RELATEREDE ARTIKLER

Hvad Oktober 1917 kom til at betyde Fra Oktober til i dag Revolution på familiefronten Brød, sex og verdenskrig Seksuelle relationer og klassekamp Revolution i børnehøjde Opstanden, der bragte tre århundreders zar-styre til fald Sådan blev scenen sat for en revolution Ernst Thälmann og den tyske kommunismes tragedie Trotskij på banen Marshallhjælpen – hvad gik den ud på? I Ukraine hyldes jødemordere Påskeoprøret i Irland 1916 Rosa Luxemburg i vores tid Michael Löwy diskuterer Pave Frans´ hyrdebrev, økosocialismen og enheden på venstrefløjen i Europa Det kommunistiske Partis Manifest Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Hvorfor er Putin bange for Trotskij? Nyfundne dokumenter bekræfter stalinismens blodige rolle under den spanske borgerkrig ”Vort blod har samme farve!” Kapitalismens verdenskrig og kampen imod den Ernest Mandel og den marxistiske teori om bureaukratiet Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Da verden gik amok The Spirit of '45 Rådsdemokrati vs. parlamentarisme Dannelsen af Fjerde Internationale Ingen fredelig vej til socialisme Da Galgebakken sagde nej til huslejestigninger Den spanske borgerkrig sat i rammer Historien om en revolutionær Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Danske jøder evakueret Rosa Luxemburg – en ørn Aktivisten Poul Møller – nu hædret med både medalje og orden Den »svenske revolution« i 1917 ”Man må aldrig give op” De gemte børn Ny Marx-biografi falder på et tørt sted Hvad er Socialdemokratiet? Jagten på den historiske Lenin Karl Marx og Første Internationale Er marxismen ansvarlig for stalinismen? Islam og demokrati Fascismens Italien En fabriksarbejders livshistorie Revolutionen i Tønder 1918-19 Revolutionær, reformistisk og stalinistisk politik Perspektiver for Palæstina Internationalens nødvendighed Var PET-oplysninger årsag til attentat? SAP og det politiske politi Kommission med skyklapper Kommissionen der brugte 10 år Reaktion eller revolution Revolution i Tyskland Der er slået en revne. Lad os gøre den bredere »Mere plads i dag til en anti-kapitalistisk venstrefløj end dengang« Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende Intelligent slubbert på visit Den røde terror Den hvide terror Borgerkrigens tunge arv Stalinismen, nazismen og det daglige folkemord Den rensende revisionismes diskrete charme

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Historie

15.08.12 | Svend Vestergaard Jensen

Tip en ven      |    Print  

Åge Kjelsø: En snak over en kasse efterladte papirer

En kasse af efterladte papirer står på gulvet. Den er på sin rejse til måske Arbejderbevægelsens Bibliotekt og Arkiv. Måske, fordi den ”kun” indeholder private og personlige ting og sager, der umiddelbart ikke har interesse for nogen andre end eventuelle efterladte og slægtninge. Men hvor er de, og hvorfor har de ikke fået dette materiale for længst?

Denne artikels forfatter sidder sammen med Poul Møller i hans lejlighed på Nørrebro i København. Kassen har tilhørt Åge Kjelsø. Poul Møller kendte ham, arbejdede politisk sammen med ham og var organiseret sammen med ham i Fjerde Internationales danske grupper gennem årene. Vi sidder sikkert kun med resterne af Åge Kjelsøs papirer. Han havde uden tvivl mere, og det er forhåbentlig endt i sikre omgivelser. Vi ved det ikke pt. Og kigger videre i kassen, der er af træ og nogle årtier gammel.

Skrivende
Her er Kjelsøs fagforeningskontingentbøger fra DASF, hvilket svarer til det nuværende 3F. Medlemsbogen er fra Dansk Arbejdsmands Forbund – udstedt i Jord- og Betonarbejdernes Fagforening, indmeldt her den 17. april 1942. Den viser også en lang arbejdsløshedsperiode i årene 1955-57. Her er huslejekontrakter, konflikter om lejemål, et utal af private breve, julekort, dagbøger, der ikke umiddelbart har politisk interesse, samt notater fra enkelte politiske møder. Og i kassen ligger ikke mindst mange sider af noget, der engang har hængt sammen som et familiealbum. Men hvor er de efterkommere og slægtninge, der her er afbildet, og som vil blive lykkelige for at få dem. Problemet er, at der stort set ikke er undertekster til fotografierne.

Åge Kjelsø skrev dagbog, ligesom han skrev på sine rejser, f.eks. ”Dagbog fra Rom-turen 1955”. Denne og enkelte andre rejsebøger er skrevet på maskine. Dagbøgerne er ellers skrevet med en flot, regelmæssig skrift, men næsten ulæselig og skrevet meget småt for at kunne skrive meget og have det med rundt omkring. Sikkert også for at spare på papiret. Nogle af hans flittige skriverier forsvandt f.eks. i den spanske borgerkrig, som omtales nedenstående. Dagbøgerne og notaterne er ikke ordnet systematisk. Han daterede præcist, men uden at skrive årstallet!

Kassen dukker op
Men der er også et blad fra den danske gruppe eller sektion af Fjerde Internationale, Det Ny Arbejderblad. Og en udgave af bladet ”Fjerde Internationale” på esperanto, ”La Kvara Internacio”. En del af denne gruppes medlemmer var meget engagerede i bevægelsen for at udbrede et kunstsprog, som kunne tales og skrives verden over. En flot tegning af Trotskij er pjecens forside. Den må kopieres til senere brug.

Skal hele kassens indhold læses igennem? Vi snakker videre om noget af Åge Kjelsøs politiske aktiviteter. Her kommer Poul Møllers ikke altid begejstrede personlige syn og forhold til Kjelsø op til overfladen. ”Jeg kunne faktisk ikke lide ham, men jeg anerkender hans indsats. Kontakten til ham lod jeg andre om”.

Åge Kjelsø døde i oktober 1995, og hvorfor står denne kasse her 17 år efter, og hvordan og af hvem er den bragt hertil, til Studiestræde, hvor vi har hentet den? Den dukkede op under det store flytterod, omfordeling af lokaler, nu hvor Enhedslisten skal have mere plads efter den store valgsucces i 2011. Det er et under, at han blev så gammel. Der var bud efter ham. Nogle ville ham til livs. Han sloges og levede videre, og valgte selv i en alder af 80 at afslutte sit liv. Kassen, der står på gulvet, giver os anledning til at snakke lidt historie og om Åge Kjelsøs politiske virke.

I den spanske borgerkrig
Der var bud efter ham over flere gange. Første gang var under den spanke revolution og borgerkrig, som han kom ind i på en lidt tilfældig måde. Som en del andre venstreoppositionelle var han internationalist og optaget af ideen om esperanto. Og af den grund var Åge Kjelsø taget på cykeltur sammen med en anden kammerat, Tage Lau, til Japan. Under denne cykeltur hørte de, at der var startet en revolution og borgerkrig i Spanien. Så blev turen til Japan aflyst. De to kammerater fik kontakter i Jugoslavien, som de var nået til. De fik kontakt til Titos organisation, de jugoslaviske kommunister, som var med til at sende frivillige til Spanien.

For Kjelsø blev det en lærerig, men også en mærkelig og trist oplevelse og erfaring. Han blev som mange andre arresteret af de spanske stalinister og det sovjetiske GPU, der opererede i Spanien på folkefrontens side. Kjelsø blev arresteret på trods af, at han havde deltaget i mange hårde slag mod fascisterne på fronten i forskellige kampbataljoner.

Som erklæret trotskist blev han et af stalinismens mange ofre i Spanien. Han blev fængslet og udråbt som ”fascistisk agent”, tortureret og dømt til døden på falske anklager. Men det lykkedes at flygte fra fængslet takket være en eller flere fangevogtere, der var modstandere af, at han skulle henrettes De syntes, at det var skrapt nok at henrette et menneske, der var kommet til Spanien for at kæmpe imod fascisterne. Senere hjalp skandinaviske søfolk ham til Marseille i Frankrig.

Hans revolutionære rejsekammerat, Tage Lau, havde på grund af stor sprogbegavelse haft andre opgaver i Spanien. Han blev ansat i venstrefløjspartiet POUMs propagandaafdeling, mens Kjelsø tog til fronten. Tage Lau blev på sin hjemrejse arresteret af Gestapo i Tyskland. Kun gennem en ihærdig indsats fra den danske konsul i Tyskland lykkedes det Tage Lau at komme hjem til Danmark.

Arresteret i Danmark
Indsatsen i Spanien forfulgte Åge Kjelsø i Danmark, hvor han fortsatte sine antifascistiske aktiviteter. I november 1942 blev han interneret i Horserødlejren sammen med de andre Spaniensfrivillige. Den tyske besættelsesmagt og det danske politi stod i fællesskab for denne aktion.

Nogle af de mest Stalin-tro DKP’ere lavede en resolution i lejren mod Åge Kjelsø og Tage Lau ”som fascistiske agenter og snigmordere”. Ligesom Kjelsøs indlæg på fangernes vægavis blev censureret. Disse DKP’eres behandling af trotskister i Horserødlejren fik engang den kendte kommunist og landsretssagfører Carl Madsen, der også sad i lejren, til at udtale, at trotskisterne blev behandlet dårligt i Horserødlejren – forstået som hans protest mod behandlingen af oppositionelle.

Kjelsø blev løsladt i sommeren 1943 og genoptog modstandsarbejdet mod den tyske besættelsesmagt. Men på befrielsesdagen den 5. maj 1945 var det ved at gå galt igen. Han blev opsøgt af nogle modstandsfolk, der havde fået et tip om, at Åge Kjelsø var stikker. En anden Spaniensfrivillig, Jørgen Olsen, kom imellem og fik rettet den vanvittige påstand.

Kassen rejser videre
På trods af alt dette fortsatte Åge Kjelsø sit politiske arbejde. Han var aktiv resten af sit liv. Han mistede aldrig, trods erfaringerne med stalinismen, troen på en anden verden – socialismen. Han var tillidsmand i en årrække for de københavnske kloakarbejdere. Han var aktiv i det internationale solidaritetsarbejde – ikke mindst mod den amerikanske krig i Vietnam. Han var medlem af Enhedslisten til sin død.

Kassen med de efterladte papirer viser både denne politiske sejhed, men også en del om hans personlige og private liv, der ikke altid var let. Og gennem denne artikels tilblivelse er motivationen til at finde de eller den efterladte ikke blevet mindre.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.