Arkiver for august, 2013

af SAPs Forretningsudvalg

Regeringens forslag til finanslov er sørgeligt renset for overraskelser. Nogle af medierne kalder det en neutral finanslov. Med det mener de, at forslaget opsummerer de asociale og usolidariske forlig, regeringen har lavet med højrefløjen i de forløbne to år – og ikke meget mere.
I den knap 50 sider lange præsentationspjece, ”Vækst og balance”, står der da også mere
– om vækstplanen, hvis formål var ”…at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder”,
– om kontanthjælpsreformen, som vil ”styrke de offentlige finanser med 1,2 mia. kr.”,
– og om SU-reformen, som vil styrke samme offentlige finanser med 2,2 mia. kr.
… end der står om nye initiativer.
Oven i købet har den regering, som gennemførte dagpengereformen og bagefter begrænsede skaden en lille smule, den frækhed at skrive, at de ”… har arbejdet for bedre forhold for de mange ledige”.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Mikael Hertoft

Finanskrisen er det vigtigste træk ved den politiske situation i EU. Den bliver brugt af kapitalistklassen til en nyliberal forandring af samfundet i stor skala.

Opslået i Økonomi

af Mads Wilmann

Terry Eagletons bog kredser om de undrende spørgsmål og fordomme, som venstrefløjen typisk konfronteres med. Men den er desværre for meget polemik og for lidt brugbar nytænkning og analyse.

Opslået i Anmeldelse

af Astrid Vang Hansen

Årets internationale Socialistiske Ungdomslejr blev afholdt i Grækenland. 420 unge, fra 20 forskellige lande, deltog i lejren. Cecilia Juhler-Toxværd var med på lejren for første gang og fortæller her om sine oplevelser.

Opslået i Fjerde Internationale, Ungdom/SUF

af Åge Skovrind

Uenighederne om sidste års finanslov og debatten på Enhedslistens sidste årsmøde fører nu til, at forskellige grupper i partiet begynder at organisere sig. Foreløbig taler ingen om egentlige politiske fraktioner, men om programmatiske principper og det interne demokrati.

Opslået i Enhedslisten

af Enhedslisten: Farlige tendenser?

Interne politiske uenigheder er uundgåelige og nødvendige, når et parti skal have en levende og demokratisk debat, der hele tiden udvikler partiets positioner i takt med den politiske udvikling og de erfaringer, der gøres. Det er kun godt, når politiske strømninger bliver formuleret åbent, og det kan være en fordel, at medlemmer, der føler sig nogenlunde enige, sætter sig sammen for at præcisere og udvikle deres synspunkter. Det er heller ikke spor farligt eller forfærdeligt, at medlemmer organiserer sig i tendenser for at fremme bestemte synspunkter. Tværtimod kan det udvikle de politiske diskussioner, gøre uenighederne overskuelige og sikre medlemsdemokratiet.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Masis Kürkçügil

Der er en enorm kløft mellem den udbredte utilfredshed og den socialistiske bevægelse. Det kommer til udtryk ved, at de mennesker, der deltog i modstanden på Taksim, ikke er tilknyttet noget politisk parti. For de fleste var det også første gang, at de deltog i en politisk aktivitet. Mange gav endda udtryk for, at der er brug for et nyt politisk parti.

Opslået i Asien, Sydeuropa

af SAPs Forretningsudvalg

Den længe ventede regeringsrokade blev annonceret i den forgangne uge. Det er tid til forandring, lyder det. Ifølge flere interviews og analyser skal regeringsrokaden ikke blot bruges til at skaffe regeringen af med upopulære ansigter. Den skal angiveligt også bruges til at indvarsle en ny kurs for regeringen. Det må man da håbe! For et hurtigt blik på Thornings ”track record” viser, at hvis regeringsrokaden virkelig skal blive til et kursskifte – og ikke blot et hamskifte – så kræver det en helt anden politik.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Astrid Vang Hansen og Annika Holm Nielsen

I indeværende år udgav verdenssundheds-organisationen den første rapport nogensinde om omfanget af vold mod kvinder på verdensplan. Rapporten konkluderer at 35 % af alle verdens kvinder i løbet af deres liv udsættes for voldtægt og/eller partnervold. I højindkomstlande som Danmark, er tallet 33 %.

Opslået i Feminisme

af Ebbe Rand Jørgensen

Den almene boligbebyggelse Galgebakken i Albertslund på Københavns Vestegn fejrer sit 40 års jubilæum i denne måned. I den anledning udsendte beboerbladet Galgebakkeposten et jubilæumsnummer med en række historier fra de 40 år. Denne artikel fra bladet beskriver en interessant epoke i bebyggelsens liv i 70’erne.

Opslået i Historie, Socialt og Bolig

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com