RELATEREDE ARTIKLER

Til højstærede hr. doktor Karl Marx! Seksualoplysning i tomgang Seksuelle relationer og klassekamp For en feminisme for de 99 procent og en militant international strejke den 8. marts Kvindestrejke kan blive et vendepunkt AKP-regeringens permanente krig mod kvinder Hvordan ”toilet-loven” understøtter intolerance Rosa Luxemburg i vores tid Racistisk sexisme gavner ikke kvinder Clara Zetkins kamp for enhedsfronten Ligestilling eller frigørelse En eksemplarisk kamp, som kan smitte Arbejderenhed og feminisme på Kominterns kongres Højrefløjen kriminaliserer abort Vold – en del af kvinders hverdag Rosa Luxemburg – en ørn Kvinder marcherer i Egypten Frigørelse, frihed og forandring Sådan begyndte det Kvinder marcherer til vi alle er fri! Muslimen, venstrefløjen og de selverklærede feminister Bøsser og lesbiskes frigørelse Kammerat Ruben er død Socialistisk genforening Nye "frihandels"-aftaler løser intet, men skaber nye problemer Terroren fra Islamisk Stat, undtagelsestilstanden i Frankrig og vores opgaver Katastrofen er på vej! Solidaritet med de fængslede demonstranter fra 15. juli Succesfuld ungdomslejr i Belgien Situationen i Palæstina og vores opgaver Imperialismen og geopolitik Solidaritet med Palæstina 500 unge mødes på international socialistisk sommerlejr International Ungdomslejr i Frankrig Resolution om Syrien Tag med på International Socialistisk Ungdomslejr Støt socialistisk uddannelsescenter Dannelsen af Fjerde Internationale Helt sikkert med næste år! Krisen på den radikale venstrefløj og debatten i Sinistra Critica International Ungdomslejr 3-9. august Tag med til International Socialistisk Ungdomslejr Danske jøder evakueret Hjemmeside for Daniel Bensaïd 27 danskere i stegende spansk sol Rapport om den internationale situation International Socialistisk Ungdomslejr 2012 Fjerde Internationale går stærkt frem i Asien Organisationerne ”Fremad” og ”Socialistisk Modstand” slår sig sammen i ”Den Russiske Socialistiske Bevægelse” En ny tid for den revolutionære ungdom Ungdomslejr: Klar til Frankrig og revolutioner International Socialistisk Ungdomslejr (ISUL) Ned med Gaddafis regime! Stop den imperialistiske intervention nu! Støt den libyske revolution! Revolutionen på vej i Tunesien og Egypten La rivoluzione sara mondiale International Socialistisk Ungdomslejr 2010 Klimakrisen kræver et øko-socialistisk svar Fjerde Internationales rolle og opgaver Kapitalistisk klimaforandring og vores opgaver Folket kæmper mod USA-base Russerne kommer! Solidaritet med indfødte folk fra den peruanske regnskov Optimisme på Fjerde Internationales verdenskongres Internationalens nødvendighed Verdenskongres 2010 Fjerde Internationales rolle og opgaver Chavez opfordrer til Femte Internationale Daniel Bensaïd: Aktivist og intellektuel Var PET-oplysninger årsag til attentat? Mange danskere på international lejr Antikapitalisme i EU-valget Fagligt fælles fodslag og international inspiration Den bedste lejr nogensinde Støt indsamlingen til 4. Internationale Revolutionen starter i Besalú - International Socialistisk Ungdomslejr Imod den columbianske regerings militære intervention i Ecuador Intelligent slubbert på visit

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Fjerde Internationale | Feminisme

08.03.12 | Fjerde Internationale

Tip en ven      |    Print  

Udtalelse: Solidaritet med kvinderne i den revolutionære proces

1. De bevægelser, der fjernede Ben Ali og Mubarak fra magten, gjorde en ende på Gaddafi-diktaturet i Libyen, har udfordret Assad i Syrien i næsten et år, og har påvirket hele den arabiske region, er alle dele af en proces, der har markeret en reel omvæltning i regionen. De viser styrken af befolkningens forhåbninger om værdighed, demokrati og økonomisk og social retfærdighed.

2. Det er derfor logisk, at kvinder, der er berørt af den økonomiske krise på bestemte måder, og hvis rettigheder i en række lande i regionen er særligt undertrykt, er til stede, aktive i eller endog ledende i disse bevægelser. I en række lande er kvinder trådt frem som ledende talspersoner for disse bevægelser, i Tunesien, Egypten, selv i Yemen.

3. Kvinder deltog fra starten i disse bevægelser på de måder, som var naturlige for dem i deres samfund, og det har udviklet sig, efterhånden som bevægelsen voksede. I mange tilfælde var det i kraft af kvinderne deltagelse, at disse bevægelser har overvundet de traditionelle barrierer mellem mænd og kvinder, som det er blevet understreget i de store mobiliseringer, der førte til Mubaraks fald – på Tahrir-pladsen, i forhold til lige rettigheder, og i forhold til frihed fra sex-chikane.

4. Som et resultat af kvindernes traditionelle rolle i alle patriarkalske klassesamfund er der en tendens til at udelukke kvinder fra politiske bevægelser - især når den første etape af massiv folkelig mobilisering er forbi. Dette antager særlige former i kraft af den traditionelle religiøse ideologi i en sammenhæng, hvor fundamentalistiske strømninger er på offensiv i alle religioner, og i alle de lande, hvor islamistiske strømninger for nylig har vundet valget.

5. I disse lande, hvor autoritære og korrupte regimer er blevet væltet af folkelige bevægelser, vinder partier, der præsenterer sig selv som islamiske, af forskellige årsager: fordi de ser ud til at være en ny kraft fri for bånd til det tidligere regime og meget kritiske over for korruption, og fordi de var ofre for det tidligere regime og stod for modstand mod det. Faktisk kan selve den religiøse overbevisning være et motiv til at gøre modstand. Samtidig er der en reel mangel på nogen form for progressivt, venstreradikalt alternativ, ikke mindst fordi alle disse partier blev undertrykt af de tidligere regimer.

6. På baggrund af deres deltagelse i den almindelige bevægelse går kvinder, troende eller ej, til modstand mod specifikke kvindefjendske tiltag, såsom jomfru-test i Egypten, som er inspireret af nogle af de religiøse kræfter. Protesten mod politiets sexistiske angreb på kvinder førte til en større mobilisering og en kvindedemonstration i Egypten.

7. I nogle lande i regionen som Tunesien og Egypten har der historisk eksisteret særlige feministiske strømninger. De står nu over for en udfordring med at skabe en stærk og organisk forbindelse til de overvejende unge kvinder, der var i spidsen for den almindelige bevægelse, og som i dag går til modstand mod angreb på kvinder.

8. Vores opgave er at deltage i opbygningen af solidaritet og knytte kontakter til de kvinder, der modsætter sig angrebene på kvinder, til nye eller allerede eksisterende feministiske strømninger, såvel som aktive kvinder i særlige miljøer, såsom fagbevægelsen, gennem de relevante bevægelser og strukturer i vores lande.

9. Ved at udbrede kendskabet så bredt som muligt, til disse grupper og bevægelser af kvinder vil vi både bidrage til at styrke deres stemme også i deres egne lande, og vise at den revolutionære proces i den arabiske region faktisk er en frigørelsesproces, på trods af de modsætninger, der findes. Denne proces må ikke fraviges ved at bruge religionen på en reaktionær måde. Solidaritet med kvinderne i denne region og forsvaret af deres rettigheder, især fra feminister i andre lande, er meget vigtige i denne henseende.

10. Vi udtrykker vores solidaritet og støtte til de kvindelige ofre for fysisk undertrykkelse, vold og tortur, som så mange kvinder har lidt under og er døde af, i dag især i Syrien. Vi bekræfter vores solidaritet med kvinderne i den revolutionære proces, og står sammen i den fælles kamp mod kvindeundertrykkelse.

Denne solidaritetsudtalelse med kvinder i den arabiske region blev vedtaget på det årlige ledelsesmøde i Fjerde Internationale den 28. februar 2012. Oversat fra International Viewpoint af Karina Skov.

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.