content-picture.php

Venstreblokken fik halveret sit mandattal og forudser en hård kamp mod forringelser af lønninger, pensioner og sociale rettigheder.

af Francisco Louçã

Francisco Louçã, leder af den portugisiske Venstreblok, startede sin kommentar på valgnatten den 5. juni med at konstatere, at dette valg er udtryk for begyndelsen på en ny politisk periode, som i praksis startede med anmodningen om et indgreb fra udlandet – ”med et lån, som vil gældsætte Portugal i de kommende år.”

Dette indgreb indebærer ”politiske betingelser, som kommer til at blive diskuteret gennem hele den valgperiode, som vi har foran os.” Disse betingelser indebærer en økonomisk og finansiel politik, som ikke er blevet diskuteret af portugiserne selv.

Venstreblokken forsøgte, sagde Louçã, at føre diskussionen ud blandt portugiserne om velfærdsordninger, om beskæftigelse, om genforhandling af gælden, men ”vi mødte en tyk mur af tavshed fra den anden side.”

Om Socialistpartiet [som må afgive regeringsmagten efter valget] sagde lederen af Venstreblokken, at partiet ” i de kommende år har bundet sig til at gennemføre indgreb, som forværrer portugisernes indkomster, skader beskæftigelsen, indskrænker økonomien”. Og han understregede, at på to spørgsmål er disse trusler helt afgørende for folks levevilkår: ”Arbejdsmarkedsloven, som indgår i aftalen med trojkaen [EU, Valutafonden og den Europæiske Centralbank], og som regeringen med sikkerhed vil sætte som punkt ét på dagsordenen,” og som er en ”grundlovsfjendtlig offensiv mod arbejdernes rettigheder”. Samtidig må vi svare igen på angrebene på lønninger, pensioner og sociale rettigheder ”med stærk modstand, kamp og med en beslutsomhed, som Venstreblokken ikke vil vige fra, og som vil blive afgørende for venstrefløjens fremtid,” selv om man må se i øjnene, at med valgresultatet bliver denne kamp utvivlsomt sværere.

Om Venstreblokkens valgresultat anerkendte Louçã, at partiet ikke indfriede sine mål og påtog sig rollen som hovedansvarlig for dette. Venstreblokkens resultat lå på niveau med resultatet fra 2005 (se note) og fik otte mandater. ”Tilbagegangen er under alle omstændigheder et nederlag, og jeg foretrækker at kalde tingene ved deres rette navn.” Men man lærer altid mere af sine nederlag, sagde han, og tilføjede, at han ikke bærer noget nag mod de vælgere, som havde valgt et andet parti.

Men Louçã, som selv blev valgt i Lissabonkredsen, slog fast, at venstreblokken havde præsteret en stor kampagne, som havde gjort det klart, at der straks må påbegyndes en genforhandling af gælden, og at den nyvalgte regering ikke vil kunne undgå det. Imidlertid understregede han samtidig, at der er stor forskel mellem dem, der vil genforhandle for at bevare gælden og underkaste sig stadig mere, og dem, der vil forsvare lønninger, personer, sociale rettigheder og menneskelig respekt.

”Selv ikke på denne nederlagets aften er vi slået,” garanterede Venstreblokkens leder. ”En stærkere venstrefløj, mere beslutsom, i stand til at forsvare pensionisterne, denne venstrefløj vil gøre en forskel.” i de kommende år vil denne venstrefløj høste flere erfaringer i de kampe, som kommer. ”Det er kampen, som gør os stærke.”

Note: Ved parlamentsvalget i 2005 fik Venstreblokken 6,35 procent af stemmerne og otte mandater. Ved præsidentvalget i 2006 fik partiets kandidat 5,32 procent. Ved parlamentsvalget i 2009 var resultatet 9,8 procent og 16 mandater. Denne gang har Venstreblokken fået 5,2 procent og otte mandater. Kommunistpartiets valgalliance fastholdt sit resultat fra 2009 på 7,9 procent, mens det regerende Socialistiske Parti gik fra 36,6 til 28,1 procent.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com