man at bortforklare den japanske katastrofe med, at i Europa er der hverken jordskælv eller tsunamier.

af Jens Riis Bojsen

For 25 år siden forsøgte atomindustrien i Vesten ovenpå Tjernobyl-katastrofen at fremhæve den angivelige sikkerhed ved de vestlige atomkraftværker ved at pointere, at Tjernobyl jo skete i den daværende Sovjetunion. Underforstået: “Det kan slet ikke lade sig gøre hos os”.

Manglende jordskælvssikkerhed i Tyskland
Men rent faktisk er der risiko for jordskælv i Tyskland – og nogle atomkraftværker er ikke sikret tilstrækkeligt herimod. Endvidere har der været nogle særdeles farlige situationer i Tyskland og i Sverige, hvor det var lige før …

Ved atomkraftværket Biblis ved Rhinen ved Karlsruhe er de ældste to reaktorer, A og B, kun dimensioneret til den halve jordskælvsstyrke, som seismologer har advaret om. Da man senere byggede reaktorerne C og D, stillede myndighederne krav om en ordentlig jordskælvssikring. Bygningen af atomkraftværket Mülheim-Kärlich i Rheinland-Pfalz blev stoppet af myndighederne pga. utilstrækkelig sikkerhed imod jordskælv. Men de gamle reaktorer A og B ved Biblis, der ikke var ordentligt sikrede, blev (naturligvis) ikke taget ud af drift.

Ved atomkraftværket Neckarwestheim ved Stuttgart har geologer og seismologer advaret om jordskælvsrisiko uden at atomkraftværket er blevet stoppet.

Vi taler om quality made in Germany i Audi, BMW, Porsche og Mercedes-klassen …

Elektrisk blackout for alle nød-anlæg
I Fukushima kortsluttede tsunamien strømforsyningen, således at nødkølingen og nødstrømsanlægget faldt ud med katastrofale konsekvenser.

Atomindustrien plejer at prale med, at alle sikkerhedssystemer er 3-dobbelte eller 4-dobbelte, således at det skulle være “fuldstændigt hypotetisk”, at de alle skulle svigte på én gang. Se, det er jo lige spørgsmålet …

Hvad nu, hvis der er den samme konstruktionsfejl i samtlige 4 sikkerhedssystemer? På papiret skulle alle fire systemer være perfekte – og det skulle være “fuldstændigt utænkeligt”, at de alle skulle kunne svigte på samme tid. Men ikke desto mindre skete det på det svenske atomkraftværk Forsmark ved Uppsala i 2006. Her skete en kortslutning ved et strømforsyningsanlæg uden for atomkraftværket. Pga. af konstruktionsfejl satte denne eksterne kortslutning nu kølesystemet ud af drift, og ikke nok med det, men også de firdobbelte nødstrøms-dieselgeneratoranlæg. Der var kun få minutter til katastrofen, førend den blev afværget på et hængende hår.

Quality made in Sweden – eller russisk roulette godkendt af Statens Kärnkraft Inspektion.

I Tyskland førte lynnedslag eller storm hele 8 gange mellem 1977 og 2004 til, at vigtige instrumenter “stod af”, og i 1977 blev atomkraftværket Gundremmingen i Bayern så beskadiget, at det måtte stoppe.

I 2004 kom man ved reaktor B ved Biblis-atomkraftværket i en særdeles ubehagelig situation …: På grund af storm var to højspændingsledninger udenfor atomkraftværket blevet blæst imod hinanden, og der skete en kortslutning. Denne forplantede sig ind på atomkraftværket til hovedstrømforsyningen ved reaktor B. Først svigtede hovedstrømforsyningen. Så skulle hovedstrømforsyning nr. 2 automatisk kobles til, men den svigtede også. Og herefter svigtede også reservestrømforsyningen. Nu var der ingen strøm til reaktorens kølesystem …

Systemerne var fejlkonstruerede og gav derfor en falsk sikkerhed. En myndighed havde påpeget fejlen et år forinden, men der var intet sket … Sidste chance for at få strøm til kølesystemet var nu nødstrøms-dieselgeneratoranlægget: Heldigvis startede det og reddede reaktor B fra katastrofen, men det kunne let være endt grueligt galt, for året forinden i 2003 havde der tre gange været alvorlige fejl, hvor dieselgeneratoranlægget enten ikke ville starte, eller pludselig stoppede eller i det tredje tilfælde ikke producerede strøm, som det skulle. Og i 2004 var der ligeledes tre gange fejl ved nødstrømsanlægget. Så det var svineheldigt, at anlægget fungerede den dag i februar 2004, hvor den helt store katastrofe truede.

Quality made in Germany – eller russisk roulette godkendt af reaktor-sikkerhedskommissionen.
Brinteksplosioner

Ved atomkraftværket Brunsbüttel ved Elben nær mundingen – og kun 175 km fra Danmark i den fremherskende sydvestenvinds retning – er reaktoren af samme type som ved Fukushima i Japan, den såkaldte kogende vand-reaktor. Og den har samme kedelige tendens til at danne uønsket brint, som i Japan førte til de voldsomme eksplosioner (brintdannelsen forstærkes under katastrofe). I 2001 skete en eksplosion i et rør lige ved reaktoren, og kølevandet væltede ud. Heldigvis kunne ulykken stoppes ved at lukke en ventil. Men det interessante var, at trods alle de fine risiko-analyser havde man overset denne fejlmulighed!

Dette atomkraftværk er Tysklands mest uheldsplagede, og er p.t. midlertidigt lukket. Ikke desto mindre har det trods alle sine mange svagheder været godkendt i lange perioder.

Quality made in Germany – eller russisk roulette godkendt af reaktor-sikkerhedskommissionen.

Ved Fukushima reaktorerne 1, 2 og 3 er den meget svære betonindeslutning omkring reaktoren (containmaint) blevet beskadiget og dermed utæt. Kommer reaktorerne ud af kontrol, er dette katastrofalt. Det er åbenlyst, at containment ikke har været stærk nok til brinteksplosioner, overtryk og overophedning …

Ved atomkraftværket Krümmel ved Elben tæt ved Hamburg påviste en tekniker-rapport i 1986, at containment er for svag, men Slesvig-Holstens ministerpræsident Uwe Barschel hemmeligtstemplede den. I perioden 1984 til 2010 har der officielt været indrapporteret 300 fejl, og i 2009 blev det så slemt, at atomkraftværket blev beordet til midlertidigt at stoppe og reparere de værste fejl. Denne kogende vand-reaktor er verdens største og 2-  gange større end Fukushima-reaktorerne. Ikke desto mindre har Krümmel trods alle sine mange svagheder været godkendt i lange perioder frem til 2009.

Quality made in Germany – eller russisk roulette godkendt af reaktor-sikkerhedskommissionen.

Fejl ved nødkølesystemet
En tidligere ingeniør ved Biblis reaktor B påviste en alvorlig fejl ved nødkølesystemet, men den ansvarlige myndighed undlod at gøre noget som helst. I 2005 henvendte han sig til organisationen IPPNW (Internationale Læger Mod Atomkrig og for Socialt Ansvar). IPPNW lagde sag an ved en højere forvaltningsdomstol. Forbundsatomtilsynsmyndigheden blev også inddraget, men smølede utroligt. Og sagen ved forvaltningsdomstolen trak tilsvarende ud. IPPNW fik nu fat på nogle uafhængige eksperter på højeste niveau, som tidligere havde arbejdet i atomindustrien. De fandt nu 3 graverende fejlområder ved nødkølesystemet … Men årene gik, og der er stadigvæk intet sket.

Quality made in Germany – eller russisk roulette godkendt af reaktor-sikkerhedskommissionen.

I Danmark krævede regeringen Nyrup Rasmussen det svenske Barsebäck-atomkraftværk lukket i 90´erne, men undlod at sætte magt bag. Til trods for at nødkølesystemet var utilstrækkeligt konstrueret, og som en kogende vand-reaktor havde samme uheldige tendens til brint-eksplosioner som Brunsbüttel, Krümmel og Fukushima.

Quality made in Sweden – eller russisk roulette godkendt af Statens Kärnkraft Inspektion frem til lukningen.

Stadigt ældre reaktorer – og ukvalificeret personale
Man påstår, at atomreaktorerne i dag er meget sikrere end tidligere. På nogle punkter er det utvivlsomt tilfældet. Men på andre punkter er det sandsynligvis en farlig sovepude:

I takt med at reaktorerne bliver ældre – 20 år, 30 år eller 40 år – mister stålet ved vitale komponenter sin styrke, bliver sprødt, som følge af varme- og ikke mindst stråle-påvirkning.

Samtidig har konkurrencesituationen på det liberaliserede elmarked medført, at alle “unødvendige” funktioner rationaliseres bort. Derfor har mange sagkyndige forladt elselskaber med atomkraftværker, som af denne grund ofte knap nok råder over kvalificeret teknisk personale. Derfor kan det ske, at der begås konstruktionsfejl som ved Forsmark i Sverige, eller at fejl ikke bliver rettet og bliver syltet i årevis som ved Biblis i Tyskland.

På nogle punkter eksisterer “den meget højere sikkerhed i dag” således til dels kun på papiret. Og problemet er, at atomteknologien pga. den ekstreme risiko ved en reaktorkatastrofe stiller fuldstændigt ultimative, aldeles nådeløse krav om fuldstændig absolut sikkerhed …

Det er desværre med gru gået op for Japan …

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com