RELATEREDE ARTIKLER

Krig æder sjæle op Forbrydelse betaler sig “Hvid tidevandsbølge” skyller privatiseringsplan i sundhedsvæsenet væk Velfærdsteknologi kræver kritiske øjne Enhedslisten med i budgetaftale Sundhedspolitiske udfordringer og opgaver Privatisering af hospital stoppet Enhedslisten diskuterer psykiatri Vi har ikke råd til Novo og Lundbeck Sejre og udfordringer for venstrefløjen I Portugal Macron som præsident: Den kapitalistiske offensiv vil skærpes Storm og kompas Iglesias genvalgt på Podemos-kongres Kommuner afviser uretmæssig gæld Venstrefløjen styrket i Podemos Efter 14. juni, kampen fortsætter Aftale mellem Podemos og Izquierda Unida "Krisen" i Podemos Frankrig rejser sig – om natten 1-år med Syriza ved magten Frem mod et demokratisk brud og et stop for nedskæringer Uventet aftale på venstrefløjen skaber sejre og afslører modsætninger Socialdemokratisk regering med støtte fra venstrefløjen Nationalisme og krigsmageri vandt valget Græske soldater nægter at gøre front mod flygtninge Venstrefløjspartiet vandt – men venstrefløjen tabte Højrefløjen mister flertal, Venstre-Blokken går frem SYRIZA fik klar sejr - i skyggen af lav valgdeltagelse og nye nedskæringer Venstrefløjen bryder med Tsipras Demokrati mod finans-kolonialisme Solidaritet med de fængslede demonstranter fra 15. juli Konsekvenserne af kapitulationen Udtalelse om aftalen og Syrizas fremtid Flertal i Syrizas Centralkomite siger nej til aftalen med EU Det græske Nej er et signal om afgørende kampe mod Trojkaen Kan Ciudadanos redde højrefløjen? Kommission skal revidere den græske gæld Vejen til folkemagt? ”At gå denne vej kan kun betyde nederlag” “En sandkorn i maskineriet” Venstrefløjens opgaver efter SYRIZAs sejr Podemos stormer frem En eksemplarisk kamp, som kan smitte ”Forandringen kommer ikke fra EU-parlamentet” Efter kommunalvalget og demonstrationerne 12. april ”Podemos!” (Vi kan!) Vælgerlussing til franske socialdemokrater Protestbølgen 2012-13 Højrefløjen kriminaliserer abort Aktionen mod Gyldent Daggry Modstanden på Taksim Optøjer og politivold i Tyrkiet Krisen på den radikale venstrefløj og debatten i Sinistra Critica Vend siden og skriv en ny bog Nogle få bemærkninger om regeringsspørgsmålet Politisk dødvande, mens nedskæringer fortsætter – og dræber Venstrefløjens historiske ansvar i Grækenland Jorden til dem, der dyrker den Nyt baskisk venstrefløjsparti efter strategisk kursændring Ingen stemmeopfordring fra Sinistra Critica Syrizas ledelse udfordret fra venstre Kan SYRIZA blive et nyt PASOK? Udsigten til en venstre-regering i Portugal Afvis trojkaens tyveri og vælt regeringen Retten til selvstændighed og venstrefløjens forslag En million i oprør i gaderne Farvel Spanien? Brev fra Alexis Tsipras til EU-Kommissionens formand Vi skal genskabe troen på at mobilisere ”Vi har præsenteret et antikapitalistisk svar” Venstrefrontens Jean-Luc Melenchon er præsidentvalgets overraskelse Omstrukturering, revision eller sletning af gælden? Absolut flertal til højre Farvel til Berlusconi - nu skal vi kæmpe imod bankdirektørernes regering EU-topmødets aftale er uacceptabel Grækenland på randen undtagelsestilstand – et spørgsmål om dage Vi vil ikke betale jeres ejendomsskat! Vi vil vælte jer! Kæmpe sejr for de indignerede 15. Maj bevægelsen i Spanien Stop betalingerne- slet gælden – nationaliser bankerne under arbejderkontrol – ud af eurozonen og EU nu! En fabriksarbejders livshistorie ”Et nederlag, som skal kaldes, hvad det er” Oppe og nede Arabisk forår og spansk sommer Den yderste venstrefløj i en blindgyde Social modstand er løsningen – ikke et farvel til euroen Succes for den anti-kapitalistiske venstrefløj i lokalvalgene Berlusconismen i krise – og venstrefløjen på et sidespor Mobiliseringerne fortsætter Modstand mod Sarkozys pensionsreform skaber en eksplosiv situation Meningen med den græske krise "Eliten er i gang med at hævne sig på befolkningen" Tørklædesag i fransk valgkamp Stor fremgang til venstrefløjen 'Vi vil have selvstændigheden til at materialisere sig' Oprør og antikapitalistisk samling Grækenland i oprør Billeder fra historiske protester i Grækenland På vej mod et nyt antikapitalistisk parti Antikapitalisme i EU-valget ”Det røde postbud” blev udspioneret 11 teser om hvordan den italienske venstrefløjs krise kan imødegås Neo-fascister opruster under Berlusconi Splittet venstrefløj tabte alt Fremgang for venstrefløjen Alliancen mellem arbejdere og studerende er afgørende

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Sydeuropa | Sundhed

11.02.12 | Libcom.org

Tip en ven      |    Print  

Grækenland: Græsk hospital nu under arbejderkontrol!

Sundhedspersonale i Kilkis, Grækenland, har besat deres lokale hospital og siger, at det nu er helt under arbejderkontrol.

Det offentlige hospital i Kilkis, lidt nord for Tessaloniki, er nu under arbejderkontrol. De ansatte på sygehuset har erklæret, at de langvarige problemer for det nationale sundhedssystem (ΕΣΥ) ikke kan løses.

De ansatte har reageret på regimets nedskæringer ved at besætte hospitalet og underlagt det arbejdernes direkte og fuldstændige kontrol. Alle beslutninger vil blive foretaget af "arbejdernes fælles forsamling".

Hospitalet har erklæret, at "regeringen er ikke frigjort fra sine finansielle forpligtelser, og hvis de ikke bliver opfyldt, vil de henvende sig bredt til det lokale samfund om støtte for på enhver mulig måde at redde hospitalet, forsvare det gratis offentlige sundhedssystem, vælte regeringen og modgå enhver neoliberal politik."

Fra den 6. februar vil hospitalets ansatte kun beskæftige sig med nødsituationer, indtil deres skyldige løn og andre ydelser er blevet betalt. De kræver også en tilbagevenden til lønniveauet før de økonomiske stramninger.

Den næste arbejderforsamling vil finde sted den 13. februar, og en efterfølgende pressekonference vil blive givet den 15. februar.

Følgende erklæring er udsendt af de ansatte:

1. Vi anerkender, at de nuværende og vedvarende problemer med ΕΣΥ (det nationale sundhedssystem) og tilknyttede organisationer ikke kan løses med specifikke og isolerede krav eller krav, der kun tjener vores specielle interesser, da disse problemer er et produkt af en mere generel anti-folkelig statslig politik og den globale nyliberalisme.

2. Vi anerkender tillige, at ved at insistere på at fremme den slags krav deltager vi grundlæggende i myndighedernes brutale spil. De myndigheder, der med henblik på at møde sine modstandere – dvs. et svækket og fragmenteret folk, ønsker at forhindre skabelsen af en universel arbejder- og folkefront på nationalt og globalt plan med fælles interesser og krav mod den sociale forarmelse, som bliver skabt af myndighedernes politik.

3. Derfor lægger vi vores specielle interesser indenfor en generel ramme for politiske og økonomiske krav, der er fremsat af en stor del af den græske befolkning, der i dag er under det mest brutale kapitalistiske angreb; krav, som for at være frugtbare, skal fremmes i samarbejde med de mellemste og lavere klasser i vores samfund.

4. Den eneste måde at opnå dette på er – igennem handling – at sætte spørgsmålstegn ved både den politiske legitimitet og lovlighed af den vilkårlige autoritære og anti-folkelige magt og hierarkiske styreform, der i et accelerende tempo bevæger sig i retning af totalitarisme.

5. Arbejderne på det offentlige hospital i Kilkis vil svare på denne totalitarisme med demokrati. Vi besætter det offentlige sygehusvæsen og sætter det under vores direkte og absolutte kontrol. Sygehusvæsenet i Kilkis vil fremover være selvstyrende, og den eneste lovlige form for administrativ beslutningsproces vil være de ansattes fælles forsamling.

6. Regeringen vil ikke være frigjort fra sine økonomiske forpligtelser i form af personale og forsyninger til hospitalet, men hvis de fortsætter med at ignorere disse forpligtelser, vil vi blive tvunget til at informere offentligheden om dette og anmode de lokale myndigheder, men især det civile samfund, om at støtte os på enhver mulig måde for at sikre: (a) overlevelse af vort sygehusvæsen, (b) den samlede støtte af retten til offentlig og gratis sundhedspleje, (c) fjernelse af – gennem en fælles folkelig kamp – den nuværende regering og enhver neoliberal politik, uanset hvor den kommer fra, (d) en dyb og omfattende demokratisering, det vil sige at det skal være samfundet, snarere end en tredjepart, som skal være ansvarlig for at træffe beslutninger for sin egen fremtid.

7. Fagforeningen for de ansatte i Kilkis sundhedsvæsen vil fra den 6. februar begynde en fastholdelse af arbejdet, idet de kun vil behandle akutte problemer på hospitalet, indtil der er udbetalt løn for alle afviklede arbejdstimer og der sker en stigning af vores indkomst til de niveauer, der var gældende indtil ankomsten af trojkaen (EU-ECB-IMF). Imidlertid vil vi – da vi fuldt ud forstår vores sociale mission og moralske forpligtelser – beskytte sundheden for de borgere, der kommer til hospitalet ved at tilbyde gratis lægehjælp til de nødlidende, idet vi vil give plads til og opfordre regeringen til endeligt at acceptere sit ansvar, og i sidste ende overvinde sin umådeholdne sociale hensynsløshed.

8. Vi beslutter, at en ny fælles arbejderforsamling vil finde sted på mandag den 13. februar kl. 11 i forsamlingslokalet i den nye bygning på hospitalet, med henblik på at afgøre, hvilke procedurer, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af besættelsen af de administrative stillinger og med succes realisere selvstyre af hospitalet, der vil starte fra den dag. Arbejderforsamlingerne vil finde sted dagligt og vil være det altoverskyggende instrument til beslutningstagning om de ansatte og driften af hospitalet.

Vi beder om solidaritet, fra folk og ansatte fra alle sektorer, samarbejde med alle fagforeninger og progressive organisationer samt støtte fra enhver medievirksomhed, der ønsker at fortælle sandheden. Vi er fast besluttet på at fortsætte, indtil de forrædere, der sælger ud af vores land og vores folk, forsvinder. Det er enten dem eller os!

Ovennævnte afgørelser vil blive offentliggjort ved en pressekonference, som alle massemedier (lokale og nationale) vil blive inviteret til onsdag den 15. februar kl. 12,30. Vores daglige forsamlinger begynder den 13. februar. Vi vil informere borgerne om alle vigtige begivenheder, der finder sted på vores hospital ved hjælp af pressemeddelelser og konferencer. Desuden vil vi anvende alle tilgængelige midler til at offentliggøre disse arrangementer for at gøre denne mobilisering succesfuld.

Vi opfordrer:

a) Vore medborgere til at vise solidaritet med vores indsats,

b) Enhver uretfærdigt behandlet borger i vores land i konflikt og opposition til aktion mod sine undertrykkere,

c) Vores kolleger fra andre hospitaler til at foretage lignende beslutninger,

d) De ansatte i andre dele af den offentlige og private sektor, og medlemmer af arbejderorganisationer og progressive bevægelser til at handle på samme måde, med henblik på at hjælpe vores mobilisering i at tage form af en universel arbejder- og folkelig modstand og oprør, indtil vores endelige sejr mod den økonomiske og politiske elite, som i dag undertrykker vores land og hele verden.

Oversat af Ebbe Rand Jørgensen efter
http://libcom.org/blog/greek-hospital-now-under-workers-control-05022012

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.