content-picture.php

Den årlige kongres i det britiske Trade Union Congress (TUC - svarer til LO i Danmark), har vedtaget en historisk resolution om klimaforandringer, der støtter, at energisektoren skal tilbageføres til offentligt ejerskab under demokratisk kontrol.

af TUC

Resolutionen – der blev enstemmigt vedtaget – opfordrer den 5,7 millioner store nationale sammenslutning til at samarbejde med Labour om at opnå målet, så vel som at: implementere et masseprogram for energibesparelse og -effektivisering; arbejde for etableringen af en “retfærdig overgang” for de berørte arbejdere; og at undersøge langtidseffekten for på pensionsfondes investeringer i fossilt brændstof.

Labours valgmanifest fra 2017, “For the Many, Not the Few”, påpegede den fejlslagne privatisering af elektricitet, fattigdom på grund af høje energipriser, behovet for at opfylde Storbritanniens klimaforpligtelser, og for at styre Storbritannien frem mod, at 60 procent af landets energiforbrug skal dækkes af CO2-neutrale eller vedvarende energikilder i 2030.

Manifestet forpligtede sig også til at “tage energien tilbage til offentligt ejerskab, for at kunne levere vedvarende energi til forbrugerne, og demokratisk kontrol.” Det opfordrer til skabelsen af “offentligt ejede, lokalt ansvarlige energiselskaber og kooperativer for at konkurrere med private energi-leverandører.”

Efter afstemningen sagde Martin Mayer, der er fagforbundet UNITEs repræsentant i Labours forretningsudvalg: “I dag er britiske fagforeninger for første gang blevet enige om en visionær strategi for bekæmpelse af klimaforandringer. Det må nødvendigvis indebære, at vi tager kontrollen med den privatiserede energisektor tilbage og kommer med et seriøst krav om en retfærdig overgangsordning, som sikrer arbejdspladser.” Jenny Patient fra Sheffield Climate Alliance – som er en del af “Campaign Against Climate Change Trade Union group” supplerede: “Vi ved, at der er gode og værdifulde jobs i overgangen til CO2-neutral energi, og denne vedtagelse viser vejen frem ved at integrere dette i en industristrategi på tværs af brancher, der kan genetablere en balance, genopbygge industrien og beskytte arbejdspladserne.”

Dokument: Resolution nr. 4, om klimaændringer og offentligt ejerskab af energi, enstemmigt vedtaget af TUC, den 12. september 2017 i Brighton, UK.


C04 Klimaforandringer – Forslag 10 med tillæg

Kongressen bemærker sig de ubestridelige beviser for, at farlige klimaforandringer er årsag til hidtil usete forandringer i vores miljø, som fx den ødelæggende oversvømmelse, vi var vidner til i Storbritannien i 2004.

Kongressen bemærker sig endvidere den risiko, som Donald Trumps erklæring om at trække USA ud af Paris-aftalerne betyder for muligheden for at imødegå udfordringen fra klimaforandringerne. På samme vis underminerer Brexit-forhandingerne og den engelske regerings usammenhængende politik tiltagene for at opnå Storbritanniens mål for reduktion.

Kongressen hilser rapporten fra Transnational Institute Reclaiming Public Service velkommen: Hvordan byer og borgere ruller privatisering tilbage, som detaljeret redegør for den globale trend til at genkommunalisere offentlige tjenesteydelser, inklusive energi. Rapporten støtter fagbevægelsens internationale bestræbelser på at fremføre spørgsmål som offentligt ejerskab og demokratisk kontrol som en del af løsningen på klimaforandringerne.

Kongressen bemærker, at transport er ansvarlig for en fjerdedel udledningen af drivhusgasser i Storbritannien, og er overbevist om, at en reduktion af CO2-niveauet må ske på basis af Storbritanniens fremtidige transportpolitik, ud over at udbygge den offentlige transport og at flytte mere gods fra veje til jernbaner.

Kongressen er overbevist om, at bekæmpelsen af klimaforandringer og bevægelsen mod en økonomi baseret på et lavt forbrug af fossile brændstoffer, ikke kan overlades til markedet, og at der derfor er brug for en offentlig sektor, der kan spille en stor rolle i at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre denne overgang. Kongressen noterer, at pensionskasser investerer milliarder af pund i fossile brændselsfirmaer.

For at opnå dette formål opfordrer kongressen TUC til:

  1. At samarbejde med Labour og andre fortalere for at stoppe Storbritanniens uærlige energisystem og bringe det tilbage til offentligt ejerskab og demokratisk kontrol
  2. Opfordre til udbredt program for energirenovering og isolering af de britiske hjem og offentlige bygninger
  3. Arbejde for kravet om miljørepræsentanter på arbejdspladsen
  4. Arbejde for etableringen af en “retfærdig overgangsstrategi” for de arbejdere, der bliver påvirket af de industrielle ændringer, der er nødvendige for at udvikle en mere miljømæssig bæredygtig fremtid for alle, og udvikle de praktiske skridt, der er nødvendige for at opnå dette som en integreret del af en industriel strategi
  5. Rådføre sig med alle interessenter for at få input til udviklingen af en tværsektoriel industriel strategi, der arbejder frem mod at levere de internationalt aftalte reduktioner i CO2-udledningen
  6. Undersøge de langsigtede risici for pensionsopsparinger, investeret i fossilt brændsel, fremme afhændelse af investeringer og af alternative reinvesteringer i den bæredygtige økonomi.

Forslagsstillere: Bakers, Food and Allied Workers Union
Medforslagsstillere: Communication Workers Union
Støtter: Fire Brigades Union; ASLEF; TSSA

Oversat fra The Bullet (Canada) af Steen Andersen

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com