Tema: Arbejdsmarked

Vi har i BJMF med bekymring, været vidne til en gradvis udhuling og forringelse af dagpengesystemet i løbet af de sidste årtier. Vi må konstatere at denne systematiske udhuling er medvirkende til en øget ulighed og ikke mindst utryghed, også blandt vores arbejdsløse kolleger og deres familier.


29.
oktober
2021
Læst: 740 gange.

Fagbevægelsen og de kollektive overenskomster har altid været grundlaget for vores velfærdssystem – ikke kun i Danmark. Den afmontering af velfærdssystemer man har set i USA, England, Tyskland, New Zealand og andre steder i verden, er altid startet med et angreb på fagbevægelsens overenskomster og organisering.


12.
oktober
2021
Læst: 631 gange.

Et borgerforslag om ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag er ved at runde 30.000 underskrifter. Stillerne vil have regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger for at gøre op med Tjenestemandsreformen fra 1969, som fastlåste de kvindedominerede fags løn.


25.
september
2021
Læst: 892 gange.

I debatten omkring opbakningen til fagbevægelsen er det ikke kun vigtigt at satse på det organiserende arbejde. Antallet af medlemmer betyder meget, men det skal følges op af engagerede tillidsfolk, der også involverer deres kolleger.


14.
september
2021
Læst: 645 gange.

Siden årsskiftet er en ligelønsbevægelse vokset frem og har formået at skabe en politisk dagsorden. Fagbevægelsen har indgået ligelønsalliancer, og græsrodsnetværk er dannet på tværs af fag, ligesom aktivistgrupper af sygeplejersker, jordemødre, pædagoger og mange andre er blevet bygget op.


3.
september
2021
Læst: 753 gange.

Første maj er arbejdernes internationale kampdag, men i dag er der for lidt kamp og for meget klappen-sig-selv-på-ryggen på dagsorden.


30.
april
2021
Læst: 1645 gange.

Gennem aktivisme, ejerskab og demokrati kan en målbevidst fagbevægelse vende udviklingen.


29.
marts
2021
Læst: 1971 gange.

Torsdag stemte et flertal af landets sygeplejersker og radiografer nej til det overenskomstforlig, som ellers var indgået i forbindelse med OK21. Dermed ville banen normalt være kridtet op til en faglig konflikt – hvis ikke det var, fordi en konfliktsky fagtop havde undladt at afsende et formelt konfliktvarsel.


28.
marts
2021
Læst: 1158 gange.

Hvorfor melder de sig ud? Eller hvorfor melder de sig aldrig ind? Kan fagbevægelsen forsvare danske arbejdere, hvis mindre end halvdelen har en overenskomst, og endnu færre er medlemmer? Måske er fagbevægelsens reklamekampagner endelig afgået ved døden og erstattet af det, som virker: Tilbage til rødderne og organisering fra hus til hus?


12.
marts
2021
Læst: 2279 gange.

Som frygtet af de fleste blev OK21 på det offentlige område et yderst magert resultat. Det blev langt fra til Løn Som Fortjent”.  Ydermere blev de ansatte i sundhedssektoren modregnet i deres løn for de ekstra tillæg mv., der var blevet givet i forbindelse med coronakrisen.


3.
marts
2021
Læst: 940 gange.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
category.php