For første gang i 35 år er det muligt at stemme på et antikapitalistisk og socialistisk parti ved et Europaparlamentsvalg i Danmark. I 1984 opstillede VS – i øvrigt med medlemmer af SAP på listen. I 2019 opstiller Enhedslisten.

af SAPs Forretningsudvalg

Med en klar antikapitalistisk kritik af EU og en social, solidarisk og bæredygtig politik kan Enhedslisten blive en stemme for og en stemmemulighed for mennesker, der har følt sig hjemløse mellem SF’s ekstreme EU- begejstring og Folkebevægelsens brede modstander-alliance, der af gode grunde ikke levner plads til socialistisk politik.

 

I konflikt med EU
Der mangler ikke vigtige politiske temaer, når Enhedslisten skal præsentere socialistiske svar på de problemer, som EU-landene, herunder Danmark, står overfor. Nogle af de vigtigste er:

 

  • Kampen mod rigmænd, virksomheder og finansinstitutioner, der beriger sig på europæernes bekostning og skjuler deres indkomster i skattely.
  • Kampen for en grøn omstilling, som ikke lader sig bremse af hensynet til markedet og de multinationale virksomheder.
  • Kampen mod social dumping og for at sætte lønmodtagernes rettigheder over det indre marked.
  • Solidariteten med de befolkninger, der kæmper mod undertrykkende regimer, som EU støtter.
  • Kampen mod de EU- og ØMU-regler, der bruges til at true og afpresse regeringer, som ikke vil føre en nyliberal politik.
  • Kampen mod den oprustning, som EU og NATO gennemfører i et uskønt samspil.
    Fælles for disse temaer og andre problemer, som rammer befolkningerne i Europa – og for den sags skyld også uden for Europa – er, at det kræver kamp mod EU, hvis det skal være muligt bare at begynde at føre en politik, der løser problemerne for arbejderbefolkningen. Og en konsekvent socialistisk politik bliver over EU’s lig.

 

Svække, nedbryde og afskaffe!
Derfor bliver ”mindre magt til EU” et af temaerne, når vi i Enhedslisten fører valgkamp, og derfor er den overordnede målsætning for Enhedslistens EU-politik at svække, nedbryde og afskaffe EU. Kritikken af EU, de politiske forslag Enhedslisten vil stille i EU-parlamentet, vores måde at stemme på, og vores samarbejder og alliancer med andre kræfter i Danmark, i EU og i resten af verden tager afsæt i den målsætning.

 

For udmeldelse
Det er også den målsætning, der får Enhedslisten til at gå ind for dansk udmeldelse af EU. Dansk udmeldelse vil ikke løse alle problemer, fordi et EU uden Danmark vil stadig have stor negativ indflydelse på Danmark. Men dansk udmeldelse vil give lidt større frihedsgrader til at føre en progressiv politik, og dansk udmeldelse vil svække EU og kan inspirere andre lande. Endelig betyder viljen til at forlade EU, at Enhedslisten ikke er bange for at trodse EU-beslutninger og kæmpe for, at de ikke bliver gennemført i Danmark. SF er et godt eksempel på, hvordan et parti ender med at stemme for love, hvis indhold de er imod. Når man ikke vil forlade EU, må man være EU-lovlydig.

Hvor meget skal Enhedslisten lægge vægt på dansk udmeldelse i valgkampen? Det har været diskuteret meget i og uden for partiet. For Folkebevægelsen, som mange Enhedsliste-medlemmer er aktive i, er udmeldelse det overliggende og altdominerende krav. Det skal det ikke være for Enhedslisten. Vi prioriterer at sætte politikken i fokus, herunder alle de åbenlyse krav – jf. ovenfor –  som nødvendigvis vil resultere i et brud med EU..
På den anden side nytter det ikke noget, hvis vores kandidater er uklare, når de bliver spurgt, om Enhedslisten går ind for udmeldelse. Det spørgsmål er der kun ét muligt svar på: Ja, vi går ind for udmeldelse. Punktum. Videre til de temaer, vi prioriterer i valgkampen.

 

Fælleseuropæiske bevægelser
Heldigvis tyder de første meningsmålinger på, at Enhedslisten bliver repræsenteret i EU-parlamentet for første gang. Vores repræsentant eller i allerbedste tilfælde repræsentanter får travlt. Der bliver lavet mange svinestreger i det uigennemskuelige EU-system, som skal afsløres. Vi har mange politiske forslag, som kan modarbejde EU’s liberalistiske traktater – uden at give EU større magt. Men først og fremmest skal de og resten af partiet bruge pladserne til at styrke samarbejdet med bevægelser i Europa, som også bekæmper EU-politikken, og med andre socialistiske partier. Enhedslisten har sammen med fem andre partier, bl.a. France Insoumise, Podemos og Venstrepartiet, allerede gang i et samarbejde om en række krav på områder som skat, migration, social dumping m.m. Et samarbejde på baggrund af en fælles modstand mod EU’s traktatgrundlag, der ”sætter virksomhedernes rettigheder og interesser over folkets og planetens rettigheder og interesser”, som det hedder i en udtalelse fra samarbejdet.
Det er i disse kampe, bevægelser og partier, at vi skal finde spiren til det nødvendige alternativ til EU.

 

SAPs forretningsudvalg, den 20. januar 2019

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com