content-picture.php

Forslag til SAPs LM 2010 fra SAPs LL

af Maria

1. Landmødet

 

1. Landsmødet vælger et præsidium. Dets opgave er at lede Landsmødets afvikling, herunder varetage dirigentfunktionen, tage beslutningsreferat samt fungere som stemmeudvalg.

2. Præsidiet består af NN, NN, NN og NN

3. Stemmeret har alle medlemmer af Socialistisk Arbejderparti, der møder op på Landsmødet og har betalt Landsmødegebyr, og er til stede under behandlingen af punktet. Stemmeret under opsamlingspunktet har de medlemmer, der var til stede under behandlingen af det pågældende punkt.
Taleret og ret til at fremsætte forslag til Landsmødet har alle medlemmer af Socialistisk Arbejderparti.

4. Hvis en deltager forlader Landsmødet, skal det forinden meddeles præsidiet.

5. Landsmødet godkender, at de inviterede gæster overværer Landsmødet.

6. Landsmødet godkender det fremlagte forslag til dagsorden, samt forslag til indledere under de enkelte punkter.

7. Efter oplæggene til et punkt skal de med taleret, som ønsker ordet, skrive sig på til den første talerunde. Præsidiet fastsætter ved starten af talerunden en taletid for debatindlæg. Præsidiet afgør, om der skal være én eller flere talerunder.
Ved flere talerunder vil der være løbende indtegning, og der gives prioritet til førstegangsindlæg. Det vil sige at førstegangsindlæg kommer øverst på talerlisten, og at det tilstræbes at de får samme taletid, som i første talerunde, også selvom det betyder at der ikke bliver tid – eller kun lidt tid – til andengangsindlæg.

8. Hvis ingen gør indsigelser gennemføres ved afslutningen af et punkt afstemninger om de spørgsmål, som vedrører punktet. Forslag som ønskes til afstemning, skal være skrevet på de særlige forslagsark og oplæses umiddelbart efter indlevering til dirigenterne.
Hvis en indsigelse bakkes op af et flertal udskydes afstemninger til opsamlingspunktet søndag eftermiddag.
Forslag til opsamlingspunktet skal senest indleveres søndag den 21. november kl. 9.30.

9. Landsmødet godkender et nomineringsudvalg i overensstemmelse med de af Landsmødet vedtagne »Retningslinjer for Nomineringsudvalgets arbejde«.
Udvalget består af to medlemmer indstillet af Københavnsafdelingen, et medlem indstillet af Århusafdelingen og et medlem indstillet af Roskildeafdelingen.
Nomineringsudvalgets opgave er at fremsætte forslag til Landsmødet om HB, kontroludvalg, kasserer og bilagskontrollant.
Nomineringsudvalget mødes første gang i frokosten lørdag.

10. Der må ikke ryges i selve Landsmødelokalet..

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com