Arkiver for februar, 2012

af Svend Vestergaard Jensen

I kampen for sociale forbedringer, hvad enten det handler om at forsvare velfærdsgoder eller at ændre tingenes tilstand til det bedre, synes seksualpolitik ikke at være særlig langt fremme på listen over problemstillinger og krav, der bør være fokus på.

Opslået i Ungdom/SUF

af Terry Conway

Over 10.000 fra mere end 30 lande deltog den 14-15. januar 2012 i en international konference for en verden fri for a-kraft.

Opslået i Asien, Atomkraft

af SAP's forretningsudvalg

For et års tid siden blev der i Sorø arrangeret en konference for kommunalpolitikere og embedsmænd, som er medlemmer af beskæftigelsesudvalgene. Her holdt professor Per Kongshøj Madsen, der er ekspert i arbejdsmarkedspolitik fra Aalborg Universitet, et indlæg. Han startede lidt ironisk og provokerende med at spørge deltagerne:
”Tror I, at jeres vigtigste opgave er at skaffe folk i arbejde og at medvirke til at øge beskæftigelsen?”

Opslået i SAP's ugekommentar

af SAP Jylland

Åbent møde

Opslået i Dansk venstrefløj

af SAP-Jylland

Møde i SAP-Jylland – åbent for alle interesserede:

Lørdag den 3. marts kl. 13 – 16
i kælderen hos Enhedslisten Århus

Opslået i Fjerde Internationale, Venstrefløj

af Michael Voss

Enhedslistens principprogram indeholder hovedtrækkene i en strategi for vejen til socialisme – en revolutionær strategi. For første gang er ledende medlemmer af partiet nu begyndt at formulere en anden vej – en reformistisk strategi.

Opslået i Enhedslisten

af SAP's landsledelse

Det er godt, at Enhedslisten i den kommende periode diskuterer program og strategi. For det første er det vigtigt med jævne mellemrum at udvikle programmet og tilpasse strategien til den faktiske klassekamp og politiske udvikling. For det andet kan sådan en diskussion være med til at sikre, at en større del af medlemmerne kender og kan bruge programmet og strategien, ikke mindst de mange nye medlemmer.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Danielle Sabai

Hvad sker der i Burma? Den 12. januar førte en amnesti fra præsidenten til løsladelse af omkring 300 politiske fanger. Et stærkt tiltag, der tilsyneladende ønsker at sende en besked til befolkningen og til det internationale samfund, om at Burma er slået ind på vejen mod demokrati.

Opslået i Asien

af Bodil Olsen

Et overvældende flertal på 84 procent stemte den 29. januar imod privatisering og for at bevare det kommunale ejerskab af hospitaler i Dresden i den tyske delstat Saxen.

Opslået i Sundhed, Tyskland-Benelux

af Åge Skovrind

Regeringen fjerner de værste af DF’s fingeraftryk, så udlændingepolitikken kan ”komme ind på midten”. Men en lang række diskriminerende regler får lov at fortsætte.

Opslået i Anti-racisme, Dansk politik

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com