Arkiver for november, 2019

af SAPs Forretningsudvalg

“I praler med jeres medbestemmelse, men evner ikke at lade andre bestemme. I roser vores engagement, men truer de engagerede med eksmatrikulering. I soler jer i vores succes, mens vores fag bliver sammenlagt, ødelagt og spredt for vinden. I påstår at have lært af ’68. Men jeres ’68 er en gylden kalv. Vores ’68 er nu, i dag og hver dag.”

Opslået i SAP's ugekommentar Tagged with:

af Jørgen Holst

Netop hjemvendt fra den første store nationale sundhedskonference i Øksnehallen i København arrangeret af Danske Regioner under overskriften ”Sundhed for alle”, vil jeg komme med nogle kommentarer, set fra et venstreorienteret Region Sjælland-synspunkt.

Opslået i Sundhed

af Benedicte Toftegård

Hvorfor har flere HK-sektorer indført lønsikring ved ledighed?
Har fagbevægelse opgivet den politiske kamp for at genrejse dagpengesystemet?
Er socialrådgivning en fagforeningsopgave?
Er velfærdssamfundet blevet så stækket, at fagbevægelsen må kigge tilbage på fordums selvbetalte og selvorganiserede sociale hjælpeforanstaltninger?

Opslået i Arbejdsmarked, Faglig kommentar

af SAPs Forretningsudvalg

Enhedslisten har i årtier kæmpet mod brugerbetaling inden for velfærd og sundhed. I modsætning til en progressiv skattefinansiering, som indebærer en solidarisk omfordeling mellem borgerne i samfundet, så øger brugerbetalingen uligheden, fordi de rigeste betaler relativt mindre for velfærds- og sundhedsydelser.

Opslået i SAP's ugekommentar Tagged with:

af Connor Harney

I august nedlagde 20.000 ansatte i teleselskabet AT&T Sydvest arbejdet i ni sydstater i USA. Deres fagforening, Communication Workers of America, beskyldte firmaet for at forhandle om en ny overenskomst på skrømt. Det var den største strejke inden for den private sektor i et tiår.

Opslået i Faglig kamp, Nordamerika