Arkiver for februar, 2011

af Michael Voss

I min artikel i Socialistisk Information, 18.2.11, med overskriften ” Analyse: Fem års mobilisering baner vejen for ny regering” er der en faktuel fejl, som oven i købet medvirker til en lidt for skråsikker analyse og konklusion.

Opslået i Dansk politik

af SAP's forretningsudvalg

30 procents nedgang i reallønnen kræver arbejdsgiverne, og vi befinder os hverken i Honduras, Fillippinerne eller Elfenbenskysten. Vi befinder os i Valby, København, og kravet kommer fra en arbejdsgiver, der beskriver sig selv således:
CSC i Danmark spiller en nøglerolle i det danske samfund. CSC i Danmark er den næststørste leverandør af it-services i Danmark, har 2.500 medarbejdere og en omsætning på 3,6 mia. kr. i året 2009/10. CSC er en international koncern, og den danske afdeling huser et af CSC’s 4 globale megadatacentre, der betjener kunder over hele verden.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Thadeus Pato

Keynes’ kriseløsninger var radikale sammenlignet med nutidens borgerlige krisepolitik, men over for klimakrisen kommer også nykeynesianismen til kort.

Opslået i Klima, Økonomi

af Jørgen Holst

Det er godt og nødvendigt, at Enhedslisten diskuterer den nuværende katastrofale kurs for det danske landbrug. En ny pjece kommer med mange vigtige pointer både i analyser og svar. Men der er for megen moralisering og for lidt klassekamp. Diskussionen fortsætter på Enhedslistens kriseseminar lørdag den 26. februar.

Opslået i Landbrug

af Michael Voss

På få år voksede Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten til sammen med 50 procent. Denne markante politiske venstredrejning er resultatet af fem års folkelig mobilisering, som har genoplivet arbejderklassens fagligt-politiske aktioner. En klar forståelse af denne udvikling er forudsætningen for, at Enhedslisten kan kaste sig ind i de kommende års kampe og de politiske konfrontationer under en S-SF-regering.

Opslået i Dansk politik, Enhedslisten

af SAP's forretningsudvalg

Regeringerne i Tyskland og Frankrig foreslog i starten af februar en ny økonomiske pagt for euro-landene. Det er et frontalangreb på arbejderklassens kampmuligheder. Den vil forstærke EU’s magt over medlemslandenes økonomiske politik og kan blive første skridt mod en finanspolitisk union. Derfor skal Danmark ikke med i europagten.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Mikael Hertoft

Alt i alt var det temmelig deprimerende at være til kongres i NPA – ”Nyt Antikapitalistisk Parti” i Frankrig 11-13. februar 2011. Efter en lovende start er partiet nu løbet ind i alvorlige problemer og stod overfor svære strategiske beslutninger om holdningen til andre strømninger på venstrefløjen og om spørgsmålet om at opstille kandidater der bruger tørklæde. Kongressen fik ikke afgjort disse spørgsmål.

Opslået i Sydeuropa

af Mostafa Omar

Mostafa Omar rapporterer fra Egypten om, hvordan arbejdernes oprør vil påvirke de næste kampe. Strejker og arbejderkampe fortsætter over hele Egypten og udfordrer dermed de militærchefer, som har overtaget magten efter Hosni Mubarak for at stoppe revolutionen fra at udvikle sig videre.

Opslået i Arabiske revolutioner

af xx

xx

Opslået i Dansk venstrefløj, Socialistisk Arbejderpolitik

af SAP's forretningsudvalg

Det kræver et godt helbred at bo i Region Midtjylland! Det må konklusionen være efter udmeldelserne om de varslede nedskæringer på hospitalsområdet.
Hele 455 mio. skal der spares i perioden 2011-12. I dette tal ligger bl.a. afskedigelse af ca. 1.500 medarbejdere. Resultatet er øget arbejdspres og ringere behandling af patienter, advarer de hospitalsansattes organisationer.

Opslået i SAP's ugekommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com