RELATEREDE ARTIKLER

1. Maj og social dumping Modernisering af det offentlige? Fair pensionsalder! TTIP sætter løn- og arbejdsforhold under pres Det store luftkastel ”New Public Management” – eller ”Regnedrengenes Amokløb” Regeringens mislykkede bidrag Lærere siger op Presset vokser på Thorning Øresundstoget kører igen Kamppladser Kædeansvar i Sverige Status nu og kampen herfra En indskrænket kamp om løn Regeringen revolutionerer erhvervsuddannelserne – på den dårlige måde Husarbejde til discountpris Så starter karavanen gennem Danmark Mere jobrotation hjælper ledige Del arbejdet! Tryghed og arbejde Arbejdsløse danner aktionsnetværk Udfordringen fra den gule fag-forretning Fagbevægelsens ledere på dødskurs Frafald må stoppes Unge vil have fagforeninger Fagforeningsfolk vil stille krav til en rød regering Et spørgsmål om liv og død En ny aktiv fagforeningsstrategi Kommunale 3F’ere kræver rød regering Måletyranniet breder sig Kampen for holdbare industriarbejdspladser OK 2010 - midt i en krisetid ”Umyndiggørelse” af pædagoger (og mange andre) Når kommunen svinger kæppen Tyske lærere siger nej! Strejken på Danfoss Blokade mod underbetaling Nu også protester i Danmark den 13.-14 marts Kage i cup’en og flammer i Joes juice Vi tog skraldet CSC-strejken slut efter dom i Arbejdsretten En sag for hele fagbevægelsen Amerikanske fagforeninger slår igen Postarbejdere kommer til at betale for privatisering 19.000 bygningsarbejdere i strejke "Når amerikanske arbejdere bliver ramt, står I næst i rækken i Europa" Venstrefløjens alternativ skal ikke kun handle om ”mere velfærd”. Tæt løb om formandsposten 23 faglige netværk oprettet Norsk fagforening organiserer flere migranter end etniske nordmænd Parolen om ”britiske jobs til britiske arbejdere” er forkert SUF skærper faglig profil Pædagoger gør status Hvad har vi lært? Peruviansk bondeoprører arresteret Faglig mobilisering i støbeskeen Et gennembrud for skifteholdsarbejderne Venezuelas arbejderbevægelse ved en skillevej Sejr og nederlag Regeringen skal opfylde kravene – hverken mægle eller diktere Politiske krav er nødvendige Mens der ventes på teaterdirektøren ... 33 dages strejke endte med sejr Trykkere fra 6 lande mødes i Polen Strejkebølge får bred opbakning Overenskomstkamp er velfærdskamp En irriterende sten i EU-skoen En sejr i stormvejret

TILMELD SI NYHEDSBREV

læs mere om: Faglig kamp | Arbejdsmarked

04.02.11 | Mads Bruun Pedersen

Tip en ven      |    Print  

Efterløn: Eventyret i Odense

LOs efterlønsmøde den 2. februar var et stramt styret politisk show, som satte rammerne for kampen mod regeringen og det efterlønsforslag, som Lars Løkke fyrede af i nytårstalen. De 5.000 deltagere fik ordet i en række borddebatter, der i mødeafvikling bragte nye initiativer ind i konceptet for disse ellers traditionelle politiske møder.

… og her herinde til venstre ligger HC Andersens hus, siger buschaufføren, idet vi passerer digterens fødested i Odense. Vi er på vej til Odense Congress Center i en anden del af den fynske hovedstad, og er blevet samlet op af en de talrige busser, som skal fragte faglige tillidsfolk til LOs stort anlagte efterlønsmøde den 2. februar. Eventyrdigteren får lov at hvile denne dag, for forude venter et møde med faglige tillidsfolk.

Der strømmes til fra hele landet. Bussen svinger op i køen af andre busser foran kongrescentret, hvis parkeringsplads er fyldt til sidste ledige bås. På gavlen mødes deltagerne af en lysreklame med to knyttede næver – en ung og en ældre hånd i en position, der bringer mindelser tilbage til 1970ernes grafiske kampudtryk på venstrefløjens propagandamaterialer.

Hal C med mere
Busserne tømmes for folk, som hanker op i deres bagage og mapper. Foran indgangen mødes man af bladsælgere fra diverse politiske venstregrupper, af avisaktivister fra Dagbladet Arbejderen og af konferencehjælpere, som viser deltagerne vej til den store hal C til venstre for indgangen. Og stor er den. Bord ved bord er opstillet, og tilstrømningen er så voldsom, at man har udvidet med endnu flere borde i den tilstødende hal B.

Rød prik
Mylderet er stort. De enkelte fagforbunds medlemmer finder frem til deres borde. Og kl. 12.50 annonceres der over højttaleren, at man bør finde frem til sine pladser, som programmet går i gang præcis kl. 13.
Lyset dæmpes. Åå tre storskærme toner en film frem, hvor en stemme fortæller om milepælene i arbejderbevægelsens historie fra slutningen af 1800-tallet og frem til den nuværende VK-regerings overfald på efterlønnen. En rød prik bevæger sig hen over skærmen i en opadgående en ’velfærdskurve’, og på passende steder dukker der billeder op, som understreger pointerne i fortællerens beretning.

Historisk
Denne ultrakorte historiske gennemgang af velfærdssamfundets langstrakte og møjsommelige opbygning danner optakt til det næste sceneskift i dette nøje koreograferede show. Lyset dæmpes, dørene går op, og ind kommer fagforeningsfane på fagforeningsfane båret frem i en indmarch, der hjælpes på vej af tonerne fra et flygel, som akkompagnerer deltagernes afsyngelse af den socialdemokratiske slagsang Danmark for Folket. Fordelt langs bagvæggen på begge sider af den scene, som midt for deltagerne er stillet med fem talerstole, blændes der op for LOs formand Harald Børsting. Han får fuld lysstråle og skuer ud over forsamlingen fra de tre storskærme bag ved.

- Det er historisk, dette møde, siger han og fremhæver, at der er brug for efterlønnen, at den udtrykker solidaritet med dem, der har slidt i et langt arbejdsliv. Og så fortæller, han, at han har takket venligt nej til den selvinvitation, som statsminister Lars Løkke Rasmussen dagen inden havde sendt ham. Et afslag, som får deltagernes varme klapsalver.

Ikke førtid, men på høje tid
Den næste standup’er i rækker af talere er Forbundet af Offentligt Ansattes formand, Dennis Kristensen. Han slår på, at det er det rene mytemageri, at der ikke skulle være råd til efterlønnen, et synspunkt, som han bakkes op i af HKs formand Kim Simonsen og Metals Thorkild E. Jensen.
Afslutningsvis glider lysspotten hen på 3Fs formand, Poul Erik Skov Christensen, som efter at have hudflettet regeringens forslag om en seniorførtidspension scorer munterhed og klapsalver på at tildele regeringens efterløn helt uden at den skal i yderligere arbejdsprøvninger.
- Det er ikke førtid, det er på høje tid, slutter han.

Dialogduge
Frem af mørket dukker dirigenten af resten af mødet frem. TV-avisens oplæser Eva Jørgensen skal sikre afviklingen af et arrangement, som for faglige massemøder af denne karakter er nyskabende i sin form.
På bordene foran deltagerne er der placeret nogle papirsduge med optrykte debatskemaer og spørgsmål, som deltagerne skal bruge som grundlag for en snak. Væk er tidligere tiders tradition for en række forskellige brandtaler af diverse udvalgte indledere. Væk er de traditionelle slagord. Væk er øllerne og kvælende tobaksrøg.

Den ny tid understreges af, at der i de opstillede væskedepoter udelukkende kan vælges mellem vand, og at der ikke udskænkes øl i forbindelse med den frokost, som deltagerne fik, inden mødet gik i gang.
Væk er også enhver debat om det politiske indhold af den kampagne, som LO med dette arrangement har skudt i gang. Den politiske styring af arrangementet er gennemført. Så meget endog, at en deltager, som ville dele et flyveblad ud fra Folkebevægelsen mod EU om efterlønnen og EU, bliver stoppet.

Tovholdere
I stedet tradition går deltagerne, som på forhånd er blevet sammensat omkring et bord med en bordformand som tovholder i debatten, i gang med fornyelsen. Han eller hun skal sikre, at der kommer gang i snakken om de emner, som dialogdugene angiver.

Mathias Brede, som er LOs organisator på arrangementet, siger til Socialistisk Information:
- Efter i dag samler vi alle de udfyldte duge ind, og de bud, der er kommet på, hvad folk mener, bliver skrevet sammen. Helt hvordan de kommer til at indgår fremover, ved jeg ikke. Men de bliver ikke bare kasseret. De skal bruges.
I anden del af eftermiddagens debat skal deltagerne opstille de tre vigtigste grunde til at bevare efterlønnen.

Utraditionelle midler
LO er vært denne dag og man bakkes op af de store fagforbund. Initiativet er imidlertid vokset frem i en proces, hvor landsorganisationen og forbundene satte sig i førersædet, efter at det netværk af fagforeninger, der er samlet i Fagligt Ansvar, i midten af januar havde sat sig i bevægelse for at indkalde til et landsdækkende tillidsmandsmøde. I det lys gik LO i gang og gjorde initiativet til sit.

LO-formand Harald Børsting udlagde dengang situationen sådan, at tiden kaldte på utraditionelle initiativer fra toppen af dansk fagbevægelses side. I første omgang planlagde man mødet til omkring 1.000 deltagere. Men alle rammer bliver sprængt med de 5.000 deltagere, som fylder kongrescentrets sale, denne onsdag eftermiddag i Odense.

Kan det passe?
Formand for Byggefagenes Samvirke, Anders Olesen, som også er med i ledelsen af Fagligt Ansvar, siger om perspektivet i mødet:
- Det er startskuddet til aktiviteter og diskussioner landet over, som kommer til at række langt. Det betyder, at der kommer gang i et forsvar mod de forringelser, som den her regering vil fortsætte med at byde os. Men det betyder også en historisk samling at genskabe solidariteten i det danske samfund. Signalet fra møder var klart: Vi vil have solidaritet, derfor skal regeringen væk, og vi skal have en ny politik.

For det faglige netværk agter man at følge op ved at samle en bred kreds af fagforeninger omkring en række konferencer under overskriften ”Kan det virkelig passe?” i løbet af foråret. I midten af februar dannes en initiativkreds, som skal fylde indhold i debatter om tre spørgsmål: Kan det passe, at vi ikke har råd til efterløn?, Kan det passe, at den offentlige sektor er for stor? og Kan det passe, at vi ikke kan producere noget her i landet i fremtiden?

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 26

En ny parlamentarisk taktik for Enhedslisten?

Frem mod valget i 2011 var en af Enhedslistens paroler, at partiet ville ”trække socialdemokraterne til venstre”. På trods af at Enhedslisten fik det bedste valg for venstrefløjen i mange årtier, var det dog svært at se effekten af forsøget på at ”trække” i S. Tvært imod gennemførte Thorning-regeringerne en grundlæggende borgerlig politik, der øgede uligheden, videreførte de borgerlige regeringers økonomiske politik, solgte DONG, angreb lærerne og meget andet. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.