læs mere om: Feminisme

26.02.10 | Bodil Rasmussen

Tip en ven      |    Print  

Internationalt kvindenetværk: Kvinder marcherer til vi alle er fri!

Kvinder er stærke, når de på tværs af politiske og etniske forskelligheder står sammen om et fælles mål: ønsket om at vælte det nuværende uretfærdige verdenssystem og skabe en verden baseret på fred, retfærdighed, lighed, frihed og solidaritet. Med det udgangspunkt markerer det internationale kvindenetværk ’World March of Women’ – 100 året for den internationale kvindedag.

Der er planlagt aktiviteter i mere end 40 lande i Asien, Afrika, Amerika og Europa. Aktiviteter, der omfatter marcher, møder, debatter, kulturelle aktiviteter og så videre.

Marcherne, der finder sted i bl.a. Kenya, Mali, Brasilien, Pakistan og Sri Lanka, ses som et led i at styrke kvinders organisering for deres rettigheder lokalt, og skabe kontakter og solidaritet mellem kvindeaktivister fra omkringliggende lande. I Brasilien regner man med, at 3000 vil deltage i marchen.

De krav kvinderne mobiliserer for varierer fra område til område, men er samlet i 5 hovedområder:

* For de fælles goder såvel offentlig service og som vores fælles naturressourcer. Herunder kamp mod privatisering af den offentlige sektor og naturen, og for retten til sundhedsydelser, uddannelse, vand og sanitet. De asiatiske kvinder fremhæver kampen mod frihandelsaftaler, der underminerer den offentlige sektor.

* For fred og demilitarisering. Der vil være fokus på krige, krigstrusler og militarisering i Asien, Afrika og Latinamerika, og hvordan disse rammer kvinder. ”Krig har forværret vold, fattigdom og ulighed; kvinder lider mest som følge af folkeforflytninger, kvindedrab og bortførelser, ligesom kvinder bærer byrden når staten prioriterer militærudgifter frem for social service.”, skriver kvinderne fra Nord- og Sydamerika.

* For kvinders ret til arbejde og økonomisk uafhængighed. Herunder retten til social sikkerhed under sygdom, barsel og alderdom; ligeløn, og en retfærdig mindsteløn til alle. De pakistanske kvinder rejser kravet om rettigheder for husarbejdere.

* Mod vold mod kvinder. Netværket vil gøre volden og dens årsager synlige, afsløre statslig og militær vold mod kvinder, kæmpe for kvinder rettigheder i retssystemet og for støtte til kvindegrupper der arbejder med voldsramte kvinder.

Markering af 100 året for kvindedagen er kun første del af netværkets aktiviteter i år. Til oktober planlægges en international fredsmarch og andre aktiviteter i Den Demokratiske Republik Congo for at vise solidaritet med kvinder, der er ofre for konflikter, og for at styrke kvinders arbejde for at bringe konflikterne til ophør.

World March of Women har eksisteret siden 2000, hvor man organiserede kampagnen ’2000 grunde til at marchere mod fattigdom og vold mod kvinder’, hvor 6000 grupper i 161 lande deltog. Netværket har deltaget i mange globale aktiviteter, som f.eks. World Social Forum. Senest arrangerede man sammen med ’Friends of the Earth’ og ’Via Campesina’ debatter på Klimaforum i København. Man kan læse mere om World March of Women og netværkets aktiviteter på:

www.wmw2010.info/ og www.marchemondiale.org

 

Tip en ven      |    Print  

SAP'S KOMMENTAR - UGE 25

Økonomiaftale 2018: Afviklingen af den kommunale velfærd fortsætter

Aftalen om kommunernes økonomi i 2018 er endnu et skridt i den langsomme afvikling af den borgernære velfærd. For aftalen løfter godt nok serviceudgifterne med 300 mio. kr., men alene næste år skønnes udgifterne fra flere ældre og børn at stige med 1,3 mia. kr. Altså vil det reale ressourceforbrug per bruger falde. Samtidig giver aftalen 300 mio. kr. til skattelettelser – noget der åbenlyst vil gavne de rigeste kommuner. Regeringen formår dermed at presse kommunerne i stadig mere borgerlig og asocial retning: Mindre velfærd, flere skattesænkninger. Behovet for et kommunalt oprør er stadig påtrængende. Læs hele kommentaren >>

Iglesias genvalgt på Podemos-kongres

Den spanske venstrefløjs-bevægelse Podemos har afholdt sin anden kongres efter heftige interne uoverensstemmelser og skuffelsen fra det seneste parlamentsvalg. Dave Kellaway fra det britiske Socialist Resistance kommenterer kongressens resultater.

Frankrig efter regionalvalget

Pierre Rousset og Francois, begge fremtrædende ledere af det franske Nye Antikapitalistiske Parti (NPA) tegner et dystert billede af situationen i Frankrig, hvor Front National fik det bedste valgresultat nogensinde, næsten 7 millioner stemmer. Samtidig har nedgangen i kampe og mobiliseringer ændret styrkeforholdene og svækket den yderste venstrefløj, som fik et elendigt valgresultat. Det er afslutningen på en politisk cyklus, skriver de i International Viewpoint.

PKKs ideologiske udvikling

Fra stalinistisk larve til libertær sommerfugl? Er det et udtryk for den ideologiske ændring, som er foregået hos PKK under Öcalans ledelse? Alex de Jong prøver at svare i en længere analyse af den kurdiske frihedsbevægelses historie frem til i dag.

Flest i fængsel

USA har flere mennesker i fængel end noget andet land. Som historien har vist, har venstrefløjen altid spillet en afgørende rolle, når det er lykkedes at vinde en sejr i kampen mod uretfærdighederne i retssystemet. Nu er det tid til at tage denne kamp igen, skriver Heather Ann Thompson i tidsskriftet Against the Current (USA).

Strejke blandt arbejderne i theplantagerne i Vestbengalen

En sammenslutning 23 fagforeninger i Teral, Dooars og Darjeeling havde succes med at strejke for at få hævet minimumlønnen.