Arkiver for juni, 2009

af SAP's Forretningsudvalg

Med sin praktiske hjælp til de irakiske asylansøgere i Brorsons kirke og med deres oplysnings- og mobiliseringsarbejde i den danske offentlighed gør Borgergruppen Kirkeasyl en stor og betydningsfuld indsats. Kirkeasyl arbejder på et bredt grundlag, der kan samle alle, der vil vise solidaritet
med de udvisningstruede, og som kræver opholdstilladelse til dem.

Opslået i SAP's ugekommentar

af Mikael Hertoft

Bogen er et glimrende redskab for enhver der interesserer sig for oprør og hvordan man fremkalder det. De to redaktører er gamle BZ’ere fra grå blok, folk der har været med hele vejen og som samtidig har fulgt begivenhederne systematisk journalistisk og videnskabeligt.

Opslået i Anmeldelse

af Michael Voss

»De har tilsyneladende påtaget sig opgaven med alle midler at
legitimere PETs ulovlige overvågning og registrering af SAP,« siger
Michael Voss fra organisationens forretningsudvalg.

Opslået i Historie, PET-Kommissionen, Socialistisk Arbejderpolitik

af Michael Voss

Søndag den 1. marts 1998 trådte Anders Nørgaard frem på skærmen på TV2 og fortalte, hvordan han i en længere periode havde spioneret i SAP for PET. Senere fulgte en række lignende afsløringer. Efter et halvt års forsøg på bortforklaringer valgte regeringen og folketingsflertallet til sidst at nedsætte den PET-kommission, som den 24. juni i år offentliggør sin rapport.

Opslået i Dansk venstrefløj, Historie, PET-Kommissionen, Retspolitik, Socialistisk Arbejderpolitik

af Åge Skovrind

Trods en solstrålehistorie fra Portugal, gik det ikke godt for den europæiske venstrefløj ved valget til EU-parlamentet. Venstrefløjsgruppen i Parlamentet havde før valget 41 pladser, efter valget er det 33.

Opslået i EU, Venstrefløj

af SAP's Forretningsudvalg

Så blev der lidt til kommunerne. Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået en aftale om økonomien i 2010. Men hvorfor lod regeringen overhovedet kommunerne bruge flere penge?

Opslået i SAP's ugekommentar

af Bjarke Friborg

Selv om demonstrationerne er blevet mindre, ulmer gløderne stadigvæk efter vinterens opgør med den oppustede ”geyserkapitalisme”, der har ført den islandske økonomi til randen af kollaps.

Opslået i Nordamerika

af Falle Hjorth

Brudstykker af Rockwoolfondens spinkle forskningsresultater blev i medierne blæst op som store sejre for hhv. 24-års-reglen og starthjælpen. Men på et spinkelt grundlag.

Opslået i Socialt og Bolig

af Rolf Bergkvist

Hugo Chávez har igangsat endnu en kampagne for at mindske frem for alt de udenlandske mulitinationale firmaers indflydelse på den venezuelanske økonomi.

Opslået i Latinamerika

af SAP's Landsledelse

For Enhedslisten var Folkebevægelsens fremgang fra 5,2 % til 7,2 % en god nyhed. Men der må ikke opstå en arbejdsdeling, hvor EU overlades til Folkebevægelsen, mens Enhedslisten koncentrerer sig om resten. Mere end nogensinde er der behov for at EU afdækkes som et af
kapitalens helt centrale redskaber til at gennemtvinge sin kriseløsning, hvor opnåede sociale og demokratiske rettigheder angribes og undermineres.

Opslået i SAP's ugekommentar

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com