Over hele Europa oplever vi et eksplosivt forår. Alt springer ud i farver og lugte. Der er også blevet fyret op under klimabevægelserne, der i år forbereder en række store begivenheder. Der er allerede planlagt masseaktioner i Tyskland (Ende Gelände mod fældning af Hambacherskoven), Holland (Code Rood-aktionen mod gas) og Tjekkiet (Limity jsme my [Vi er grænsen] mod brunkulsudvinding nær Most).

af SAP's forretningsudvalg

Og det er ikke et sekund for tidligt. Hver eneste dag bliver opråbet fra såvel aktivister og berørte grupper, som fra videnskaben stadigt mere desperate. I sidste uge advarede en række danske forskere mod politikernes mangel på forståelse af klimaforandringernes omfang og påpegede behovet for akutte initiativer.

 

Derfor er det også på høje tid, at SAP på dansk udgiver resolutionen “Den kapitalistiske ødelæggelse af miljøet og det økosocialistiske alternativ”, der i februar blev vedtaget på Fjerde Internationales Verdenskongres. Resolutionen kan læses her: Kapitalismens ødelæggelse af miljøet og det socialistiske alternativ

 

Resolutionen slår fast:
– at kampen mod klimaforandringer er en forpligtigelse uden fortilfælde
– at denne kamp som sin konsekvens bliver en kamp mod kapitalismen, der er årsagen til den nuværende krise
– at denne kamp må basere sig på et program af radikale krav, der sætter folkenes behov over markedets
– at denne kamp sætter omfordeling af verdens ressourcer, særligt fra Nord til Syd, i centrum
– at tiltag til ‘grøn kapitalisme’ ikke blot er nytteløse, men ofte skadelige
– at kvinder, oprindelige folk, racialiserede, børn og gamle vil blive særligt udsatte, og derfor også særligt radikaliserede i denne kamp
– at arbejderbevægelsen må kæmpe for at definere omstillingen til et bæredygtigt samfund i konflikt med cheferne
– at småbønder, jordløse bønder og landarbejdere spiller en strategisk rolle i omstillingen til et samfund, der tager vare på jorden, frem for at gøre den til en vare
– at privat ejerskab til planetens ressourcer, jord, vind, vand, sol, skov og hav må afskaffes for stedse
– at alle patenter på viden og tilbageholdelse af information ophæves, og at viden bliver betragtet som et fælles gode
– at energi- og finanssektoren bliver kollektiviseret, for at sikre overgangen til vedvarende energiformer.
– at ingen bæredygtigt omstilling kan finde sted, der ikke baserer sig på et rationelt og nysgerrigt demokrati med selvbestemmelse fra neden
– at lokal produktion og selvstyre må forbindes med den yderste internationalisme, ikke mindst en afvikling af krigs- og våbenindustrien
– at økosocialisme starter lokalt, men kun kan gennemføres på verdensplan, og at den fremmeste internationale solidaritet er nødvendig som en støtte på tværs af grænser
– at et revolutionært brud med de nuværende magthavere er nødvendigt for det perspektivs gennemførsel
– at denne omvæltning må gennemføres af alle undertrykte og i samspil med deres sociale og økonomiske interesser.

 

For SAP er resolutionen en invitation til videre debatter og aktivitet. I forhold til Enhedslisten, der netop har vedtaget et grønt delprogram, ser vi Fjerde Internationales resolution som et bidrag og et synspunkt i udviklingen af en fælles aktivitet på klimaområdet. Den danske regering handler kriminelt i forhold til klimaet. Mobiliseringen til internationale aktioner kan let blive den anstødssten, der ender med at stille regeringen til ansvar for dens forbrydelser.

 

SAP’s forretningsudvalg, den 7. maj 2018

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com