Tema: Klima

Meget tyder på, at det igangværende byggeri på Amager Fælled ikke resulterer i boliger, der er egnede til mennesker. Der er ligeledes meget, der peger på, at byggeprojektet udføres således, at beskyttelsen af truede dyrearter ikke finder sted efter forskrifterne, det gælder blandt andet ræve, lærker og stor vandsalamander.


20.
marts
2024
Læst: 664 gange.

Vi anerkender mange gode observationer i Klimarådets Statusrapport 2024. Ikke mindst når Klimarådet peger på ikke medregnede CO2e-bidrag fra international skibstrafik og luftfart. Tak for det! Desværre overser Klimarådet det store problem med ”lækage” af klimabelastningen ved ensidigt at satse på elbiler til persontransport.


6.
marts
2024
Læst: 143 gange.

Vi har en krise med menneskeskabte klimaforandringer, som med tiden vil vokse. Det siger videnskaben. Og det er en kendsgerning som de fleste anerkender, inklusiv magthaverne i Danmark og en række andre lande. Vi har en klimalov, der skal sikre politisk handling. Og der er en bred politisk opbakning til at handle. Så hvad er problemet?


15.
februar
2024
Læst: 528 gange.

Spinstærk klimaminister får to minusser til at blive et plus. Men det står værre til med klimaet end tidligere antaget.


17.
januar
2024
Læst: 271 gange.

Dette åbne brev er Klimabevægelsens udgangspunkt for at udvikle en forpligtende solidaritet med Palæstina, der forbinder klimaretfærdighed med koloniserede folks kamp overalt i verden.


13.
december
2023
Læst: 312 gange.

Forleden kunne Jacob Rosenkrands på DR2 fortælle os den supergode nyhed, at Amagerværket bliver grønt. Amagerværket leverer som bekendt el og varme til København. Og når det bliver grønt, så er der meget i København, som bliver grønt.


13.
december
2023
Læst: 901 gange.

Klimatopmødet COP28 i Dubai fra den 30. november til den 12. december tegner til at blive en absurd forestilling. Mens politikerne fedter med formuleringerne, er den fossile kapital i fuld gang med at udvide butikken.


30.
november
2023
Læst: 333 gange.

I dag startede retssagen mod Transportministeriet og udviklingsselskabet By & Havn, som Klimabevægelsen har anlagt med krav om, at projektet sættes på pause på grund af utilstrækkelige miljøvurderinger. Vi bringer her den tale, som Kim Hjerrild holdt på vegne af Byen for Borgerne foran Østre Landsret. Han er tidligere medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet.


22.
november
2023
Læst: 468 gange.

19 grønne organisationer har sendt et fælles opråb til regeringen om at bevare Biodiversitetsrådet. Rådets opgave er at holde skiftende regeringer og Folketinget på rette kurs med stærk faglig rådgivning, og det blev bredt anerkendt som et vigtigt skridt i kampen for at bevare og fremme naturen i Danmark. Men regeringen har ikke afsat midler til Biodiversitetsrådet efter 2024 på den seneste finanslov, og dermed sår de tvivl om rådets fremtid.


22.
november
2023
Læst: 312 gange.

Klimakrisen er et af vor tids vigtigste spørgsmål, og dens konsekvenser kan komme til at overskygge alle andre kriser, der truer vores samfund. Den kan ikke længere betragtes som blot en række af negative begivenheder, der vil ske i fremtiden, hvis vi ikke ændrer den måde, vi producerer varer og tjenesteydelser på og lever på. Den er allerede en realitet; krisen er over os, og listen over de katastrofer, den forårsager, er lang og velkendt.


1.
november
2023
Læst: 477 gange.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
category.php