Den 11. juli 2021 gik cubanere i adskillige byer på gaden for at protestere mod manglen på sundhedsydelser og mad og for at kræve frihed. Hvilken stilling skal socialister tage til disse protester og til den cubanske regering?

af Dan La Botz

For det første har internationale socialister som mig i forskellige organisationer eller individer altid støttet det cubanske folks ret til selvbestemmelse. Vi mener, at USA skal, for at bruge et gammelt slogan, holde hænderne fra Cuba.

 

Vi har været modstandere af USA’s embargo og dens videreførelse gennem Helms-Burton loven, selvom mad og medicin i almindelighed ikke har været omfattet af embargoen. Vi anerkender, at den formindskede handel har alvorlig følger for det cubanske folk.

 

For det andet er vi modstandere af enhver amerikansk militær intervention i Cuba eller til nogen form for støtte-operation fra andre stater eller aktører.

 

For det tredje har vi støttet amerikanere og cubaneres ret til at rejse frit mellem de to lande og er modstandere af restriktioner angående rejser til Cuba.

 

Til sammen udgør det en anti-imperialistisk position.

 

Samtidig støtter vi, som internationale socialister, det cubanske folks ret til at benytte deres ytringsfrihed, at forsamles i protester og at demonstrere om et hvilket som helst problem, de vælger. Ikke mindst, når sundhedssystemet svigter. og når fødevarer ikke er tilgængelige. Vi støtter deres ret til at stille krav til regeringen for at rette op på disse problemer, akkurat som vi kunne gøre det i et hvert andet land.

 

Vi støtter også cubanerens ret til at kræve ændringer i deres regering. Vi har altid været af den overbevisning, at cubanerne skulle have ret til, hvis de ønsker det, at udfordre det regerende kommunistiske parti, som har haft magten nu i mere end 60 år og at organisere nye politiske partier. Vi støtter også deres ret at danne uafhængige fagforeninger og frit at kunne tilslutte sig dem. Fagforeninger, som ikke er kontrollerede af kommunistpartiet og regeringen.

 

Derfor opponerer vi i dag mod den cubanske regerings undertrykkelse af demonstrationerne. Vi opfordrer til løsladelse af dem, der er blevet fængslet. Vi fordømmer den cubanske præsidents erklæring: ”Kampsignalet har lydt: revolutionære – gå på gaden”. Dette er en opfordring til enten voldelig selvtægt eller organiserede politiske angreb på demonstranter. Internationale socialister bør støtte det cubanske folks ret til at protestere mod den cubanske regerings repression.

 

Vi bør forsøge at finde, indenfor enhver ny bevægelse, de ægte demokratiske og socialistiske strømninger, som ønsker at bringe et demokratisk socialistisk samfund til verden, en demokratisk regering i spidsen for en kollektivt ejet og ledet økonomi.

 

Hvis vi finder demokratiske socialister i Cuba, skal vi støtte dem og samarbejde med dem. Imidlertid må vi under alle omstændigheder, selv om vi ikke finder demokratiske socialister i bevægelsen på nuværende tidspunkt, støtte befolkningens ret til at lade sin røst blive hørt.

 

Artiklen er oversat fra New Politics af Leif Mikkelsen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com